Language selector

Roghnaigh leagan faoi ardchodarsnachtSocraigh gnáth-chlómhéidMéadaigh clómhéid

Tá fáil ar an leathanach seo i 24 teanga

D'éirigh leat sa chomórtas. Céard a tharlaíonn anois?


Cúl-líostaí

Tar éis deireadh gach comórtais, soláthraíonn EPSO na Forais Eorpacha le liosta na n-iarrthóirí rathúla agus a CV i bhformáid leictreonacha . Ní bhaineann earcaíocht iarrthóirí do na Forais leis an EPSO. Ag an am céanna, deimhníonn EPSO an cuóta do gach Foras .i.deimhníonn sé an méid iarratasóirí rathúla ón liosta a dtig le gach Foras a earcú ar bhonn na riachtanas a chuir siad in iúl sular foilsíodh an comórtas, agus ar bhonn uimhir na n-iarratasóirí reatha agus infhaighte. Mar riail ghinearálta, cuirtear an cuóta i leataobh bliain tar éis comórtas a fhoilsiú.

Mar a cheapfá, is liosta oifigiúil iad na Cúl-líostaí d'earcaigh cumasacha atá bailí, go ginearálta, ar feadh dhá bhliain nó trí bliana i ndiaidh an chomórtais. Féadfaidh ESPO bailíocht na gcúl-líostaí a fhadú de réir riachtanais na bhForas. Cuirfidh EPSO eolas ort maidir leis. Is féidir go dtógfaidh sé roinnt ama sula nglaofar ar na hiarrthóirí ar fad ar an liosta feithimh. Cé go bhfuil tú ar Chúl-liosta, ná déan dearmad nach ráthaítear go n-earcófar sna Forais thú.

Barr an leathanaigh

Bratachán

Féadfaidh gach Foras teacht ar uirlis inmheánach chun cuardach a dhéanamh ar chúl-líostaí. Go ceann beagnach míosa tar éis críoch an chomórtais breathnóidh na Forais ar a riachtanais earcaíochta faoi léas na bpróifílí sonracha atá uathu agus de réir riachtanais sonracha eile do phoist atá le comhlíonadh. Déanfar seiceáil ar phróifíl na n-iarratasóirí ar an gcúl-líosta le go mbeidh na Forais in ann na hiarratasóirí is feiliúnaí don phost a roghnú de réir scileanna teanga, taithí oibre, oideachais srl. Tugtar 'brathachán' ar an bpróiseas seo, mar nuair a roghnaíonn Foras iarratasóir cuireann siad bratach in aice a ainm. Féadfaidh gach Foras chomh maith leis an iarratasóir an stádas seo a fheiceáil. Faigheann gach iarratasóir reatha tríd a chuntas EPSO míniúchán sonraithe ar an gcóras bratacháin.

Córas sleabhctha do chomórtais oscailte

Barr an leathanaigh

Earcaíocht

Má tharlaíonn aon deiseanna oibre, déanann an Foras teagmháil lena n-iarratasóirí chun agallamh a shocrú agus, ag brath ar an toradh, post foirmiúil a thairiscint. Ar bhonn cúiseanna praiticiúla, féadfaidh Foras iarraidh ort scrúdú leighis a dhéanamh mar chuid riachtanach sula bhféadfaidh Foras aon chinneadh a dhéanamh. Mura gcomhlíonann tú aon riachtanas don Fhorais, cuirfear stádas infhaighte ort arís atá le feiceáil d'Fhorais eile .i. athshocraítear an bhratach chun d'infhaighteacht a thaispeáint arís.

Barr an leathanaigh

Céard ba chóir duit a dhéanamh

Tá sé fíorthábhachtach go gcuireann tú d'eolas is déanaí ar do C.V. i do Chuntas EPSO. Tá an uirlis a chuardaíonn trí chúl-líostaí gach Rannóg Acmhainní Daonna na bhForas bunaithe ar na rangaithe a roghnaigh tú sa Chatagóir Oibre agus Cineál Oideachais. Féadfaidh sé cabhrú leat má chuireann tú féin in iúl do na Forais nó Seirbhísí, ach is iad na Forais amháin a chuireann an bhratach 'chinnidh' in aice le do phróifíl.

Féadfaidh tú do bhratach, má tá, a sheiceáil trí do Chuntas EPSO má chuir Foras ceann leis. Má chuir, níl sé de chead agat post nó agallamh eile a aimsiú i bhForas eile fad atá bratach curtha le do phróifíl. Féadfaidh tú do stádas a sheiceáil ar an gcúl-líosta am ar bith má leanann tú na nascanna bainteacha i do Chuntas EPSO. Gníomhachtaítear an nasc beagnach mí tar éis críoch an chomórtais.

Barr an leathanaigh

Céard a dhéanfaidh na Forais

Nuair a dhéanann Foras bratachán, is amhlaidh a chuireann sé na hiarratasóirí faoi bhratach in áirithe do thréimhse ghearr (suas go trí mhí). Ag deireadh na tréimhse sin, agus sa chás nár tairgeadh aon phost, cuirtear an bhratach i leataobh agus tugtar stádas infhaighte arís don iarratasóir le go mbeidh Forais eile in ann é/í a roghnú.

I dtosach báire, léiríonn an próiseas bratacháin riachtanais earcaíochta na bhForas. Is é seo an fáth nach bhféadfaidh na Forais freastal ar gach rogha pearsanta maidir le háit oibre. Teastaíonn foireann shárchumasach atá cothrom lena mhéid agus lena mhisin ó gach Foras. Féadfaidh sé tarlú mar sin go dteastaíonn uait obair i bhForas sonrach ach go roghnóidh Foras eile thú. Tá sé de cheart agat diúltú do thairiscint ach níl aon chinnteacht go bhfaighidh tú tairiscint eile.

Barr an leathanaigh