You are here:

Uporaba prava EU

Uporaba prava EU v državah članicah

Pravno sodelovanje med vladami držav EU

Kako deluje: Evropska zakonodaja

Kako deluje: Evropska zakonodaja

Animirani vodnik razloži postopek sprejemanja zakonodaje EU

 
Kako deluje: Sodišče Evropske unije

Kako deluje: Sodišče Evropske unije

Zakonodaja EU velja povsod v Evropski uniji. Naloga Sodišča Evropske unije je, da poskrbi za to (24/09/2012).