You are here:

Прилагане на правото на ЕС

Прилагане на правото на ЕС от страните членки

Правно сътрудничество между правителствата в ЕС

Люксембург — европейската столица на правосъдието…

Люксембург — европейската столица на правосъдието…

Правото на ЕС трябва да се прилага еднакво в целия Европейски съюз. Задачата на Съда на ЕС е да гарантира това (24/09/2012).