You are here:

Primjena prava EU-a

Provedba prava EU-a u državama članicama

Pravna suradnja među vladama država članica

Luxembourg, europsko središte pravde...

Luxembourg, europsko središte pravde...

Zakonodavstvo EU-a mora se primjenjivati na jednak način u cijeloj Europskoj uniji. Zadaća je Suda osigurati da tako i bude (24/09/2012).
Sadržaj nije dostupan na vašem jeziku.