You are here:

Asetukset, direktiivit ja muut säädökset

EU:n perussopimuksissa määriteltyihin tavoitteisiin pyritään erityyppisillä oikeudellisilla säädöksillä. Niistä toiset ovat sitovia, toiset eivät. Joitakin säädöksiä sovelletaan kaikissa EU-maissa, toisia vain osassa maita.

Asetukset

Asetukset ovat sitovia säädöksiä, joiden kaikkia osia on sovellettava kaikkialla EU:ssa. Kun EU esimerkiksi halusi suojata tietyiltä alueilta peräisin olevien maataloustuotteiden nimiä, esimerkiksi Parman kinkun nimeä, neuvosto hyväksyi asiaa koskevan asetuksen.

Direktiivit

Direktiivit ovat säädöksiä, joissa määriteltyihin tavoitteisiin kaikkien EU-maiden täytyy pyrkiä. Yksittäiset maat saavat kuitenkin itse päättää, miten tämä käytännössä tapahtuu. Esimerkiksi työaikadirektiivin mukaan ylitöitä saa tehdä laillisesti vain tietyn määrän. Direktiivissä määritellään vähimmäislepoajat ja työtuntien enimmäismäärä, mutta direktiivin säännökset toimeenpanevien lakien säätäminen on yksittäisten maiden omalla vastuulla.

Päätökset

Päätökset sitovat niitä, joille ne on osoitettu (esimerkiksi yksittäiselle EU-maalle tai yritykselle), ja niitä sovelletaan sellaisinaan. Kun komissio esimerkiksi teki päätöksen, jonka mukaan ohjelmistojätti Microsoft joutuu maksamaan sakkoa hallitsevan markkina-asemansa väärinkäytön vuoksi PDF Näytä edellisen linkin kieliversiot   English (en) , päätös koski vain Microsoftia.

Suositukset

Suositukset eivät ole sitovia. Kun komissio antoi suosituksen, jonka mukaan rahoitusalalla työskenteleviä ei palkanmuodostuksen avulla pitäisi rohkaista ylenmääräiseen riskinottoonpdf Näytä edellisen linkin kieliversiot , ei suosituksella ollut oikeudellisia seuraamuksia. Suosituksen avulla toimielimet voivat ilmaista kantansa ja ehdottaa toimia ilman, että suosituksen kohteena oleville seuraa oikeudellisia velvoitteita.

Lausunnot

Lausunnolla toimielimet voivat ilmaista kantansa, mutta lausunnosta ei seuraa sen kohteena oleville mitään oikeudellisia velvoitteita. Lausunto ei ole sitova. Lausuntoja voivat antaa EU:n päätoimielimet (komissio, neuvosto, parlamentti), alueiden komitea sekä Euroopan talous- ja sosiaalikomitea. Lakeja valmisteltaessa komiteat antavat lausuntoja, jotka edustavat niiden alueellista, taloudellista tai sosiaalista näkökulmaa. Esimerkiksi alueiden komitea on antanut lausunnon Euroopan ilmanpuhtautta koskevasta paketista PDF Näytä edellisen linkin kieliversiot English (en) .

    Näin se toimii: EU-lait

    Näin se toimii: EU-lait

    Videoanimaatio EU:n lainsäädäntöprosessista