Language selector

Izvēlēties tumšu fonuIzvēlēties rakstzīmju standartizmēruPalielināt rakstzīmju izmēru

Šī lappuse lasāma 24 valodās

Kas notiek pēc tam, kad esat izturējis konkursu?


Rezerves saraksti

EPSO pēc katra konkursa ES institūcijām iesniedz izturējušo pretendentu sarakstu un viņu CV elektroniskā formā. Ar šo EPSO savu darbu ir paveicis, jo ar darbā pieņemšanu nodarbojas institūcijas. Piedevām EPSO katrai institūcijai nosaka kvotu, proti, to, cik konkursu izturējušos un sarakstā iekļautos pretendentus katra institūcija drīkst pieņemt darbā atkarībā no savām vajadzībām, par ko tās informējušas pirms konkursa paziņojuma publicēšanas. Kvota parasti ir spēkā tikai vienu gadu pēc rezerves saraksta publicēšanas, pēc tam institūcijas var piesaistīt personālu bez šādiem ierobežojumiem.

Kā rāda nosaukums, rezerves sarakstā ir iekļauti potenciālie amatu kandidāti. Saraksts parasti ir derīgs divus trīs gadus pēc konkursa. EPSO rezerves sarakstu derīgumu var paildzināt atbilstoši institūciju vajadzībām. Ja derīgumu paildzinās, EPSO jūs par to informēs. Var paiet diezgan ilgs laiks, līdz visus sarakstā iekļautos pretendentus uzaicina uz interviju. Turklāt jāatceras, ka jūsu vārda iekļaušana rezerves sarakstā vēl negarantē, ka jūs pieņems darbā kādā no institūcijām.

Lapas sākums

Karodziņu piešķiršana

Visām institūcijām ir pieejams iekšējs rīks, ar kura palīdzību rezerves sarakstos var meklēt pretendentus. Aptuveni mēneša laikā pēc konkursa beigām institūcijas tiks skaidrībā, kāda profila darbinieki tām nepieciešami un kādas prasības izvirzāmas pretendēšanai uz konkrētu vakanci. Institūcijas pārbaudīs, kuriem pretendentiem no rezerves saraksta ir visatbilstošākās valodu prasmes, darba pieredze, izglītība u.c. Šo procesu sauc arī par “karodziņu piešķiršanu”, jo, atrodot kādu pretendentu, kas to interesē, institūcija pie pretendenta vārda iestata karodziņu. Iestatītie karodziņi ir redzami visām citām institūcijām, kā arī attiecīgajam pretendentam. Ikviens konkursu izturējušais pretendents savā EPSO kontā saņem karodziņu piešķiršanas sistēmas sīku aprakstu.

Karodziņu piešķiršanas sistēma attiecībā uz atklātiem konkursiem

Lapas sākums

Pieņemšana darbā

Līdzko atbrīvojas vieta, institūcijas sazinās ar pretendentiem, kuriem tās piešķīrušas karodziņu, lai uzaicinātu uz interviju, un atkarībā no intervijas iznākuma var tiem izteikt oficiālu darba piedāvājumu. Praktisku apsvērumu dēļ jūs, iespējams, uzreiz aicinās arī uz medicīnisku pārbaudi, kas nepieciešama pirms lēmuma par pieņemšanu darbā. Ja neatbildīsit attiecīgās institūcijas prasībām, jūsu kandidatūru atkal varēs apsvērt citas institūcijas. Tas nozīmē, ka pie jūsu vārda iestatīs citu “karodziņu”, un institūcijām būs skaidrs, ka atkal esat pieejams.

Lapas sākums

Kas jums jādara

Ļoti svarīgi, lai jūsu EPSO kontā būtu visjaunākā CV informācija. Rīks, ar kura palīdzību institūciju personāla daļas rezerves sarakstos meklē pretendentus, izmanto klasifikāciju, ko jūs norādāt laukos “Profesionālā kategorija” un “Izglītības veids”. Ja pats personīgi sazināsities ar institūcijām vai dienestiem, kuros jūs vēlētos strādāt, jūsu izredzes tur strādāt var uzlaboties, bet lēmumu par karodziņa piešķiršanu un uzaicināšanu uz interviju pieņem vienīgi pašas institūcijas un dienesti.

To, vai kāda institūcija jums ir piešķīrusi karodziņu, varat redzēt savā EPSO kontā. Kamēr ir piešķirts karodziņš, jūs nedrīkstat sazināties ar citām institūcijām, lai mēģinātu dabūt darbu vai saņemt uzaicinājumu uz darba interviju. Savu statusu rezerves sarakstā jebkurā brīdī varat uzzināt, noklikšķinot uz saites savā EPSO kontā. Šo saiti aktivizē, kad pēc konkursa beigām pagājis aptuveni mēnesis.

Lapas sākums

Ko darīs institūcijas

Institūcijas, kuras pretendentam piešķīrušas karodziņu, šo pretendentu būtībā ir rezervējušas uz neilgu laiku (līdz 2 mēnešiem). Ja līdz šī termiņa beigām institūcija pretendentam nav izteikusi darba piedāvājumu, tad karodziņu noņem un šo pretendentu atkal var izraudzīties citas institūcijas.

Ar karodziņu piešķiršanu pirmām kārtām uzsver institūciju vajadzības. Tāpēc ne vienmēr var ņemt vērā jūsu personīgās vēlmes, kur strādāt. Visām institūcijām ir vajadzīgs augsti kvalificēts personāls, kas skaita ziņā ir proporcionāls institūciju lielumam un pamatuzdevumiem. Tāpēc var izveidoties situācija, ka jūs vēlaties strādāt kādā konkrētā institūcijā, bet jūs izvēlēsies cita institūcija. Jums ir tiesības noraidīt darba piedāvājumu, kuru uzskatāt par nepiemērotu, bet nav garantijas, ka saņemsiet vēl citu piedāvājumu.

Lapas sākums