You are here:

Regulamente, directive şi alte acte legislative

Obiectivele stabilite în tratate sunt realizate prin intermediul mai multor tipuri de acte legislative. Unele au caracter obligatoriu, altele nu. Unele li se aplică tuturor ţărilor, altele doar unora dintre ele.

Regulamente

Regulamentul este un act legislativ cu caracter obligatoriu. Trebuie aplicat în integralitatea sa în toate statele membre. De exemplu, dacă UE doreşte să protejeze denumirea unor produse agricole care provin din anumite zone (de exemplu, şunca de Parma), Consiliul adoptă un regulament.

Directive

Directiva este un act legislativ care stabileşte un obiectiv pe care trebuie să îl atingă toate statele membre. Fiecare dintre ele are însă libertatea de a decide asupra modalităţilor de îndeplinire a obiectivului stabilit. Aşa s-a întâmplat, de exemplu, în cazul directivei privind timpul de lucru, care stipulează că munca suplimentară în exces este ilegală. Directiva stabileşte perioadele minime de odihnă şi un număr maxim de ore de lucru, dar legislaţia propriu-zisă şi măsurile de implementare trebuie elaborate de către fiecare stat în parte.

Decizii

Decizia este un act legislativ direct aplicabil şi obligatoriu pentru toţi cei cărora li se adresează. Destinatarii săi pot fi statele membre sau chiar întreprinderile. De exemplu, când Comisia a emis o decizie de amendare a companiei Microsoft pentru abuz de poziţie dominantă pe piaţă PDF Traducerile linkului anterior   English (en) , decizia respectivă i s-a aplicat doar companiei Microsoft.

Recomandări

Recomandarea nu este obligatorie. De exemplu, când Comisia a emis recomandarea ca structurile de remunerare a angajaţilor din sectorul financiar să nu îşi asume riscuri excesivepdf Traducerile linkului anterior , acest lucru nu a avut consecinţe juridice. Prin intermediul unei recomandări, instituţiile îşi fac cunoscută opinia şi sugerează direcţii de acţiune, fără a le impune însă vreo obligaţie legală destinatarilor recomandării.

Avize

Avizul este un instrument care le permite instituţiilor să prezinte un punct de vedere fără caracter obligatoriu, altfel spus fără a le impune vreo obligaţie legală celor cărora li se adresează. Poate fi emis de către principalele instituţii europene (Comisia, Consiliul, Parlamentul) sau de către Comitetul Regiunilor sau Comitetul Economic şi Social European. Pe durata elaborării actelor legislative, Comitetele emit avize care prezintă punctul lor de vedere cu privire la aspecte regionale, economice şi sociale specifice. De exemplu, Comitetul Regiunilor a emis un aviz privind pachetul de politici „Aer curat pentru Europa” PDF Traducerile linkului anterior English (en) .