You are here:

Uredbe, direktive in drugi akti

Cilji iz pogodb EU se uresničujejo z različnimi pravnimi akti. Nekateri so zavezujoči, drugi ne. Nekateri se uporabljajo za vse države EU, drugi samo za nekatere.

Uredbe

Uredba je pravno zavezujoč akt, ki se v celoti uporablja v vseh državah EU. Ko je EU želela zaščititi imena kmetijskih proizvodov iz določenih geografskih območij (denimo parmski pršut), je Svet EU v ta namen sprejel uredbo.

Direktive

Direktiva je zakonodajni akt z določenim ciljem, ki ga morajo doseči države EU, vendar jim pušča izbiro pri načinu uresničevanja. Takšen primer je direktiva o delovnem času, ki določa, da je preveč nadurnega dela nezakonito. Direktiva opredeli minimalni čas počitka in maksimalni delovni čas, vendar lahko vsaka država sprejme svoj predpis za uveljavitev teh določb.

Sklepi

Sklep je zavezujoč za tistega, na katerega je naslovljen (denimo državo EU ali posamezno podjetje) in se uporablja neposredno. Komisija je denimo izdala sklep, v katerem je računalniškemu velikanu Microsoft naložila globo zaradi zlorabe prevladujočega položaj PDF Seznam prevodov predhodne povezave   English (en) . Sklep je veljal samo za omenjeno podjetje.

Priporočila

Priporočilo ni zavezujoče. Komisija je objavila priporočilo, v katerem je predlagala, da se pretirano tveganje v sektorju finančnih storitev prepreči z omejitvijo plač vodilnihpdf Seznam prevodov predhodne povezave . Priporočilo ni bilo pravno zavezujoče. Institucije lahko s priporočilom izrazijo mnenje in predlagajo določene ukrepe, ne da bi naslovnikom vsiljevale zakonsko obveznost.

Mnenja

Mnenje je nezavezujoča izjava, ki naslovnikom ne nalaga nikakršnih zakonskih obveznosti. Mnenje ni zavezujoče. Mnenje lahko izdajo vse glavne institucije EU: Evropska komisija, Svet EU, Evropski parlament, Odbor regij in Evropski ekonomsko-socialni odbor. Odbora lahko izdata mnenje, da bi opredelila svoje stališče glede sprejemanja zakonodaje o določenem vprašanju. Odbor regij je na primer izdal mnenje o svežnju ukrepov za čist zrak za Evropo PDF Seznam prevodov predhodne povezave English (en) .