Language selector

Verzia s vysokým kontrastomNormálna veľkosť písmaZväčšiť veľkosť písma

Táto stránka je dostupná v 24 jazykoch

Prečo kariéra v EÚ?


Budujte si kariéru na celom kontinente

Hľadáte podnetnú kariéru v dynamickom prostredí?
Neustále hľadáme ľudí, ktorí sú pripravení čeliť výzvam a prispieť k rozvoju Európy.

Inštitúcie Európskej únie ponúkajú ambicióznym a schopným záujemcom medzinárodnú kariéru. Pridať sa k nám znamená urobiť prvý krok v dlhodobej kariére, ktorá vás môže zaviesť na akékoľvek vysnívané miesto. Budete pôsobiť priamo v srdci Európy, v rýchlo sa rozvíjajúcom medzinárodnom prostredí a od prvého dňa budete niesť skutočnú zodpovednosť. Slúžime 500 miliónom ľudí v 28 členských štátoch, preto očakávajte výnimočne široký rozsah pracovných povinností – a šancu naozaj prispieť k trvalému zlepšeniu.

Ak ste študentmi posledných ročníkov vysokých škôl alebo čerství absolventi, môžete sa uchádzať o vstupné pozície v rôznych oblastiach, ktoré môžu byť odrazovým mostíkom k zaujímavej a skutočne európskej kariére. Pravidelne takisto prijímame absolventov vysokých škôl s pracovnými skúsenosťami, administratívnych pracovníkov a skúsených odborníkov v širokej škále oblastí, ako aj prekladateľov a tlmočníkov.

Práca pre inštitúcie EÚ vyžaduje využívanie kvalitných analytických, organizačných a komunikačných schopností v rôznych prostrediach. Očakáva sa od vás dosahovanie čo najlepších výsledkov a schopnosť efektívne pracovať v multikultúrnom tíme. Predpokladom je záujem o ďalšie vzdelávanie, nadobúdanie nových poznatkov, rozširovanie schopností a rozvíjanie svojich jazykových znalostí. Na pozíciách pre absolventov vysokých škôl musíte takisto preukázať riadiace schopnosti a schopnosť motivovať druhých, aby dosahovali výsledky.

Na začiatok

Postavte sa zoči-voči výzvam budúcnosti

Ste pripravení zlepšiť život pol miliarde ľudí?
Práca pre inštitúcie EÚ znamená budovanie lepšej budúcnosti.

Za pol storočie svojej existencie sa EÚ podarilo udržať mier a stabilitu na svojom území a skvalitniť život, prácu a cestovanie svojich obyvateľov. EÚ sa v priebehu svojej existencie premenila na komplexnú organizáciu s celým radom inštitúcií a agentúr v súčasnosti sa venuje širokému spektru oblastí – od rozvojovej pomoci až po environmentálnu politiku.

Najmä v týchto ťažkých časoch, s ktorými sa musia Európa aj celý svet vyrovnávať, potrebujeme v našich radoch tých najlepších z najlepších, aby sme mohli spoločne prekonať výzvy a zachovať Európsku úniu ako plnohodnotné miesto pre život 500 miliónov ľudí. Môžete to byť práve vy, kto pomôže priblížiť Európu tomuto cieľu.

V závislosti od vašich schopností, skúseností a popisu práce sa môžete podieľať na príprave politík a implementácii práva EÚ, riadení projektov, príprave komunikačných stratégií, poskytovaní právnej pomoci alebo plniť mnoho ďalších úloh v rôznych oblastiach.

Práca pre EÚ znamená prácu pre niektorú z inštitúcií EÚ, ako sú Európsky parlament, Rada Európskej únie, Európska komisia a ďalšie.

Zoznam všetkých inštitúcií EÚ, ďalších jej orgánov a ich činností nájdete na http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_sk.htm.

Väčšina inštitúcií EÚ sídli v Bruseli alebo Luxemburgu, ktoré vám vďaka zamestnancom zo všetkých kútov Únie ponúkajú skutočné medzinárodné prostredie.

Na začiatok

Začnite svoju životnú kariéru

Len práca nestačí?
Práca pre inštitúcie EÚ ponúka kariéru plnú príležitostí.

Pracovníci európskych inštitúcií sú odhodlaní podporiť a motivovať váš osobný rozvoj. Môžete očakávať flexibilné a realistické kariérne príležitosti, spravodlivú spätnú väzbu a príležitosti na preskúmanie vlastných limitov.

Od vás očakávame, že sa budete proaktívne podieľať na plánovaní svojej kariéry, pretože len vy môžete určovať svoje záujmy a hodnoty a prijímať rozhodnutia týkajúce sa vašej budúcnosti. Pomôžeme vám pri modelovaní vášho kariérneho plánu, pri posudzovaní vašich silných stránok a oblastí ďalšieho rozvoja a spoločne vás nasmerujeme tam, kde budete môcť naplno využívať svoje silné stránky a nadobúdať ďalšie zručnosti.

Na začiatok

Neustále napredovať

Chcete sa zlepšovať?
Zdokonaľujte si zručnosti a vedomosti v priebehu
svojej európskej kariéry.

Pri práci pre inštitúcie EÚ budete neustále rozvíjať svoje schopnosti, aby ste splnili požiadavky, ktoré na vás kladie náročná kariéra.
Každodenne budete v kontakte s množstvom jazykov, ich zvládanie bude preto pre rozvoj vašej kariéry veľmi dôležité. Pred prvým povýšením musíte preukázať jazykové schopnosti v treťom európskom jazyku.

Ponúkame jazykové kurzy v 24 úradných jazykoch, ktoré vám uľahčia komunikáciu s členmi vášho tímu. Môžete si vybrať zo 6 rôznych úrovní (od začiatočníckej po pokročilú), intenzívne kurzy, kurzy dvakrát do týždňa alebo elektronické kurzy.
Okrem jazykových kurzov ponúkame širokú škálu školení zameraných na rozvoj osobných zručností alebo udržanie kroku s najnovším vývojom vo vašej oblasti. Školenia sa prispôsobia vášmu kariérnemu plánu a požiadavkám vášho tímu.

Na začiatok

Prst na pulze Európy

V obkľúčení 24 jazykov a 28 národností?
Také sú práca a život v srdci Európy.

Vo svojom tíme budete pracovať s ľuďmi z celej Európy. Nielenže budete každodenne pracovať v medzinárodnom prostredí, ale pravdepodobne sa budete musieť presťahovať do Bruselu alebo Luxemburgu, multikultúrnych a rozmanitých miest.

Prítomnosť inštitúcií EÚ a ďalších medzinárodných organizácií a spoločností v týchto mestách sem láka pracovné sily z celého kontinentu, takže na ulici budete počuť množstvo jazykov. Obe mestá majú bohaté nákupné štvrte a ponúkajú rozmanitý nočný život so širokým výberom reštaurácií, klubov a barov, miest pre kultúrne podujatia a športových klubov. Keďže sú pomerne kompaktné, dostať sa z centra mimo mesta nepredstavuje žiadny problém.

Vďaka svojej polohe majú výborné spojenie do mnohých európskych hlavných miest (Amsterdam, Paríž, Londýn). Ak máte rodinu alebo ju plánujete, Brusel a Luxemburg ponúkajú vynikajúce verejné, európske aj medzinárodné školy a my vám s radosťou poskytneme pomocnú ruku pri výbere jaslí, škôlky či ďalších zariadení.

Európska komisia má okrem svojho sídla v Bruseli a Luxemburgu kancelárie (zastúpenia) v každej krajine EÚ a delegácie v hlavných mestách po celom svete. Európska únia má v rôznych štátoch tiež niekoľko agentúr a decentralizovaných orgánov.

Ďalšie informácie o jednotlivých inštitúciách, agentúrach a orgánoch nájdete na stránke http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_sk.htm

Na začiatok

Flexibilný a moderný zamestnávateľ

Čo ponúkame?
Podpora a rozvoj počas vašej kariéry

Okrem pomoci a podpory pri presťahovaní sa poskytujú inštitúcie novým zamestnancom ucelený balík dávok vrátane starobného dôchodku a krytia nákladov zdravotnej starostlivosti a zaujímavý nástupný plat. V závislosti od vašej osobnej situácie môžete mať nárok na rôzne dávky, napríklad príspevok na expatriáciu, príspevok na nezaopatrené dieťa alebo na dopravu.

Viac informácií o podmienkach zamestnávania úradníkov EÚ nájdete v služobnom poriadku. Takisto si pozrite aktualizované informácie o platových podmienkach úradníkov a zmluvných zamestnancov.

Podporujeme mobilitu a profesijný rast zamestnancov, vrátane výučby jazykov a ďalších školení. V závislosti od odpracovaných rokov postupujú zamestnanci v rámci platových tried po platových stupňoch, pričom postup zamestnancov s vynikajúcimi výsledkami býva rýchlejší. Takisto podporujeme flexibilné pracovné režimy, rovnosť príležitostí a režim zohľadňujúci rodinnú situáciu.

Na začiatok