Language selector

Kontrasztos megjelenítésNormál betűméretBetűméret növelése

Ez a weboldal 24 nyelven olvasható

Ön sikerrel szerepelt a versenyvizsgán. Mi történik ezután?


Várólisták

Miután egy versenyvizsga lezárult, az EPSO a sikeres résztvevők listáját és önéletrajzait elektronikus formában elküldi az európai intézményeknek . A munkaerő-felvételi eljárás további lépései innentől kezdve nem tartoznak a feladatkörébe. Az EPSO ugyanakkor kvótákat határoz meg, amelyek megszabják, melyik intézmény hány pályázót választhat ki a listáról. A küszöbszámok megállapításánál figyelembe veszi a sikeres jelentkezők számát, valamint azt, hogy a versenyvizsga meghirdetése előtt az egyes intézmények milyen nagyságrendű munkaerő szükségletet jeleztek. Általános szabály szerint a kvóta a tartaléklista közzétételét követően egy évig alkalmazandó; ezt követően az intézmények korlátozás nélkül válogathatnak a pályázók között.

A tartaléklisták – ahogyan a nevük is jelzi – munkaerő-tartalékot képeznek az uniós intézmények számára az alkalmasságukról tanúbizonyságot tett pályázókból. Ezek a listák általában a versenyvizsga végétől számított két vagy három év után évülnek el, de érvényességüket az EPSO az intézmények munkaerő szükségleteinek megfelelően meghosszabbíthatja. Ilyenkor az adott listán szereplő pályázókat értesíti az elévülési idő lejártának módosulásáról. Hosszú időbe telhet, mire a tartaléklista jelöltjeinek lehetősége nyílik arra, hogy valamelyik intézménynél interjún vegyenek részt. Az a tény, hogy valaki felkerül a tartaléklistára, még nem jelent biztosítékot arra, hogy az uniós intézmények valamelyike felvételi beszélgetésre invitálja majd.

Az oldal tetejére

Állapotjelző zászlók

Az uniós intézmények mindegyikének rendelkezésére áll az a belső alkalmazás, melynek segítségével a tartaléklistákon szereplő pályázók adatbázisában kereshet. A versenyvizsga végét követően az intézményeknek megközelítőleg egy hónap áll rendelkezésükre, hogy felmérjék munkaerőigényüket, valamint meghatározzák, milyen szakmai profillal rendelkező munkatársakra van szükségük, és milyen további különleges feltételeket kívánnak szabni a szabad állások betöltéséhez. Ezután átnézik a várólistát, hogy kiválasszák azokat a pályázókat, akiknek végzettsége, nyelvismerete, szakmai tapasztalata stb. leginkább megfelel elvárásaiknak. Amennyiben találnak ilyen jelentkezőt, nevét kis zászló segítségével jelölik meg. Az állapot a többi intézmény, valamint az érintett pályázó számára is látható. Az állapotjelző rendszerről minden sikeres résztvevőt személyes EPSO-fiókján keresztül részletesen tájékoztatunk.

Állapotjelző rendszer a nyílt versenyvizsgákhoz

Az oldal tetejére

Felvétel

Az az intézmény, amelynél új álláslehetőség adódik, felveszi a kapcsolatot az általa zászlóval megjelölt pályázókkal, és felvételi beszélgetésre hívja őket. Sikeres interjú esetén a résztvevőknek hivatalos állásajánlatot tehet. Gyakorlati okokból az intézmény kérheti, hogy a jelölt vesse alá magát orvosi vizsgálatnak még azelőtt, hogy kinevezéséről döntés születne. Amennyiben a pályázó nem felel meg az adott intézmény elvárásainak, a várólistán a neve mellett szereplő jelölés eltűnik, ami a többi intézmény számára jelzi, hogy a pályázóval újra fel lehet venni a kapcsolatot.

Az oldal tetejére

Teendők sikeres versenyvizsga után

A sikeres vizsgát tett pályázók egyik legfontosabb feladata, hogy rendszeresen frissítsék személyes EPSO-fiókjukban szereplő önéletrajzukat. Az alkalmazás, amellyel az intézmények humánerőforrás-részlegei a tartaléklistákon böngésznek, az alapján rendszerezi a pályázókat, hogy azok önéletrajzukon belül a foglalkozás (Occupational Category) és a végzettség (Education Type) tekintetében milyen kategóriákba sorolták magukat. Előnyt jelenthet, ha a pályázó személyesen bemutatkozik azoknak az uniós szerveknek, amelyeknél szívesen dolgozna, arról azonban kizárólag az intézmények döntenek, kit jelölnek meg a tartaléklistán, hogy aztán behívják interjúra.

A pályázók személyes EPSO-fiókjukon keresztül ellenőrizhetik, tett-e valamelyik intézmény zászlót a nevük mellé. Amennyiben igen, addig nem érdeklődhetnek személyesen másik uniós intézménynél állás- vagy interjúlehetőség után, amíg a zászló le nem kerül a nevük mellől. A pályázók bármikor ellenőrizhetik státuszukat az EPSO-fiókban található linkre kattintva, amely a versenyvizsga lezárása után körülbelül egy hónappal lép működésbe.

Az oldal tetejére

Az intézmények teendői

Amikor a várólistán egy intézmény megjelöl egy pályázót, lényegében egy rövid időre (legfeljebb három hónapra) „lefoglalja” magának. Amennyiben az intézmény az időszak végéig nem ajánl fel munkaszerződést a jelentkezőnek, a jelölés lekerül a pályázó neve mellől, így más intézményeknek újra lehetőségük nyílik arra, hogy felvegyék vele a kapcsolatot.

A zászlós megjelölés rendszere elsősorban az intézmények munkaerő-felvételi igényeit tükrözi, ezért a munkahely kiválasztásánál a pályázók személyes preferenciái nem minden esetben érvényesülnek. Minden intézménynek szüksége van magasan képzett munkaerőre, melynek létszáma az adott intézmény méretétől és feladataitól függ. Emiatt előfordulhat, hogy nem az az intézmény választja ki a jelentkezőt, amelyben az dolgozni szeretne. A jelentkezőnek jogában áll elutasítani a számára nem megfelelő állásajánlatot, viszont nincs biztosíték arra, hogy a későbbiekben újra behívják felvételi elbeszélgetésre.

Az oldal tetejére