You are here:

Rendeletek, irányelvek és más jogi aktusok

Az uniós szerződésekben meghatározott célkitűzések különféle típusú jogi aktusok útján teljesülhetnek. Egyes ilyen célkitűzések kötelezőek, mások nem. Egyes célkitűzések valamennyi uniós országra alkalmazandóak, mások csak néhányra ezek közül.

Rendeletek

A rendelet kötelező jogalkotási aktus. Az egész Európai Unióban teljes egészében alkalmazandó. Például ha az EU bizonyos területről származó mezőgazdasági termékek elnevezését - például a pármai sonkáét - oltalom alá kívánja helyezni, akkor a Tanács rendeletet fogad el.

Irányelvek

Az irányelv olyan jogalkotási aktus, amely valamennyi uniós ország számára kötelezően elérendő célkitűzést állapít meg. A döntéshozatal módja azonban az egyes országokra van bízva. Ilyen például a munkaidőről szóló irányelv, amelynek értelmében a túl sok túlóra illegális. Az irányelv minimális pihenőidőről és maximális munkaidőről rendelkezik, azonban az ennek végrehajtására szolgáló jogszabályok megalkotása az egyes országok feladata.

Határozatok

A határozat csak a címzettjeit (pl. egy uniós tagállamot vagy egy adott vállalatot) kötelezi, és közvetlenül alkalmazandó. Például amikor a Bizottság határozatot adott ki, amelyben szankciót állapított meg a Microsoft szoftveróriás számára piaci erőfölénnyel való visszaélés miatt PDF Az előző linken elérhető szöveg fordításai   English (en) , akkor ez a határozat csak a Microsoftot kötelezte.

Ajánlások

Az ajánlás nem kötelező. Semmilyen jogi következménye nem volt például annak a bizottsági ajánlásnak, amely szerint a pénzügyi szolgáltatási ágazat javadalmazási politikája nem ösztönözhet túlzott kockázatvállalásrapdf Az előző linken elérhető szöveg fordításai . Az ajánlás lehetővé teszi az intézmények számára álláspontjuk közlését, és azt, hogy intézkedési stratégiára tegyenek javaslatot, anélkül, hogy az ajánlás címzettjeire bármilyen jogi kötelezettséget rónának.

Vélemények

A vélemény lehetővé teszi az intézmények számára álláspontjuk közlését kötelező erő nélkül, vagyis anélkül, hogy a vélemény címzettjeire bármilyen jogi kötelezettséget rónának. A vélemény nem kötelező. Véleményt a főbb uniós intézmények (Bizottság, Tanács, Parlament), a Régiók Bizottsága és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság adhatnak ki. A bizottságok a jogalkotási folyamat során sajátos regionális vagy gazdasági és szociális szempontokat érvényesítő véleményt adhatnak ki. A Régiók Bizottsága például a közelmúltban Szakpolitikai csomag a tisztább európai levegőért> címmel adott ki véleményt PDF Az előző linken elérhető szöveg fordításai English (en) .

    Hogyan működik az EU?: európai jogszabályok

    Hogyan működik az EU?: európai jogszabályok

    Animációs kisfilm az uniós jogszabályok elfogadásának folyamatáról.