Language selector

Izberi različico z močnim kontrastomNastavi na običajno velikost pisavePovečaj velikost pisave

Stran je na voljo v 24 jezikih

Uspešno ste opravili vse preizkuse. Kaj sedaj ?


Rezervni seznami

Po zaključku razpisa urad EPSO institucijam EU pošlje seznam uspešnih kandidatov in njihove življenjepise v elektronski obliki. Hkrati pripravi tudi kvote za institucije, tj. določi, koliko kandidatov s seznama lahko posamezna institucija zaposli. To število je odvisno od potreb, ki so jih institucije izrazile pred objavo razpisa, in od števila uspešnih kandidatov. Načeloma kvote nehajo veljati po enem letu in institucije nato zaposlujejo kandidate brez omejitev.

Rezervni seznami so seznami uspešnih kandidatov, ki jim je mogoče ponuditi delovno razmerje. Ponavadi veljajo dve ali tri leta po razpisu. Urad EPSO lahko podaljša veljavnost rezervnega seznama, če institucije izrazijo potrebo. EPSO bo kandidate o tem obvestil. Morda bo preteklo kar nekaj časa, preden bodo kandidati na rezervnem seznamu povabljeni na razgovor. Velja spomniti, da uvrstitev na rezervni seznam ne jamči tudi zaposlitve v institucijah. Urad EPSO namreč ne sodeluje pri dejanskem zaposlovanju kandidatov v institucijah.

Na vrh

Označevanje

Institucije imajo dostop do notranjega sistema, ki omogoča iskanje po rezervnih seznamih. Približno mesec dni po zaključku razpisa institucije pregledujejo seznam glede na svoje potrebe, zlasti potrebe po posebnih profilih in druge posebne pogoje posameznih delovnih mest. Kadrovske službe institucij med profili kandidatov na rezervnem seznamu poiščejo tiste, ki jim najbolj ustrezajo po jezikovnem znanju, poklicnih izkušnjah, izobrazbi itd. Temu postopku rečemo „označevanje“, saj institucije svoj interes za določenega kandidata pokažejo z elektronsko oznako ob njegovem imenu. Takšen status lahko vidijo druge institucije in tudi kandidat. Vsi uspešni kandidati lahko podrobno razlago sistema označevanja preberejo v svojem EPSO računu.

Sistem označevanja pri javnih razpisih

Na vrh

Zaposlovanje

Ko se odprejo prosta delovna mesta, institucije izbrane kandidate povabijo na razgovor, na podlagi katerega kandidatom lahko uradno ponudijo delovno razmerje. Zaradi praktičnih razlogov bodo kandidati morda hkrati morali opraviti tudi zdravniški pregled, ki je pogoj za zaposlitev. Če se institucija odloči, da kandidat ne ustreza njenim potrebam, bo na seznamu kandidatov odstranila oznako ob njegovem imenu, kar pomeni, da bo kandidat znova na voljo drugim institucijam.

Na vrh

Kaj pričakujemo od vas

Zelo pomembno je, da redno posodabljate življenjepis v svojem EPSO računu. Iskalnik, s katerim kadrovske službe institucij iščejo po rezervnem seznamu, uporablja pojme, ki jih izberete s seznama v poljih „Occupational Category“ (Poklicno področje) in „Education Type“ (Vrsta izobrazbe). Pri zaposlitvi lahko pomaga tudi osebni stik z institucijo ali službo, ki vas zanima, vendar je odločitev o „označevanju“ kandidatov in povabilu na razgovor izključno v pristojnosti institucij.

V svojem EPSO računu lahko preverite, ali je katera od institucij označila vaše ime. Dokler ta oznaka velja, ne smete vzpostaviti stika z drugo institucijo in se tam potegovati za delo ali razgovor. Svoj status na rezervnem seznamu lahko kadar koli preverite na povezavi, ki jo najdete v svojem EPSO računu. Povezava začne delovati približno mesec dni po zaključku razpisa.

Na vrh

Kaj lahko pričakujete od institucij

Institucija z oznako „rezervira“ kandidata za krajše obdobje (do 2 mesece). Če institucija kandidatu v tem času ne ponudi delovnega razmerja, se oznaka odstrani in uspešni kandidat je na voljo za zaposlitev v drugih institucijah.

Postopek označevanja kaže predvsem kadrovske potrebe institucij, zato ne moremo vedno upoštevati osebnih želja glede delovnega mesta. Vse institucije potrebujejo visoko usposobljeno osebje, število zaposlenih pa je odvisno od velikosti in nalog institucije. Zato se lahko zgodi, da boste želeli delati za določeno institucijo, vendar vam bo zaposlitev na koncu ponudila druga. Pravico imate zavrniti ponujeno delovno razmerje, če se vam ne zdi primerno, vendar pa vam ne moremo zagotoviti, da boste prejeli novo ponudbo.

Na vrh