Language selector

Didelio kontrasto vaizdasStandartinio dydžio šriftasDidinti šriftą

Informacija pateikiama 24 kalbomis

 Laimėjote konkursą. Kas toliau?


Rezervo sąrašai

Po kiekvieno konkurso Europos Bendrijų personalo atrankos tarnyba pateikia ES institucijoms elektroninio formato konkurso laimėtojų sąrašą ir jų gyvenimo aprašymus. EPSO nedalyvauja tolesniame etape, kai institucijos įdarbina kandidatus, tačiau, atsižvelgdama į institucijų poreikius, apie kuriuos jos praneša prieš paskelbiant konkursą, ir į įdarbintinų konkurso nugalėtojų skaičių, ši tarnyba nustato institucijoms kvotas, t. y. nutaria, kiek sėkmingai konkurse dalyvavusių ir į sąrašą įrašytų kandidatų gali būti įdarbinta kurioje institucijoje. Paprastai po metų nuo rezervo sąrašo paskelbimo kvota panaikinama ir institucijos gali įdarbinti be apribojimų.

Kaip matyti iš pavadinimo, rezervo sąrašas – potencialių darbuotojų sąrašas, paprastai galiojantis dvejus arba trejus metus po konkurso. Atsižvelgdama į institucijų poreikius Europos Bendrijų personalo atrankos tarnyba rezervo sąrašo galiojimą gali pratęsti. Kandidatai apie tai bus informuoti. Gali praeiti nemažai laiko, kol į rezervo sąrašą įrašyti kandidatai bus pakviesti pokalbio. Nepamirškite ir to, kad įtraukimas į rezervo sąrašą nėra garantija, kad būsite įdarbintas institucijose.

Į puslapio pradžią

Žymėjimas

Visos institucijos turi galimybę naudodamosi vidaus priemone ieškoti kandidatų rezervo sąraše. Pasibaigus konkursui institucijos maždaug per mėnesį nuspręs, kokio profilio ir kokius kitus ypatingus reikalavimus atitinkančių darbuotojų joms reikia. Jos peržiūrės į rezervo sąrašą įtrauktų kandidatų duomenis ieškodamos tinkamiausių pagal mokamas kalbas, profesinę patirtį, išsilavinimą ir kitus kriterijus darbuotojų. Šis procesas vadinamas „susidomėjimo pareiškimu“, kadangi radusi dominantį kandidatą institucija apie tai praneša – kandidato pavardę pažymi sutartiniu ženklu. Kandidato statusas matomas visoms kitoms institucijoms ir pačiam kandidatui. Visi konkurso laimėtojai „EPSO aplanke“ gali rasti išsamios informacijos apie šią sutartinių ženklų sistemą.

Viešų konkursų žymėjimo sistema

Į puslapio pradžią

Įdarbinimas

Kai atsiranda galimybė įdarbinti, institucijos kviečia numatytus kandidatus pokalbio ir, jeigu jo rezultatai teigiami, pateikia oficialų darbo pasiūlymą. Dėl praktinių priežasčių tuo pat metu kandidatų gali būti paprašyta pasitikrinti sveikatą. Tai turi būti padaryta prieš priimant sprendimą dėl įdarbinimo. Jei kandidatūra neatitinka institucijos poreikių, ji vėl siūloma kitoms institucijoms, t. y. sutartinis ženklas panaikinamas parodant, kad kandidatą gali kviestis kitos institucijos.

Į puslapio pradžią

Kandidatų veiksmai

Itin svarbu nuolat atnaujinti „EPSO aplanke“ pateikiamą gyvenimo aprašymą. Institucijų personalo tarnybos paieškai rezervo sąrašuose naudoja priemonę, kuri atlieka atranką pagal duomenis, kuriuos kandidatai patys pateikė laukeliuose „Profesinė kategorija“ ir „Išsilavinimas“. Gali būti naudinga prisistatyti institucijų arba tarnybų, kuriose pageidaujama įsidarbinti, darbuotojams, tačiau tik institucijos priima sprendimą pažymėti kandidato pavardę ir kviesti jį pokalbio.

„EPSO aplanke“ kandidatai gali pasitikrinti, ar kuri nors institucija jais susidomėjo. Jei taip, tol, kol prie pavardės yra sutartinis ženklas, negalima kreiptis į jokią kitą instituciją prašant įdarbinti arba pakviesti pokalbio. Spustelėjus „EPSO aplanke“ esančią nuorodą galima bet kada patikrinti savo būklę rezervo sąraše. Ši nuoroda pradeda veikti nuo konkurso pabaigos praėjus maždaug mėnesiui.

Į puslapio pradžią

Institucijų veiksmai

Pažymėtieji kandidatai institucijų rezervuojami trumpam laikui (iki trijų mėnesių). Jei per šį laikotarpį kandidatui nepateikiamas darbo pasiūlymas, ženklas panaikinamas ir kandidatą gali kviestis kitos institucijos.

Institucijos žymi kandidatų pavardes vadovaudamosi visų pirma savo poreikiais. Todėl ne visada gali būti atsižvelgta į asmeninį kandidatų norą dirbti kurioje nors institucijoje. Visoms institucijoms reikia kompetentingų darbuotojų; jų poreikis priklauso nuo institucijos dydžio ir užduočių. Taigi gali atsitikti taip, kad vienoje institucijoje pageidaujantis dirbti kandidatas bus pasirinktas kitos. Kandidatas turi teisę atmesti netenkinantį pasiūlymą, tačiau nėra garantijų, kad bus pateiktas kitas darbo pasiūlymas.

ES institucijų įdarbinimo padalinių kontaktiniai duomenys

Į puslapio pradžią