Language selector

Suure kontrastiga versioonTavapärane tähesuurusKiri suuremaks

Käesolev lehekülg on kättesaadav 24 keeles

Olete olnud konkursil edukas. Mis saab edasi?


Reservnimekirjad

Pärast iga konkursi lõppu edastab EPSO ELi institutsioonidele edukate kandidaatide nimekirja ja elektroonilisel kujul nende CVd . EPSO ülesanded kandidaatide värbamiseks institutsioonide poolt on sellega ka lõppenud. Samal ajal kehtestab EPSO iga institutsiooni jaoks kvoodi, s.t määrab kindlaks kui palju nimekirjas olevaid edukaid kandidaate võib iga institutsioon värvata. See sõltub vajatavate inimeste arvust, mille institutsioonid esitasid enne konkursi väljakuulutamist, ning vabade edukate kandidaatide arvust. Üldreeglina kaotab kvoot kehtivuse üks aasta pärast reservnimekirja avaldamist ning pärast seda võivad institutsioonid inimesi vabalt värvata.

Nagu nimigi ütleb, kujutavad reservnimekirjad endast võimalike värvatavate reservi, mis kehtib üldjuhul kaks kuni kolm aastat pärast konkurssi. Vastavalt institutsioonide vajadustele võib EPSO reservnimekirjade kehtivust pikendada. EPSO teavitab teid sellest. Võib minna palju aega enne, kui reservnimekirjas olevad kandidaadid kutsutakse intervjuule. Ei tohiks unustada ka seda, et reservnimekirjas olemine ei taga seda, et mõni institutsioon teid ka tegelikkuses tööle värbaks.

Üles

Märgistamine lipukesega

Igal institutsioonil on juurdepääs süsteemisisesele tööriistale, mille abil saab reservnimekirjadest otsida. Ligikaudu ühe kuu jooksul pärast konkursi lõppu vaatavad institutsioonid oma värbamisvajadused üle, et saada selgust otsitavate töötajate profiilide osas ning seoses muude erinõuetega, mis kandidaadile esitatakse. Nad vaatavad reservnimekirjades olevate kandidaatide profiilid läbi, et määrata kindlaks need, kes vastavad näiteks keeleoskuse, eelneva töökogemuse, haridustaseme jne poolest kõige paremini nende vajadustele. Seda protsessi nimetatakse ka lipukestega märgistamiseks, sest kui institutsioon leiab neile huvipakkuva kandidaadi, siis väljendab ta seda kandidaadi nime juurde lipukese lisamisega. Sellised lipukesed on nähtavad kõigile teistele institutsioonidele ning samuti asjaomasele kandidaadile. Igale edukale kandidaadile saadetakse tema EPSO konto kaudu kõnealuse märgistamissüsteemi kohta üksikasjalik selgitus.

Lipukesega märgistamise süsteem avalike konkursside puhul

Üles

Töölevõtmine

Vabade töökohtade tekkimise korral võtavad institutsioonid intervjuu korraldamise eesmärgil enda poolt märgistatud kandidaatidega ühendust ning võivad sõltuvalt intervjuu tulemustest teha talle ametliku tööettepaneku. Praktilistel kaalutlustel võidakse teil samal ajal paluda läbi teha meditsiiniline läbivaatus, mis on enne otsuse tegemist kohustuslik. Kui te ei täida institutsiooni nõudmisi, võivad teised institutsioonid taas teie värbamist kaaluda. Lipukese staatust muudetakse nii, et te olete järjekordselt teiste institutsioonide jaoks vaba.

Üles

Mida tuleks teha

On väga oluline, et te ajakohastaksite oma EPSO konto all olevat CVd korrapäraselt. Tööriist, mida institutsioonide personaliosakonnad kasutavad reservnimekirjadest otsimiseks, põhineb klassifikatsioonidel, mida te ise väljadel Kutsealakategooria ja Hariduse liik kasutasite. Teid võib küll aidata see, kui te end teid eriti huvitavatele institutsioonidele ja talitustele isiklikult tutvustate, kuid otsuse otsustava lipukesega märgistamise ja kandidaadile kutse esitamise kohta langetavad siiski institutsioonid ise.

Te võite oma EPSO konto kaudu vaadata, kas mõni institutsioon on teid lipukesega märgistanud. Kui see nii on, siis ei või te, olles lipukesega märgistatud, töökoha või intervjuu taotlemise eesmärgil mõne teise institutsiooniga ühendust võtta. Te võite ka mis tahes ajal jälgida oma staatust reservnimekirjas, klõpsates asjakohasele lingile oma EPSO kontol. Link aktiveeritakse ligikaudu üks kuu pärast konkursi lõppu.

Üles

Mida teevad institutsioonid?

Lipukesega märgistatud kandidaadid „reserveeritakse” esialgu lipukese asetanud institutsiooni poolt lühikeseks ajavahemikuks (kuni 2 kuud). Kui selle ajavahemiku lõppedes ei ole kõnealune institutsioon tööpakkumist esitanud, eemaldatakse lipuke ja edukas kandidaat muutub taas teiste institutsioonide jaoks „vabaks”.

Lipukesega märgistamise menetlus peegeldab eelkõige institutsioonide värbamisvajadusi. Seepärast ei ole alati võimalik arvesse võtta teie isiklikku eelistust töökoha suhtes. Kõik institutsioonid vajavad sellisel hulgal väga pädevaid töötajaid, mis vastab nende suurusele ja missioonide arvule. Seepärast võib juhtuda nii, et kuigi te soovite töötada konkreetses institutsioonis, valib teid tegelikult välja mõni teine. Teil on õigus mittesobivast tööpakkumisest loobuda, kuid uue pakkumise saamine ei ole tagatud.

Üles