You are here:

ES tiesību aktu piemērošana

ES tiesību aktu īstenošana dalībvalstīs

ES valstu sadarbība tieslietās

Kā tas darbojas: Eiropas Savienības Tiesa

Kā tas darbojas: Eiropas Savienības Tiesa

ES tiesības vienādi jāpiemēro visā Eiropas Savienībā. Tiesas pienākums ir nodrošināt tā izpildi (24/09/2012).