You are here:

Tillämpning av EU-lagstiftningen

Införlivande i nationell lagstiftning

Rättsligt samarbete mellan EU-länderna

Så fungerar det: Europeiska unionens domstol

Så fungerar det: Europeiska unionens domstol

EU-lagstiftningen måste införas i hela Europeiska unionen. Det är EU-domstolens uppgift att se till att så sker (24/09/2012).