You are here:

ES teisės taikymas

Kaip valstybės narės įgyvendina ES teisės aktus

ES valstybių vyriausybių teisinis bendradarbiavimas

Kaip tai veikia: Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

Kaip tai veikia: Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

ES teisė turi vienodai galioti visoje Europos Sąjungoje. Teisingumo Teismo darbas tai užtikrinti (24/09/2012).