Language selector

Choose high-contrast versionSet page to normal font sizeIncrease font size

Tyto stránky jsou k dispozici ve 24 jazycích

Uspěli jste ve výběrovém řízení. Co bude následovat?


Rezervní seznamy

Po skončení každého výběrového řízení poskytuje úřad EPSO institucím EU seznam úspěšných uchazečů a jejich životopisy v elektronickém formátu . Na náboru uchazečů jednotlivými institucemi se již úřad nepodílí. Úřad EPSO však stanovuje kvóty pro jednotlivé instituce, tzn., že určuje, kolik úspěšných uchazečů ze seznamu mohou jednotlivé instituce zaměstnat na základě počtu úspěšných uchazečů a potřeb, jež byly úřadu sděleny před zveřejněním výběrového řízení. Většinou jsou však rok po zveřejnění rezervního seznamu kvóty uvolněny a instituce pak mohou mezi uchazeči vybírat volně.

Již podle svého jména tvoří tyto rezervní seznamy skupinu potenciálních zaměstnanců a platí většinou dva až tři roky po skončení výběrového řízení. Podle potřeb institucí může EPSO platnost rezervních seznamů prodloužit. Úřad vás bude o tom včas informovat. Může to trvat poměrně dlouho, než jsou uchazeči z rezervního seznamu pozváni k pohovorům. Rovněž byste neměli zapomínat, že zahrnutí do rezervního seznamu vám nezaručuje zaměstnání u institucí EU.

Začátek stránky

Rezervace (flagging-označit vlajkou)

Každá instituce EU má k dispozici nástroj pro hledání vhodných potenciálních zaměstnanců na rezervních seznamech. Přibližně měsíc po skončení výběrového řízení zváží jednotlivé instituce své potřeby ohledně konkrétních profilů potenciálních zaměstnanců a dalších zvláštních požadavků na daná místa. Zkontrolují profily uchazečů na rezervních seznamech, aby zjistily, kteří z nich nejlépe vyhovují jejich potřebám, co se týče jazykových znalostí, praxe, vzdělání apod. Tomuto procesu rezervace se říká „flagging“, protože jakmile instituce nalezne uchazeče, o kterého má zájem, označí jeho jméno vlaječkou. Tento status vidí všechny ostatní instituce i sám uchazeč. Podrobné vysvětlení tohoto systému nalezne každý úspěšný uchazeč na svém EPSO kontě.

Systém rezervace (tzv. flagging) pro otevrená výberová řízení

Začátek stránky

Nábor zaměstnanců

Jakmile se uvolní pracovní místo nebo nastane potřeba nového místa, pozvou instituce své rezervované uchazeče na pohovor, a v závislosti na jeho výsledku jim mohou nabídnout práci. Z praktických důvodů vás mohou také požádat, abyste se podrobili povinné lékařské prohlídce ještě před pohovorem. Pokud nevyhovíte potřebám příslušné instituce, je vlaječka u vašeho jména odstraněna a vy jste zase „volní“ pro ostatní instituce.

Začátek stránky

Co byste měli udělat

Je velmi důležité, abyste pravidelně aktualizovali svůj životopis na EPSO kontě. Nástroj, jenž používají personální oddělení institucí EU k vyhledávání v rezervních seznamech, používá klasifikaci, kterou jste si sami zvolili v sekcích Druh zaměstnání a Druh vzdělání. Osobní kontakt v institucích či útvarech, o které máte zvláštní zájem, vám sice může pomoci, avšak pouze instituce samotné přidělují vlaječky a zvou uchazeče k pohovorům.

Na svém EPSO kontě si můžete zkontrolovat, zda vám některá instituce přidělila vlaječku. Pokud tomu tak je, nesmíte během doby, kdy se vlaječka nachází u vašeho jména, kontaktovat žádnou jinou instituci a ucházet se o pohovor či zaměstnání. Prostřednictvím příslušného odkazu na svém EPSO kontě si rovněž můžete kdykoli zkontrolovat svůj status na rezervním seznamu. Tento odkaz je aktivován přibližně měsíc po skončení výběrového řízení.

Začátek stránky

Co učiní instituce EU

Instituce, která přidělí uchazeči vlaječku, si jej vlastně „rezervuje“ pro sebe na určité krátké období (maximálně tři měsíce). Po skončení tohoto období, pokud instituce nenabídne uchazeči práci, je vlaječka odstraněna a úspěšný uchazeč je opět k dispozici pro ostatní instituce.

Přidělování vlaječek především odráží potřeby institucí ohledně doplňování pracovních míst. Proto nemohou být vaše osobní preference ohledně místa, kde byste chtěli pracovat, vždy brány v úvahu. Všechny instituce potřebují vysoce kvalifikované zaměstnance, a to v počtu odpovídajícím jejich velikosti a úkolům. Proto se může stát, že byste chtěli pracovat pro určitou instituci, avšak vybere si vás některá jiná. Můžete sice odmítnout nabídku, kterou nepovažujete za vhodnou, avšak neexistuje žádná záruka, že dostanete nabídku jinou.

Začátek stránky