You are here:

Uplatňování právních předpisů EU

Provádění právních předpisů EU členskými státy

Právní spolupráce mezi vládami členských zemí EU

Jak funguje EU: Evropské právní předpisy

Jak funguje EU: Evropské právní předpisy

Krátké video vysvětlující, jak Evropská unie tvoří a přijímá své právní předpisy.

 
Jak funguje EU: Soudní dvůr Evropské unie

Jak funguje EU: Soudní dvůr Evropské unie

Právo EU se musí uplatňovat stejně v celé Evropské unii. Soudní dvůr má za úkol zajistit, že tomu tak bude (24/09/2012).