You are here:

Verordeningen, richtlijnen en andere besluiten

Om de doelstellingen van de verdragen te bereiken, kan de EU verschillende soorten besluiten nemen. Sommige daarvan zijn bindend, andere niet. Sommige gelden voor alle EU-landen, andere maar voor een paar.

Verordening

Een "verordening" is een bindend besluit dat in de hele EU van toepassing is. Zo heeft de EU de benamingen van landbouwproducten uit bepaalde streken, zoals Parmaham, met een verordening beschermd.

Richtlijn

Een "richtlijn" is een wettelijk besluit dat een bepaald doel vastlegt dat alle EU-landen moeten bereiken. Maar zij mogen zelf bepalen hoe zij dat doen. Een voorbeeld hiervan is de arbeidstijdrichtlijn, die een grens stelt aan overwerk. De richtlijn schrijft weliswaar bepaalde minimumrusttijden en maximumarbeidstijden voor, maar elk EU-land moet die zelf in zijn eigen wetgeving vastleggen.

Besluit

Een "beschikking" is bindend voor degene tot wie zij gericht is (een EU-land of bedrijf) en is rechtstreeks van toepassing. Zo geldt de beschikking waarbij de Commissie Microsoft heeft beboet wegens misbruik van een machtspositie PDF Bekijk deze link in een andere taal   English (en) uitsluitend voor deze softwaregigant.

Aanbeveling

Een "aanbeveling" is niet bindend. De aanbeveling van de Commissie voor een beloningsbeleid in de financiële sector dat excessieve risico's ontmoedigtpdf Bekijk deze link in een andere taal , heeft geen juridische gevolgen. Dankzij een aanbeveling kunnen de Europese instellingen hun opvattingen kenbaar maken en een bepaalde gedragslijn voorstellen, zonder dat dit juridische verplichtingen schept voor de betrokkenen.

Advies

Een "advies" is een niet-bindende verklaring van een van de instellingen en schept dus geen juridische verplichtingen voor degenen tot wie het advies gericht is. Een advies wordt gegeven door een van de grote EU-instellingen (Commissie, Raad of Parlement) of door het Comité van de Regio's of het Europees Economisch en Sociaal Comité. De beide comités brengen tijdens het wetgevingsproces adviezen uit om hun standpunt over de regionale of sociaaleconomische aspecten van het voorstel kenbaar te maken. Het Comité van de Regio's heeft bijvoorbeeld een advies over het programma Schone lucht voor Europa uitgebracht PDF Bekijk deze link in een andere taal English (en) .

    Hoe werkt dat?: Europese wetten

    Hoe werkt dat?: Europese wetten

    Animatiefilmpje waarin wordt uitgelegd hoe EU-wetten tot stand komen