Language selector

Hög kontrastNormal textstorlekStörre textstorlek

Den här sidan finns på 24 språk

Du har klarat ett uttagningsprov. Vad händer nu?


Reservlistor

När ett uttagningsprov har rättats gör EPSO en lista med elektroniska meritförteckningar över de sökande som kan erbjudas anställning. Denna så kallade reservlista skickas sedan till EU:s olika institutioner . EPSO är inte inblandad i själva rekryteringen, utan den tar de enskilda institutionerna hand om. Det är dock EPSO som bestämmer hur många personer varje institution kan rekrytera från listan. Institutionernas kvoter baseras dels på deras personalbehov, dels på hur många sökande som har klarat provet. Den här kvoten gäller normalt sett endast ett år efter det att reservlistan har offentliggjorts. Sedan kan institutionerna rekrytera fritt.

Personerna på reservlistan utgör alltså en anställningsreserv som kan komma att rekryteras. Listan gäller i allmänhet i två till tre år, men beroende på institutionernas behov kan giltighetstiden förlängas av EPSO. Du kommer att informeras om detta. Det kan ta ganska lång tid innan kandidater som står på reservlistan har kallats till intervju. Det är inte heller säkert att alla på listan får jobb.

Till början

Flaggning

Alla institutioner har tillgång till reservlistorna. När en lista är klar tar institutionerna ungefär en månad på sig att se över sina personalbehov och kartlägga specifika krav på kvalifikationer. Sedan går de igenom listan för att se vem som passar dem bäst i fråga om språkkunskaper, yrkeserfarenhet, utbildning m.m. En institution som är intresserad av en viss person markerar detta genom att sätta en flagga bredvid namnet. Övriga institutioner och den berörda personen kan också se den gällande statusen. Detaljerad information om flaggningssystemet hittar du i ditt EPSO-konto.

Flaggningsystem för allmänna uttagningsprov

Till början

Rekrytering

När en tjänst blir ledig kallas du till intervju av den institution som har flaggat för dig. Om intervjun går bra får du ett formellt erbjudande om anställning. Innan du kan bli anställd måste du genomgå en läkarundersökning. Av praktiska skäl görs denna ibland i samband med intervjun. Om du inte anställs av den institution som har flaggat för dig kan andra institutioner kontakta dig. Flaggan tas då bort för att visa att du är tillgänglig igen.

Till början

Vad behöver jag göra?

Det är viktigt att du regelbundet uppdaterar din meritförteckning i EPSO-kontot . När institutionernas personalavdelningar söker i reservlistorna utgår de från den jobbkategori och typ av utbildning som du själv har angett. Det kan också löna sig att personligen kontakta de institutioner eller enheter som du är särskilt intresserad av, även om det är institutionerna själva som bestämmer om de vill flagga för dig eller kalla dig till intervju.

I ditt EPSO-konto kan du se om du har blivit flaggad av någon institution. Så länge du är flaggad får du inte kontakta någon annan institution för att försöka få ett jobb eller komma på intervju. Du kan se din status på reservlistan via en länk i ditt EPSO-konto. Länken aktiveras cirka en månad efter det att uttagningsomgången är avslutad.

Till början

Kan jag välja institution?

Om du har flaggats av en institution är du bara reserverad av den institutionen för en kortare period (högst tre månader). Om du inte har fått något jobberbjudande inom den perioden tas flaggan bort och andra institutioner kan då kontakta dig.

Flaggningen visar främst de olika institutionernas rekryteringsbehov. Det går därför inte alltid att ta hänsyn till var du själv helst skulle vilja jobba. Samtliga institutioner behöver välutbildad och kompetent personal. Antalet tjänster beror på institutionens storlek och verksamhet. Du kan alltså komma att väljas av en annan institution än den du helst skulle vilja jobba för. Du kan förstås tacka nej, men det finns inga garantier för att du sedan kommer att bli erbjuden ett annat jobb.

Till början