Language selector

Hoog contrastNormale tekstgrootteGrotere tekstgrootte

Deze pagina is beschikbaar in 24 talen

U bent geslaagd voor een vergelijkend onderzoek. Wat gebeurt er nu?


Reservelijsten

Na ieder vergelijkend onderzoek stuurt EPSO de EU-instellingen een lijst met namen en cv's in electronische vorm van geslaagde kandidaten . Bij de indienstneming van kandidaten door de instellingen speelt EPSO verder geen rol. Wel stelt EPSO per instelling het quotum vast, d.w.z. het aantal geslaagde kandidaten dat iedere instelling van de lijst mag halen, afhankelijk van de behoefte die de instellingen voor het begin van het vergelijkend onderzoek hebben aangegeven, en het totale aantal geschikte kandidaten. Over het algemeen blijven die quota na publicatie van de reservelijst een jaar geldig. Daarna kunnen alle instellingen weer vrij kiezen uit de lijst van kandidaten.

Zoals de naam al aangeeft, is de reservelijst een pool van potentiële werknemers die gewoonlijk twee tot drie jaar na het vergelijkend onderzoek geldig blijft. EPSO kan die termijn verlengen als dat voor de instellingen nodig is. In dat geval stelt EPSO u daarvan op de hoogte. Het kan lang duren voordat kandidaten op de reservelijst zijn uitgenodigd voor een gesprek. En vergeet niet: een plaats op de reservelijst is geen garantie op een baan.

Naar boven

Vlaggetjes

Alle instellingen kunnen de reservelijsten raadplegen. Na het vergelijkend onderzoek krijgen ze ongeveer een maand om hun voorkeur kenbaar te maken. Ze bekijken het profiel van alle kandidaten op de reservelijst om na te gaan wie er het best beantwoordt aan hun eisen qua talenkennis, opleiding, beroepservaring, enz. Deze procedure heet "flagging" omdat instellingen die belangstelling hebben voor een bepaalde kandidaat, een vlaggetje van een bepaalde kleur bij diens naam moeten zetten. Alle andere instellingen kunnen deze status zien, net als de betrokken kandidaat zelf. Iedere geslaagde kandidaat krijgt via zijn/haar EPSO-account meer uitleg over dit systeem.

Wat betekenen de vlaggetjes?

Naar boven

Banen

Ontstaat er een vacature, dan nodigt de betrokken instelling de kandidaten waar zij met een vlaggetje belangstelling voor hebben getoond, uit voor een gesprek. Op basis van het resultaat kunnen zij kandidaten een baan aanbieden. Om praktische redenen kunt u als kandidaat op dat moment ook worden uitgenodigd voor een medisch onderzoek, dat sowieso vóór iedere aanstelling moet plaatsvinden. Als u niet beantwoordt aan de behoeften van de instelling, verandert het vlaggetje bij uw naam van kleur en kunt u weer worden uitgenodigd door andere instellingen.

Naar boven

Wat u moet doen

Van cruciaal belang is dat u het cv in uw EPSO-account regelmatig bijwerkt. Het programma waarmee de personeelsdiensten van de EU-instellingen in de reservelijsten zoeken, gaat namelijk af op de gegevens over beroep en opleiding die u daar zelf heeft ingevuld. Als uw voorkeur uitgaat naar een bepaalde instelling of een specifiek departement, kan het nuttig zijn dat kenbaar te maken, maar de instellingen beslissen zelf of zij u als geschikt aanmerken en al dan niet uitnodigen voor een gesprek.

Via uw EPSO-account kunt u zien of een van de instellingen een bepaald vlaggetje bij uw naam heeft geplaatst, en dus bijzondere belangstelling voor u heeft. Zolang dat het geval is, mag u geen contact opnemen met een andere instelling, er niet solliciteren en zelfs geen uitnodigingen voor een gesprek aanvaarden. U kunt ook uw status op de reservelijst bekijken via de link in uw EPSO-account. Die link wordt ongeveer een maand na het vergelijkend onderzoek actief.

Naar boven

Wat de instellingen doen

Zet een instelling een vlaggetje bij uw naam, dan blijft u een betrekkelijk korte periode (maximaal 2 maanden) gereserveerd voor die instelling. Biedt de instelling u in die periode geen baan aan, dan verandert het vlaggetje van kleur en bent u weer beschikbaar voor de andere instellingen.

De procedure moet er vooral voor zorgen dat de EU-instellingen de medewerkers krijgen die ze nodig hebben. Daarom kan niet altijd rekening worden gehouden met uw persoonlijke voorkeur. Alle instellingen hebben bekwaam personeel nodig, maar het aantal hangt af van de omvang en het takenpakket van ieder EU-orgaan. Het is dan ook niet uitgesloten dat u graag bij een bepaalde instelling zou willen werken, maar toch een baan krijgt aangeboden van een andere. Overigens mag u zo'n aanbod weigeren. Het is echter niet gegarandeerd dat u daarna nog een nieuwe baan wordt aangeboden.

Naar boven