Naršymo kelias

Reglamentai, direktyvos ir kiti teisės aktai

ES sutartyse nustatytų tikslų siekiama kelių rūšių teisės aktais. Vieni yra teisiškai privalomi, kiti – ne. Vieni iš jų taikomi visoms ES valstybėms narėms, kiti – tik kelioms.

Reglamentai

Reglamentas yra privalomas teisės aktas. Jį visą privaloma taikyti visoje ES. Pavyzdžiui, kai ES norėjo apsaugoti tam tikrų vietovių žemės ūkio produktų pavadinimus, tokius kaip Parmos kumpis, Taryba priėmė reglamentą.

Direktyvos

Direktyva – tai teisės aktas, kuriuo nustatomas tikslas, kurį visos ES šalys privalo pasiekti. Tačiau kiekviena šalis gali nuspręsti, kaip tai padaryti. Kaip pavyzdį galima pateikti darbo laiko direktyvą, kuria nustatyta, kad per ilgai dirbti viršvalandžius neteisėta. Direktyva nustatytas minimalus poilsio laikotarpis ir maksimalus darbo valandų skaičius, bet teisės aktus šiems tikslams pasiekti kiekviena šalis rengia atskirai.

Sprendimai

Sprendimas yra privalomas teisės aktas tiems, kuriems jis skirtas (pvz., ES šaliai ar įmonei), ir taikytinas tiesiogiai. Pavyzdžiui, kai Komisija paskelbė sprendimą, kuriuo skyrė baudą programinės įrangos milžinei „Microsoft“ už piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi rinkoje English, jis buvo taikomas tik „Microsoft“.

Rekomendacijos

Rekomendacijos nėra privalomos. Pavyzdžiui, Komisijos paskelbta rekomendacija, kad finansų sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio struktūra neturėtų skatinti imtis per didelės rizikos , neturėjo jokių teisinių pasekmių. Rekomendacija suteikia galimybę institucijai pranešti savo nuomonę ir pasiūlyti veiksmų kryptį teisiškai neįpareigojant tų, kuriems rekomendacija skirta.

Nuomonės

Nuomonė – tai priemonė institucijoms kokiu nors klausimu pasisakyti teisiškai neįpareigojant tų, kuriems ta nuomonė skirta. Nuomonės nėra privalomos. Jas gali skelbti pagrindinės ES institucijos (Komisija, Taryba ir Parlamentas), Regionų bei Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetai. Rengiant teisės aktus komitetai teikia nuomones atitinkamai regionų ar ekonominiu ir socialiniu požiūriais. Pavyzdžiui, Regionų komitetas paskelbė nuomonę, kaip regionai prisideda siekiant ES energetikos tikslų English.

KONTAKTAI

Bendra informacija

Kreipkitės nemokamu tel.
00 800 6 7 8 9 10 11 Informacija apie skambučius

Siųskite klausimus e. paštu

Lankymasis ES institucijose ir jų kontaktiniai duomenys, kontaktinė informacija žiniasklaidai

Padėkite mums tobulinti tinklalapį

Ar radote reikiamą informaciją?

TaipNe

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?