Language selector

Izvēlēties tumšu fonuIzvēlēties rakstzīmju standartizmēruPalielināt rakstzīmju izmēru

Šī lappuse lasāma 24 valodās

Kādēļ izvēlēties karjeru ES iestādēs?


Jums ir iespēja veidot starptautisku karjeru

Meklējat interesantu karjeru dinamiskā vidē?
Mēs vienmēr meklējam cilvēkus, kas ir gatavi risināt problēmas un dot taustāmu labumu Eiropai.

Ambicioziem un spējīgiem cilvēkiem Eiropas Savienības iestādes piedāvā iespēju veidot starptautiska mēroga karjeru. Pievienojoties mums, jūs varat sākt ilgstošu karjeru un dzīvē tikt tālu. Strādājot Eiropas sirdī, jūs baudītu strauji mainīgu starptautisku atmosfēru, un jau no pirmās dienas jums būtu jāuzņemas reāla atbildība. Mūsu uzdevums ir kalpot 500 miljoniem cilvēku 28 dalībvalstīs, līdz ar to varat rēķināties ar ļoti plašu darba mērogu un to, ka jūsu pūliņiem būs uzskatāmas un ilgstošas sekas.

Ja esat augstskolas pēdējā kursa students, kas drīz saņems diplomu, vai augstskolu nesen absolvējis speciālists, varat pieteikties konkursos uz zemākā līmeņa amatiem dažādās jomās. Tas var būt sākuma punkts aizraujošai un patiesi eiropeiskai karjerai. Mēs pieņemam darbā arī augstskolu absolventus, kam ir darba pieredze, administratīvus darbiniekus un pieredzējušus dažādu jomu speciālistus, tostarp tulkotājus un tulkus.

Strādājot ES iestādēs, labi jāspēj analizēt, organizēt un sazināties dažādās situācijās. Jums jābūt orientētam uz rezultātu, jāgrib sasniegt pēc iespējas vairāk un jābūt pilnīgi gatavam efektīvi strādāt starptautiskā kolektīvā. Jums jābūt dedzīgai vēlmai mācīties un padziļināt iemaņas, prasmes un valodu zināšanas. Amatos, kuros prasām augstāko izglītību, vajadzīgas arī vadītāja īpašības un māka motivētu cilvēkus sasniegt rezultātu.

Lapas sākums

Jums būs jāķeras pie nākotnē gaidāmo problēmu risināšanas

Vai esat gatavs strādāt 500 miljonu cilvēku interesēs?
Strādājot ES, jums ir iespēja gādāt, lai nākotne būtu labāka.

Pusgadsimta laikā ES ir izdevies panākt mieru un stabilitāti tās 28 dalībvalstīs, un tā ir izmainījusi veidu, kā mēs dzīvojam, strādājam un ceļojam. Eiropas Savienības iestādes un aģentūras ir pakāpeniski sazarojušās organizācijā, kas strādā daudzās jomās — sākot no palīdzības jaunattīstības valstīm līdz pat vides aizsardzībai.

Tieši grūtajos laikos, kas tagad pienākuši Eiropai un pasaulei kopumā, mums ir vajadzīgi visgudrākie un labākie, lai spētu pārvarēt grūtības un nostiprināt Eiropas Savienību, gādājot, lai tā būtu labas mājas 500 miljoniem iedzīvotāju. Jūs varat mums palīdzēt šo mērķi sasniegt.

Jūsu darba pienākumi var būt dažādi atkarībā no tā, kādas ir jūsu iemaņas, pieredze un darba apraksts. Piemēram, jūsu darbs varētu būt saistīts ar politikas izstrādi, ES tiesību aktu ieviešanu, projektu vadību, komunikācijas stratēģiju izstrādi, juridisku konsultāciju sniegšanu, kā arī jums būtu iespēja veikt daudz citu pienākumu dažādās nozarēs.

Karjera ES nozīmē darbu kādā no ES iestādēm, piemēram, Eiropas Parlamentā, Eiropas Savienības Padomē, Eiropas Komisijā u.c.

Visu ES iestāžu sarakstu un to darbības jomu pārskatu skatiet te: http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_en.htm.

Vairums ES iestāžu atrodas Briselē vai Luksemburgā, kur jums būtu iespēja dzīvot un strādāt internacionālā vidē.

Lapas sākums

Sāciet karjeru visai dzīvei

Gribat ko vairāk nekā vienkārši darbu?
Strādājot ES iestādēs, jums paveras plašas iespējas veidot karjeru.

ES iestādes cenšas atbalstīt un stimulēt jūsu izaugsmi, piedāvājot reālas iespējas kāpt pa karjeras kāpnēm, jums dodot godīgas atsauksmes par jūsu darbu un iespējas izvēlēties dažādus virzienus, kā karjeru veidot (tātad piedāvājot iespēju to veidot elastīgi).

Mēs arī jūs rosinām pašam plānot savu karjeru, jo tikai jūs pats vislabāk zināt, kādas ir jūsu intereses un vērtības, un varat pieņemt vispareizākos lēmumus par to, kurā virzienā jums būtu jāiet. Mēs jums palīdzam izstrādāt karjeras plānu, apzināt jūsu stiprās un vājās puses, sagatavot programmu, kā vislabāk izmantot jūsu talantus un kā uzlabot pārējās prasmes un iemaņas.

Lapas sākums

Jums jābut vēlmei nepārstāt mācīties

Vienmēr gribat strādāt vēl labāk?
Neapstājieties savā izaugsmē
, kad esat sācis karjeru ES iestādēs.

Strādājot ES iestādēs, jums būtu nemitīgi jāapgūst jaunas prasmes, lai pielāgotos prasībām jūsu nebūt ne vieglajā darbā.
Ikdienā jums apkārt skanēs daudzas valodas, līdz ar to svešvalodu apguve ir svarīgs jūsu karjeras izaugsmes elements. Pirms pirmā
paaugstinājuma jums jāpierāda, ka esat apguvis trešo ES oficiālo valodu.

Mēs piedāvājam 24 ES oficiālo valodu kursus, lai jums atvieglotu saziņu ar kolēģiem. Varat izvēlēties kādu no sešiem dažādiem līmeņiem (sākot no līmeņa, kas domāts pilnīgiem iesācējiem, līdz pat līmenim, kurā jau ir labas zināšanas). Iespējams mācīties intensīvajos kursos vai divas reizes nedēļā. Pieejami arī e-mācību kursi.
Papildus valodu kursiem piedāvājam arī veselu virkni dažādu citu mācību, kurās varat uzlabot prasmes vai sekot līdzi jaunākajām tendencēm jūsu nozarē. Mācības tiks pielāgotas jūsu karjeras plānam un jūsu struktūrvienības vajadzībām.

Lapas sākums

Sajūtiet Eiropas pulsu

Apkārt skan 24 valodas, kurās runā 28 dažādu valstu pārstāvji.
Tāda ir atmosfēra, dzīvojot un strādājot Eiropas sirdī.

Ja kļūsiet par mūsu kolēģi, jūs strādāsiet kopā ar cilvēkiem no visas Eiropas. Jūs ne vien strādāsiet starptautiskā atmosfērā, bet ir ļoti iespējams, ka jums nāksies arī pārcelties dzīvot uz Briseli vai Luksemburgu, kur satikušās daudzas atšķirīgas kultūras.

Tā kā šajās pilsētās atrodas ES iestādes un citas starptautiskas organizācijas un uzņēmumi, turp dzīvot un strādāt pārcēlušies cilvēki no visa Eiropas kontineta. Uz ielas jūs dzirdēsiet daudz dažādu valodu. Abās pilsētās ir eleganti iepirkšanās rajoni, aktīva naktsdzīve, plaša restorānu, klubu, bāru un sporta klubu izvēle, kā arī aktīva kultūras dzīve. Tās nav pārlieku lielas, līdz ar to var ātri izkļūt ārā no pilsētas, lai atpūstos laukos.

Abas minētās pilsētas atrodas Eiropas sirdī, un līdz citām Eiropas galvaspilsētām (Amsterdama, Parīze, Londona) var aizbraukt pāris stundās. Ja jau esat nodibinājis ģimeni vai to plānojat darīt, Briselē un Luksemburgā pieejamas ļoti labas vietējās, ES un starptautiskās skolas, un mēs jums palīdzēsim atrast bērnudārzu, rotaļu grupas un citas lietas, kas vajadzīgas bērniem.

Eiropas Komisijas galvenie biroji gan atrodas Briselē un Luksemburgā, tomēr tai ir arī biroji (pārstāvniecības) visās ES dalībvalstīs un delegācijas daudzu valstu galvaspilsētās visā pasaulē. ES ir vairākas aģentūras un decentralizētās struktūras dažādās valstīs.

Vairāk par tām varat uzzināt te: http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_en.htm

Lapas sākums

Elastīgs un moderns darba devējs

Ko mēs jums piedāvājam?
Atbalstu un izaugsmi visā jūsu karjeras gaitā.

ES iestādes ne vien palīdz jauniem darbiniekiem pārcelties, bet piedāvā arī visaptverošu atalgojuma paketi, proti, pensiju, veselības aprūpi un konkurētspējīgu algu jau no paša sākuma. Iespējams, ka jums ir tiesības arī uz papildu pabalstiem, piemēram, ekspatriācijas, apgādībā esoša bērna vai transporta pabalstu.

Sīkākas ziņas par visu ES ierēdņu nodarbināšanas kārtību varat atrast Civildienesta noteikumos, kā arī jaunākajā informācijā par ierēdņu un līgumdarbinieku algām.

Mēs atbalstām mobilitāti un nepārtrauktu profesionālu izaugsmi, piemēram, darbinieki apgūst svešvalodas un piedalās dažādās mācībās. Visi darbinieki kāpj pa karjeras kāpnēm (ir vairākas pakāpes, un katrā no tām ir vairāki līmeņi). Darbiniekus, kas strādā ļoti labi, paaugstina ātrāk nekā pārējos. Mēs ievērojam principu, ka visiem jādod vienādas iespējas, un atbalstām elastīgu pieeju darba pienākumu veikšanai, kā arī līdzsvaru starp darbu un privāto dzīvi (ģimenēm “draudzīgu” pieeju).

Lapas sākums