Language selector

Suurikontrastinen versioPalauta normaali tekstikokoSuurenna tekstikokoa

Tämä sivu on saatavilla 24 kielellä

Mitä tapahtuu sen jälkeen, kun hakija on läpäissyt kilpailun?


Varallaololuettelot

Kunkin kilpailun päätteeksi EPSO toimittaa EU:n toimielimille luettelon kilpailun läpäisseistä hakijoista eli ns. varallaololuettelon ja näiden hakijoiden sähköiset ansioluettelot . EPSO myös määrittää toimielinten rekrytointikiintiöt eli sen, kuinka monta hakijaa kukin toimielin voi luettelosta palkata. Kiintiön suuruus riippuu ennen kilpailua ilmoitetuista henkilöstötarpeista ja kilpailun läpäisseiden hakijoiden määrästä. Kiintiöt poistetaan yleensä vuoden kuluttua varallaololuettelon julkaisemisesta, ja sen jälkeen toimielimet voivat ottaa luettelosta hakijoita palvelukseensa rajoituksitta. EPSO ei ole mukana hakijoiden varsinaisessa rekrytoinnissa, jonka toimielimet hoitavat itse.

Varallaololuettelo on kilpailun jälkeen voimassa tavallisesti kahdesta kolmeen vuotta. EPSO voi kuitenkin jatkaa luettelon voimassaoloaikaa toimielinten tarpeiden mukaan. Jos näin tapahtuu, EPSO ilmoittaa asiasta varallaololuettelossa oleville. On syytä varautua siihen, että voi kestää varsin pitkään ennen kuin luettelossa oleva hakija kutsutaan työhaastatteluun. Varallaololuetteloon pääsy ei myöskään takaa sitä, että hakija ylipäätään pääsee haastatteluun tai jonkin EU-toimielimen palvelukseen.

Sivun alkuun

Hakijan varaaminen

Kukin toimielin voi hakea soveltuvia työntekijöitä varallaololuettelosta EU-elinten sisäisessä käytössä olevan hakuohjelman avulla. Noin kuukauden kuluessa kilpailun päättymisestä toimielimet arvioivat, minkä tyyppiset hakijaprofiilit vastaavat niiden henkilöstötarpeita ja mitä erityisvaatimuksia avoimena oleviin toimiin liittyy. Varallaololuettelossa olevien hakijoiden tietojen perusteella toimielimet etsivät kielitaidoltaan, työkokemukseltaan, koulutukseltaan jne. sopivimmat hakijat, jotka ne voivat varata merkitsemällä luetteloon kyseisten hakijoiden nimen kohdalle varausmerkiksi lipun. Lipun näkevät kaikki muut toimielimet ja kyseiset hakijat itse. Kilpailun läpäisseet hakijat voivat perehtyä varausjärjestelmän yksityiskohtiin EPSO-tilissään olevan linkin kautta.

Varallaololuettelossa käytettävä varauslippujärjestelmä

Sivun alkuun

Työhönotto

Työtilaisuuden avauduttua toimielin kutsuu varaamiaan hakijoita haastatteluun ja voi sen perusteella tehdä virallisen työtarjouksen. Käytännön syistä hakijaa pyydetään usein haastattelun yhteydessä käymään lääkärintarkastuksessa. Hakijan on läpäistävä tarkastus, ennen kuin nimityspäätös voidaan tehdä. Jos haastateltu hakija ei täytä kyseisen toimielimen vaatimuksia, hänen nimensä kohdalla varallaololuettelossa oleva varauslippu poistetaan ja hakija on taas muiden toimielinten käytettävissä.

Sivun alkuun

Miten hakijan tulee toimia

On erittäin tärkeää, että hakija pitää EPSO-tilinsä ansioluettelotiedot ajan tasalla.

Hakijan EPSO-tilissä on linkki, jonka kautta hän voi tarkistaa varallaololuettelosta, onko jokin toimielin hänet varannut.

EPSO-tilissä oleva linkki aktivoidaan noin kuukauden kuluttua kilpailun päättymisestä.

Sivun alkuun

Miten toimielimet toimivat

Toimielin varaa hakijan varallaololuettelosta vain määräajaksi, joka voi olla enintään 2 kuukautta. Jos toimielin ei ole määräajassa tehnyt hakijalle työtarjousta, luetteloon merkitty varauslippu poistetaan ja hakija vapautuu muiden toimielinten käyttöön.

Varausmenettely perustuu ensisijaisesti toimielinten rekrytointitarpeisiin. Hakijan henkilökohtaisia toiveita työstä tietyssä toimielimessä ei siis voida aina ottaa huomioon. Kaikki EU-elimet tarvitsevat päteviä työntekijöitä, ja palvelukseen otettavien määrä riippuu toimielimen koosta ja tehtävien laajuudesta. Saattaa siis käydä niin, että hakija haluaisi työskennellä tietyssä toimielimessä, mutta hänet valitseekin toinen elin. Hakijalla on oikeus vastata työtarjoukseen kieltävästi, jos tehtävä ei hänelle sovellu, mutta uutta työtarjousta hänelle ei voida taata.

Sivun alkuun