Language selector

Verzia s vysokým kontrastomNormálna veľkosť písmaZväčšiť veľkosť písma

Táto stránka je dostupná v 24 jazykoch

Uspeli ste v konkurze. Čo bude nasledovať?


Rezervné zoznamy

EPSO poskytuje po skončení každého konkurzu zoznam úspešných kandidátov a ich životopisy inštitúciám EÚ v elektronickej podobe. Potom pri nábore pracovníkov do inštitúcií už EPSO nezohráva žiadnu inú úlohu. EPSO zároveň stanovuje kvóty pre jednotlivé inštitúcie, čiže na základe potrieb, ktoré inštitúcie vyjadrili pred otvorením konkurzu, a na základe počtu úspešných kandidátov určuje, koľko úspešných kandidátov zo zoznamu môže prijať tá-ktorá inštitúcia. Spravidla rok po uverejnení rezervných zoznamov sa tieto obmedzenia rušia a inštitúcie dostanú voľnosť výberu.

Už podľa ich názvu je zrejmé, že rezervné zoznamy predstavujú niečo ako zálohu možných kandidátov na prijatie do zamestnania. Zvyčajne sú platné dva až tri roky. Platnosť rezervných zoznamov môže EPSO s ohľadom na potreby inštitúcií predĺžiť. EPSO vás o tom bude informovať. Kým všetkých kandidátov zo zoznamu pozvú na pohovor, môže uplynúť dlhší čas. Netreba zabúdať, že vaše meno na rezervnom zozname vám nezaručuje prijatie do zamestnania niektorou z inštitúcií.

Na začiatok

Označovanie vhodných kandidátov

Každá z inštitúcií má prístup k internému nástroju na vyhľadávanie v rezervných zoznamoch. Asi mesiac po ukončení konkurzu inštitúcie skúmajú svoje personálne potreby z hľadiska konkrétnych profilov a ďalších špecifických požiadaviek na voľné miesta. Prezrú si profily kandidátov uvedených na rezervných zoznamoch s cieľom zistiť, ktorí z nich najlepšie zodpovedajú uvedeným potrebám, pokiaľ ide o jazykové znalosti, odbornú prax, vzdelanie atď. Tento proces spočíva v tom, že keď inštitúcia nájde vhodného kandidáta, svoj záujem prejaví jeho označením špeciálnou vlajkou (angl. flagging). Takéto vlajky Tento status potom vidia všetky ostatné inštitúcie, ako aj príslušní kandidáti. Každý úspešný kandidát dostane prostredníctvom svojho EPSO konta podrobné vysvetlenie systému označovania vhodných kandidátov.

Systém označovania kandidátov v rámci výberového konania

 

Na začiatok

Nábor pracovníkov

Keď sa otvorí pracovné miesto, inštitúcie pozvú kandidátov označených vlajkou na pohovor a podľa jeho výsledku im môžu oficiálne ponúknuť prácu. Z praktických dôvodov vás možno vyzvú, aby ste absolvovali lekársku prehliadku, ktorá sa požaduje ešte pred prijatím akéhokoľvek rozhodnutia o prijatí. Pokiaľ nevyhoviete požiadavkám jednej inštitúcie, znova budete k dispozícii pre ostatné inštitúcie, to znamená, že vlajka bude od vášho mena odstránená, aby bolo jasné, že ste opätovne k dispozícii.

Na začiatok

Čo má urobiť kandidát

Najdôležitejšie bude pravidelne aktualizovať svoj životopis na EPSO konte. Nástroj na vyhľadávanie v rezervných zoznamoch, ktorý používajú oddelenia ľudských zdrojov jednotlivých inštitúcií, pracuje s údajmi, ktoré ste vybrali v políčkach Kategória povolania (Occupational category) a Typ vzdelania (Education type). Môže vám pomôcť, ak konkrétne inštitúcie a útvary, o ktoré máte záujem, priamo oslovíte, ale rozhodnutie označiť kandidáta vlajkou a pozvať ho na pohovor robia len inštitúcie.

Či vás niektorá inštitúcia označila vlajkou, môžete skontrolovať vo svojom EPSO konte. V takom prípade sa počas trvania označenia vášho mena sa nemôžete obracať so žiadosťou o prácu či pohovor na iné inštitúcie. Okrem toho si môžete prostredníctvom zodpovedajúceho odkazu v rámci svojho EPSO konta kedykoľvek skontrolovať svoj status na rezervnom zozname. Odkaz sa aktivuje asi mesiac po ukončení konkurzu.

Na začiatok

Čo urobia inštitúcie

Kandidátov označených vlajkou si príslušná inštitúcia na krátke obdobie (max. na tri mesiace) rezervuje. Ak do konca tohto obdobia neponúkne kandidátovi prácu, vlajka sa zruší a úspešný kandidát bude znova k dispozícii pre ostatné inštitúcie.

V procese označovania kandidátov vlajkami sa prejavia predovšetkým potreby jednotlivých inštitúcií z hľadiska hľadaného profilu. Preto vaše osobné preferencie nemožno vždy vziať do úvahy. Všetky inštitúcie potrebujú vysoko kvalifikovaných pracovníkov, ktorých počet musí zodpovedať veľkosti a poslaniu tej-ktorej z nich. Preto sa môže stať, že hoci vy by ste chceli pracovať pre určitú inštitúciu, vyberie si vás iná. Ponuku, ktorú považujete za nevhodnú, máte právo odmietnuť, ale neexistuje záruka, že dostanete inú.

Na začiatok