Language selector

Версия на страницата с висок контрастНормален размер на шрифтаГолям размер на шрифта

Тази страница е достъпна на 24 езика

Издържали сте конкурс. Какво предстои?


Резервни списъци

В края на всеки конкурс EPSO предоставя на институциите на ЕС списък на издържалите кандидати и техните електронни автобиографии . EPSO не участва в по-нататъшното наемане на работа на кандидатите от институциите. В същото време EPSO определя квота за всяка институция, тоест – колко издържали кандидати от списъка могат да бъдат наети на работа от всяка институция въз основа на нуждите, които те са декларирали преди обявяването на конкурса и на броя издържали кандидати. По правило, квотата се премахва година след публикуването на резервния списък и институциите могат да наемат на работа без ограничения.

Както показва името му, резервният списък включва потенциални нови служители, като по принцип е валиден в продължение на две или три години след конкурса. Валидността на резервния списък може да бъде удължена от EPSO в зависимост от нуждите на институциите. За това ще бъдете информирани от EPSO. Може да измине значително време, преди кандидатите от резервния списък да бъдат извикани на интервю. Не бива да се забравя също така, че включването в списъка не ви гарантира наемането на работа от институциите.

Начало на страницата

Маркиране с флаг

Всяка институция има достъп до вътрешен инструмент за търсене в резервния списък. За период от около месец след края на конкурса институциите ще анализират нуждите си от нови кадри, що се отнася до търсени конкретни профили и до други специфични изисквания за свободните позиции. Те ще проверят профилите на кандидатите от резервния списък, за да открият тези, които подхождат най-добре на техните нужди, що се отнася до езикови умения, професионален опит, образование и др. Този процес се нарича „маркиране с флаг“, тъй като когато дадена институция открие кандидат, който я интересува, тя заявява това, поставяйки флаг срещу неговото име. Тези флагове са видими за всички други институции, както и за въпросните кандидати. Всеки издържал кандидат получава чрез своя EPSO профил подробно обяснение на системата за маркиране с флаг.

Система на маркиране с флагове за открити конкурси

Начало на страницата

Набиране на персонал

При поява на възможност за работа институциите се свързват с избраните от тях кандидати за интервю и в зависимост от резултата могат да направят официално предложение за работа. Можете да бъдете помолени по същото време да преминете и медицински преглед, изискван преди вземането на решение за назначаване на работа. Ако не отговаряте на нуждите на институцията, вие бивате поставени отново на разположение на останалите институции, тоест флагът се отстранява.

Начало на страницата

Какво трябва да правите

Много е важно редовно да актуализирате автобиографията си във вашия EPSO профил. Използваният от отделите по човешки ресурси на институциите инструмент за търсене в резервния списък се базира на класификациите, които вие самите сте избрали в разделите Професионална категория и Тип образование. Може да ви бъде от полза и установяването на контакт с институциите или службите, от които се интересувате по-специално, но решението за маркиране с флаг и покана на кандидат за интервю се вземат единствено от институциите.

Можете да проверите чрез вашия EPSO профил дали сте маркирани от някоя институция. Ако е така, докато флагът е поставен не можете да влизате в контакт с друга институция, за да търсите работа или да уговаряте интервю. Можете да проверите статуса си в резервния списък по всяко време, като щракнете върху съответната връзка във вашия EPSO профил. Връзката се активира около месец след края на конкурса.

Начало на страницата

Какво ще направят институциите

Маркираните кандидати са „запазени“ за кратък период (до 2 месеца) от институцията, поставила флага. В края на този период, ако тази институция не е направила предложение за работа, флагът се отстранява и издържалият кандидат отново е на разположение на всички институции.

Процесът на маркиране с флаг преди всичко отразява нуждите от наемане на персонал на институциите. Затова вашите лични предпочитания къде да работите не винаги могат да бъдат взети предвид. Всички институции се нуждаят от висококомпетентни кадри съобразно мащабите и задачите си. Затова може да се случи вие да искате да работите за дадена институция, но да бъдете избрани от друга. Имате право да откажете предложение, което считате за неподходящо, но няма гаранции, че ще ви бъде направено друго такова.

Начало на страницата