Navigācijas ceļš

Regulas, direktīvas un citi tiesību akti

Eiropas Savienības mērķi ir izklāstīti ES līgumos, un tos sasniedz ar dažādu tiesību aktu palīdzību. Daži no tiesību aktu veidiem ir juridiski saistoši, bet citi ne. Daži attiecas uz visām ES dalībvalstīm, bet citi tikai uz atsevišķām.

Regulas

Regulas ir juridiski saistoši tiesību akti. Tās ir jāpiemēro pilnībā visās dalībvalstīs. Piemēram, lai aizsargātu atsevišķos reģionos pagatavotu lauksaimniecības produktu nosaukumus, tādu kā Parmas šķiņķis, Padome pieņēma regulu.

Direktīvas

Direktīvas paredz sasniedzamos mērķus, bet katra dalībvalsts lemj, kādus līdzekļus likt lietā, lai tos sasniegtu. Piemēram, direktīvā par darba laiku noteikts, ka pārmērīgs virsstundu darbs ir nelikumīgs. Tajā noteikts minimālais atpūtas laiks un maksimālais darba laiks, bet katras dalībvalsts ziņā ir izstrādāt savus likumus, lai piemērotu šos noteikumus.

Lēmumi

Lēmumi domāti konkrētiem adresātiem (piemēram, dalībvalstij vai uzņēmumam) un ir saistoši tikai tiem, kam tie ir adresēti. Piemēram, kad Komisija pieņēma lēmumu par naudas sodu programmatūras izstrādes korporācijai “Microsoft” saistībā ar dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu English, lēmums attiecās vienīgi uz “Microsoft”.

Ieteikumi

Ieteikumi nav juridiski saistoši. Piemēram, Komisija nākusi klajā ar ieteikumu, kurā aicina gādāt, lai atalgojuma politika finanšu nozarē nemudinātu uzņemties pārmērīgu risku , tomēr nenosakot juridiskus pienākumus. Ieteikumos Eiropas Savienības iestādes var darīt zināmu savu viedokli un ierosināt pasākumus, tomēr adresātiem nav juridiska pienākuma šajā sakarībā.

Atzinumi

Iestādes sagatavo atzinumus, lai izteiktu savu viedokli. Tie nav saistoši un neuzliek nekādus pienākumus adresātiem. Tos var sniegt galvenās ES iestādes (Komisija, Padome, Parlaments), kā arī Reģionu komiteja un Ekonomikas un sociālo lietu komiteja. Šīs komitejas tiesību akta izstrādes laikā sniedz atzinumu, kurā pauž savu viedokli reģionālā, ekonomikas vai sociālā skatījumā. Piemēram, Reģionu komiteja nāca klajā ar atzinumu par reģionu ieguldījumu enerģētikas jomā izvirzīto ES mērķu sasniegšanā English.

KONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?