You are here:

EU:n oikeuden soveltaminen

EU-lainsäädännön täytäntöönpano jäsenmaissa

Oikeudellinen yhteistyö EU-maiden välillä

Näin se toimii: Euroopan unionin tuomioistuin

Näin se toimii: Euroopan unionin tuomioistuin

EU:n lakeja täytyy soveltaa yhtäläisesti koko Euroopan unionissa. Tuomioistuimen tehtävä on varmistaa, että niin tehdään (24/09/2012).