Εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ

Βίντεο

Πώς λειτουργεί: Ευρωπαϊκή νομοθεσία

Πώς λειτουργεί: Ευρωπαϊκή νομοθεσία

Σύντομο βίντεο που εξηγεί με απλό τρόπο πώς θεσπίζονται οι νόμοι της ΕΕ.

Πώς λειτουργεί: Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πώς λειτουργεί: Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το κοινοτικό δίκαιο πρέπει να εφαρμόζεται εξίσου σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο οφείλει να διασφαλίζει την εφαρμογή της (24/09/2012).

 Τηλεφορτώσεις

  • The ABC of EU law (Το αλφαβητάρι της ενωσιακής νομοθεσίας) pdf - 3 MB [3 MB] Deutsch (de) English (en) français (fr)  
Πώς λειτουργεί: Ευρωπαϊκή νομοθεσία

Πώς λειτουργεί: Ευρωπαϊκή νομοθεσία

Σύντομο βίντεο που εξηγεί με απλό τρόπο πώς θεσπίζονται οι νόμοι της ΕΕ.

Πώς λειτουργεί: Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πώς λειτουργεί: Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το κοινοτικό δίκαιο πρέπει να εφαρμόζεται εξίσου σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο οφείλει να διασφαλίζει την εφαρμογή της (24/09/2012).

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

ΝαιΌχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;