Language selector

Vælg udgave med høj kontrastVis siden med normal skriftstørrelseForstør skriftstørrelsen

Siden findes på 24 sprog

Hvad sker der, når du består en udvælgelsesprøve?


Du kommer på en reserveliste

Efter hver udvælgelsesprøve udarbejder EPSO en liste over egnede ansøgere (reserveliste) og sender den sammen med ansøgernes elektroniske cv'er til EU institutionerne . EPSO er ikke med til at afgøre, hvilke ansøgere de enkelte institutioner vælger at ansætte. I stedet fastlægger EPSO en ansættelseskvote for hver institution – dvs. hvor mange af de egnede ansøgere institutionen må ansætte. Kvoten baseres dels på det behov, institutionen havde inden offentliggørelsen af udvælgelsesprøven, dels på antallet af ansøgere, der har bestået prøven. Som regel gælder kvoten i et år efter reservelistens offentliggørelse. Derefter kan institutionerne ansætte frit.

Når du kommer på listen, indgår du i en ansættelsesreserve, som institutionerne kan trække på. Listen gælder som regel i to til tre år efter udvælgelsesprøven, men EPSO kan forlænge gyldigheden, hvis institutionerne har brug for det. Hvis det sker, giver EPSO dig besked om det. Der kan gå lang tid, før du bliver indkaldt til samtale, og du skal være klar over, at du ikke er garanteret en stilling, selv om du er kommet på listen.

Sidens top

Du kan blive reserveret

Alle institutioner kan søge i reservelisten. Når en liste ligger klar, har institutionerne omkring en måneds tid til at kortlægge deres ansættelsesbehov. De undersøger, hvilke specifikke profiler de har brug for, og hvilke særlige krav der er knyttet til de stillinger, der skal besættes. Derefter ser de nærmere på de egnede ansøgeres profiler for at finde frem til, hvem der bedst matcher deres behov. De kan bl.a. kigge på sprogkundskaber, erhvervserfaring og uddannelse. Hver institution markerer, dvs. reserverer, den eller de ansøgere, man er interesseret i. Såvel de andre institutioner som ansøgeren selv kan se, når det sker. Når du består en udvælgelsesprøve, får du via din EPSO-konto en nærmere beskrivelse af, hvordan det foregår.

Markeringssystemet i almindelige udvælgelsesprøver

Sidens top

Du kan få et jobtilbud

Når en institution har en ledig stilling, indkalder den de reserverede ansøgere til en samtale. Hvis den går godt, kan du som ansøger få et konkret jobtilbud. Ved samme lejlighed kan du af praktiske grunde blive indkaldt til en lægeundersøgelse. Den er obligatorisk for hver ansættelse. Hvis institutionen beslutter ikke at ansætte dig, markerer den, at du igen er til rådighed for de andre institutioner.

Sidens top

Hvad kan du selv gøre?

Det er vigtigt, at du med jævne mellemrum opdaterer dit cv i din EPSO-konto. Når personaleafdelingerne søger i reservelisterne, sker det ud fra den jobkategori og uddannelsestype, du selv har angivet. Det kan være en god idé at kontakte de institutioner eller afdelinger, du særligt gerne vil arbejde i. Men det er institutionen selv, der bestemmer, om den vil reservere dig og indkalde dig til en samtale.

Du kan se i din EPSO-konto, om du er blevet reserveret af en institution. Så længe du er reserveret, må du ikke søge en stilling eller bede om at komme til samtale i andre institutioner. Du kan til enhver tid tjekke din status på reservelisten ved at klikke på linket i din EPSO-konto. Linket aktiveres cirka en måned efter udvælgelsesprøvens afslutning.

Sidens top

Hvad gør institutionerne?

Institutionerne kan som regel kun reservere ansøgere i en kort periode (højst tre måneder). Hvis du ikke har fået et jobtilbud inden for den periode, kan institutionen ikke længere reservere dig, men må stille dig til rådighed for de andre institutioner igen.

Det er først og fremmest institutionernes ansættelsesbehov, der afgør, om du reserveres eller ej. Derfor kan man ikke altid tage hensyn til, hvor du selv ønsker at arbejde. Alle institutionerne har brug for veluddannede og kompetente medarbejdere – hvor mange afhænger af institutionens størrelse og opgaver. Det kan altså ske, at du bliver valgt af en anden institution end den, du helst vil arbejde i. Du kan naturligvis takke nej til et jobtilbud, men der er ingen garanti for, at du får et andet.

Sidens top