Verordeningen, richtlijnen en andere besluiten

Om de doelstellingen van de verdragen te bereiken, kan de EU verschillende soorten besluiten nemen. Sommige daarvan zijn bindend, andere niet. Sommige gelden voor alle EU-landen, andere maar voor een paar.

Verordening

Een "verordening" is een bindend besluit dat in de hele EU van toepassing is. Zo heeft de EU de benamingen van landbouwproducten uit bepaalde streken, zoals Parmaham, met een verordening beschermd.

Richtlijn

Een "richtlijn" is een wettelijk besluit dat een bepaald doel vastlegt dat alle EU-landen moeten bereiken. Maar zij mogen zelf bepalen hoe zij dat doen. Een voorbeeld hiervan is de arbeidstijdrichtlijn, die een grens stelt aan overwerk. De richtlijn schrijft weliswaar bepaalde minimumrusttijden en maximumarbeidstijden voor, maar elk EU-land moet die zelf in zijn eigen wetgeving vastleggen.

Besluit

Een "beschikking" is bindend voor degene tot wie zij gericht is (een EU-land of bedrijf) en is rechtstreeks van toepassing. Zo geldt de beschikking waarbij de Commissie Microsoft heeft beboet wegens misbruik van een machtspositie English uitsluitend voor deze softwaregigant.

Aanbeveling

Een "aanbeveling" is niet bindend. De aanbeveling van de Commissie voor een beloningsbeleid in de financiële sector dat excessieve risico's ontmoedigt , heeft geen juridische gevolgen. Dankzij een aanbeveling kunnen de Europese instellingen hun opvattingen kenbaar maken en een bepaalde gedragslijn voorstellen, zonder dat dit juridische verplichtingen schept voor de betrokkenen.

Advies

Een "advies" is een niet-bindende verklaring van een van de instellingen en schept dus geen juridische verplichtingen voor degenen tot wie het advies gericht is. Een advies wordt gegeven door een van de grote EU-instellingen (Commissie, Raad of Parlement) of door het Comité van de Regio's of het Europees Economisch en Sociaal Comité. De beide comités brengen tijdens het wetgevingsproces adviezen uit om hun standpunt over de regionale of sociaaleconomische aspecten van het voorstel kenbaar te maken. Het Comité van de Regio's heeft bijvoorbeeld een advies uitgebracht over de bijdrage van de regio's aan de EU-energiedoelstellingen English.

CONTACT

Algemene inlichtingen

Bel
00 800 6 7 8 9 10 11 Nadere informatie

E-mail ons uw vragen

Contactgegevens instellingen, bezoekersdiensten, persdiensten

Help ons verbeteren

Gevonden wat u zocht?

JaNee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?