You are here:

Rialacháin, Treoracha agus ionstraimí eile

Is trí chineálacha éagsúla ionstraimí dlí a bhaintear amach na haidhmeanna atá leagtha amach i gconarthaí an AE. Ní bhíonn ach cuid de na hionstraimí sin ina gceangal. Tá feidhm ag cuid díobh maidir le gach tír de chuid an AE, agus ag cuid eile maidir le beagán tíortha.

Ballstát

Ionstraim reachtach atá ina cheangal is ea "rialachán". Ní mór é a chur chun feidhme ina iomláine ar fud an AE. Mar shampla, nuair a theastaigh ón AE cosaint a thabhairt d’ainmneacha táirgí talmhaíochta ag teacht ó limistéir áirithe, ar nós liamhás Parma, ghlac an Chomhairle le rialachán.

Treoracha

Ionstraim dlí is ea “treoir” a leagann amach sprioc nach mór do gach tír de chuid an AE a bhaint amach. Bíodh sin mar atá, is faoi gach tír atá sé an tslí a shocrú. B’amhlaidh a bhí i gcás leis an treoir um am oibre, a ordaíonn go bhfuil sé neamhdhleathach an iomarca ragoibre a dhéanamh. Leagtar amach sa treoir íostréimhsí sosa agus uasmhéid uaireanta oibre, ach is faoi gach tír atá sé a dlíthe féin a cheapadh chun é sin a chur chun feidhme.

Cinntí

Bíonn “cinneadh” ina cheangal orthu siúd ar a ndírítear an cinneadh (m.sh. tír an AE nó cuideachta aonair) agus bíonn sé infheidhme go díreach. Mar shampla, nuair a d’eisigh an Coimisiún cinneadh a ghearr fíneáil ar ollchuideachta bogearraí Microsoft, mar gheall ar a shuíomh ceannasach sa mhargadh a mhí-úsáid PDF Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.   English (en) , bhí feidhm ag an gcinneadh maidir le Microsoft amháin.

Moltaí

Ní bhíonn “moladh” ina cheangal. Nuair a d’eisigh an Coimisiún moladh nach níor cheart do struchtúir phá san earnáil airgeadais a bheith ina spreagadh do ró-dhul i riosca PDF Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.   български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , ní raibh aon iarmhairt dlí air. Ceadaíonn moladh do na hinstitiúidí a gcuid tuairimí féin a nochtadh agus modh oibre a mholadh gan aon oibleagáid dlí a chur orthu siúd ar a ndírítear é.

Tuairimí

“Tuairim” is ea ionstraim a cheadaíonn d’institiúidí ráiteas a dhéanamh ar bhealach neamhcheangailteach, i bhfocail eile gan aon oibleagáid dlí a chur orthu siúd ar a ndírítear é. Ní bhíonn tuairim ina cheangal. Féadfar é a eisiúint ó phríomhinstitiúidí an AE (an Coimisiún, an Chomhairle, an Pharlaimint), ó Choiste na Réigiún agus ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa. Fad a bhíonn dlí á cheapadh, tugann na coistí tuairimí óna seasamh réigiúnach nó eacnamaíoch agus sóisialta ar leith. Mar shampla, d'eisigh Coiste na Réigiún tuairim faoin bpacáiste beartais um aer glan don Eoraip PDF Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. English (en) .