Language selector

Wybierz wersję z dużym kontrastemUstaw normalny rozmiar czcionkiUstaw większą czcionkę

Strona jest dostępna w 24 językach

Informacje dla laureatów konkursów. Co dalej?


Listy rezerwowe

Po zakończeniu każdego konkursu EPSO dostarcza wszystkim instytucjom UE listę wyselekcjonowanych kandydatów oraz ich życiorys w formacie elektronicznym. EPSO nie ma wpływu na kolejne etapy rekrutacji. Jednocześnie uwzględniając potrzeby danej instytucji w zakresie zasobów ludzkich, jakie ta zgłosiła przed ogłoszeniem konkursu, oraz w zależności od liczby wyselekcjonowanych kandydatów, EPSO ustala, ilu laureatów konkursu może zatrudnić dana instytucja. Z reguły przydział ten obowiązuje przez rok od daty opublikowania listy rezerwowej. Po upływie tego terminu instytucje mogą zatrudniać wyselekcjonowanych kandydatów bez żadnych ograniczeń.

Jak sama nazwa wskazuje, lista rezerwowa to lista potencjalnych kandydatów do pracy w instytucjach UE Z reguły lista taka jest ważna przez okres od dwóch do trzech lat od zakończenia konkursu. W zależności od potrzeb instytucji EPSO może przedłużyć jej ważność. Oczywiście kandydaci zostaną o tym poinformowani. Może upłynąć dużo czasu, zanim kandydaci z listy rezerwowej zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Należy również pamiętać o tym, że fakt znalezienia się na liście rezerwowej nie daje gwarancji zatrudnienia w instytucjach UE.

Początek strony

Wstępna selekcja kandydatów, tzw. flagging

Każda instytucja ma dostęp do bazy danych laureatów. Przez okres około miesiąca od zakończenia konkursu, instytucje analizują swoje potrzeby kadrowe, tzn. określają profile poszukiwanych pracowników oraz inne szczegółowe wymagania związane z dostępnymi wakatami. Następnie zapoznają się z życiorysami kandydatów z listy rezerwowej i dokonują wstępnej selekcji tych, którzy najlepiej spełniają ich oczekiwania w zakresie znajomości języków, doświadczenia zawodowego, wykształcenia itp. Proces ten znany jest jako „flagging” (po angielsku „flag” oznacza chorągiewkę), ponieważ zainteresowanie danym kandydatem instytucje wyrażają właśnie przez zaznaczenie jego nazwiska symbolem chorągiewki. Status ten jest widoczny zarówno dla pozostałych instytucji, jak i dla wybranego kandydata. Każdy laureat konkursu otrzymuje za pośrednictwem swojego Konta EPSO szczegółowe informacje na temat funkcjonowania tego systemu.

System „flagging” stosowany dla konkursów otwartych

Początek strony

Rekrutacja

W momencie pojawienia się wakatu instytucjekontaktują się ze wstępnie wyselekcjonowanymi kandydatami i zapraszają ich na rozmowę kwalifikacyjną. Jeżeli jej wynik okaże się pozytywny, wybrany kandydat może otrzymać oficjalną ofertę pracy. Ze względów praktycznych kandydat może tego samego dnia zostać poddany badaniom lekarskim, wymaganym przed formalnym przyjęciem do pracy. Jeżeli okaże się, że dany kandydat nie spełnia wymogów danej instytucji, chorągiewka umieszczona obok jego nazwiska zostanie usunięta, tak aby inne instytucje mogły zainteresować się jego kandydaturą.

Początek strony

Co powinni zrobić laureaci konkursu

Bardzo ważne jest, aby wszyscy laureaci regularnie aktualizowali swój życiorys na Koncie EPSO. Narzędzie, którego działy kadr instytucji UE używają do przeszukiwania list rezerwowych, działa w oparciu o informacje podane przez kandydatów w polach „kategoria zawodowa” i „rodzaj wykształcenia”. Kandydat może z własnej inicjatywy kontaktować się z instytucjami lub działami, którymi jest szczególnie zainteresowany. Jednak decyzję o wstępnej selekcji danego kandydata (tj. oznaczeniu jego nazwiska chorągiewką na liście rezerwowej) i zaproszeniu go na rozmowę kwalifikacyjną podejmują wyłącznie instytucje.

Każdy laureat może sprawdzić na swoim Koncie EPSO, czy został wstępnie wyselekcjonowany przez daną instytucję. Przez cały okres, gdy nazwisko kandydata oznaczone jest chorągiewką, nie może on poszukiwać pracy w innych instytucjach UE. Kandydaci mogą również w każdej chwili sprawdzić swój status na liście rezerwowej klikając na odpowiedni link podany na Koncie EPSO. Link ten zaczyna działać około miesiąc po zakończeniu konkursu.

Początek strony

Co robią instytucje UE

Instytucja może zarezerwować kandydata poprzez oznaczenie jego nazwiska symbolem chorągiewki na krótki okres czasu (do trzech miesięcy). Jeżeli w tym czasie dana instytucja nie przedstawi wyselekcjonowanemu kandydatowi oferty pracy, chorągiewka zostaje usunięta, tak aby inne instytucje mogły zainteresować się jego kandydaturą.

Procedura wstępnej selekcji kandydatów odzwierciedla przede wszystkim potrzeby kadrowe instytucji. Dlatego też osobiste preferencje kandydatów co do miejsca zatrudnienia nie zawsze mogą zostać uwzględnione. Wszystkie instytucje potrzebują wysoko wykwalifikowanych pracowników w liczbie odpowiadającej ich wielkości i zadaniom. Może się zdarzyć, że kandydat zostanie wybrany przez inną instytucję niż ta, w której on sam chciałby pracować. Zawsze może on odrzucić ofertę, którą uzna za nieodpowiednią. Należy jednak pamiętać, że nie ma żadnej gwarancji, że otrzyma on kolejną propozycję pracy.

 

Początek strony