Asetukset, direktiivit ja muut säädökset

EU:n perussopimuksissa määriteltyihin tavoitteisiin pyritään erityyppisillä oikeudellisilla säädöksillä. Niistä toiset ovat sitovia, toiset eivät. Joitakin säädöksiä sovelletaan kaikissa EU-maissa, toisia vain osassa maita.

Asetukset

Asetukset ovat sitovia säädöksiä, joiden kaikkia osia on sovellettava kaikkialla EU:ssa. Kun EU esimerkiksi halusi suojata tietyiltä alueilta peräisin olevien maataloustuotteiden nimiä, esimerkiksi Parman kinkun nimeä, neuvosto hyväksyi asiaa koskevan asetuksen.

Direktiivit

Direktiivit ovat säädöksiä, joissa määriteltyihin tavoitteisiin kaikkien EU-maiden täytyy pyrkiä. Yksittäiset maat saavat kuitenkin itse päättää, miten tämä käytännössä tapahtuu. Esimerkiksi työaikadirektiivin mukaan ylitöitä saa tehdä laillisesti vain tietyn määrän. Direktiivissä määritellään vähimmäislepoajat ja työtuntien enimmäismäärä, mutta direktiivin säännökset toimeenpanevien lakien säätäminen on yksittäisten maiden omalla vastuulla.

Päätökset

Päätökset sitovat niitä, joille ne on osoitettu (esimerkiksi yksittäiselle EU-maalle tai yritykselle), ja niitä sovelletaan sellaisinaan. Kun komissio esimerkiksi teki päätöksen, jonka mukaan ohjelmistojätti Microsoft joutuu maksamaan sakkoa hallitsevan markkina-asemansa väärinkäytön vuoksi English, päätös koski vain Microsoftia.

Suositukset

Suositukset eivät ole sitovia. Kun komissio antoi suosituksen, jonka mukaan rahoitusalalla työskenteleviä ei palkanmuodostuksen avulla pitäisi rohkaista ylenmääräiseen riskinottoon , ei suosituksella ollut oikeudellisia seuraamuksia. Suosituksen avulla toimielimet voivat ilmaista kantansa ja ehdottaa toimia ilman, että suosituksen kohteena oleville seuraa oikeudellisia velvoitteita.

Lausunnot

Lausunnolla toimielimet voivat ilmaista kantansa, mutta lausunnosta ei seuraa sen kohteena oleville mitään oikeudellisia velvoitteita. Lausunto ei ole sitova. Lausuntoja voivat antaa EU:n päätoimielimet (komissio, neuvosto, parlamentti), alueiden komitea sekä Euroopan talous- ja sosiaalikomitea. Lakeja valmisteltaessa komiteat antavat lausuntoja, jotka edustavat niiden alueellista, taloudellista tai sosiaalista näkökulmaa. Esimerkiksi alueiden komitea on antanut lausunnon siitä, miten alueet voivat osallistua EU:n energiatavoitteiden saavuttamiseen English.

YHTEYDENOTOT

Yleisluontoiset kyselyt

Soita numeroon
00 800 6 7 8 9 10 11 Tietoa puhelinpalvelusta

Lähetä sähköpostia

EU-elinten yhteystiedot, vierailut ja mediakontaktit

Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

KylläEn

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.