You are here:

ELi õiguse kohaldamine

ELi õiguse rakendamine liikmesriikide poolt

ELi liikmesriikide valitsuste vaheline õigusalane koostöö

Kuidas see käib?: Euroopa õigusaktid

Kuidas see käib?: Euroopa õigusaktid

Ülevaatlik video sellest, kuidas ELi õigusakte vastu võetakse.

 
Kuidas see käib?: Euroopa Liidu Üldkohus

Kuidas see käib?: Euroopa Liidu Üldkohus

ELi seadust tuleb kõikjal Euroopa Liidus ühetaoliselt kohaldada. Selle peab tagama Euroopa Kohus (24/09/2012).