Language selector

Suurikontrastinen versioPalauta normaali tekstikokoSuurenna tekstikokoa

Tämä sivu on saatavilla 24 kielellä

Miksi lähteä EU-uralle?


Ura EU:n palveluksessa avaa monia mahdollisuuksia

Haluatko tehdä haastavaa työtä kansainvälisessä ja dynaamisessa työympäristössä?
Otamme jatkuvasti palvelukseen työntekijöitä, jotka pitävät haasteista ja haluavat olla mukana kehittämässä Euroopan unionia.

EU-elimet tarjoavat kiinnostavia uramahdollisuuksia osaaville ja eteenpäin pyrkiville ihmisille. EU-tehtävissä pääset monikulttuuriseen työyhteisöön Euroopan sydämeen ja voit alusta alkaen saada vastuullisia tehtäviä. EU palvelee 500 miljoonaa ihmistä 28 EU-maassa, joten toimien mittakaava on suuri ja vaikutusmahdollisuudet valtavat.

EU rekrytoi paitsi vastavalmistuneita myös kokeneita korkeakoulu- tai muun tutkinnon suorittaneita eri alojen osaajia. Tarjolla on erikoisalojen töiden lisäksi yleisiä hallinnollisia tehtäviä sekä kääntäjän ja tulkin töitä. Joissakin tapauksissa palvelukseen voivat hakea myös tutkintonsa loppuvaiheessa olevat korkeakouluopiskelijat.

EU-tehtävissä voit käyttää analysointi-, organisointi- ja viestintätaitojasi vaihtelevassa työympäristössä. Etsimme tuloshakuisia työntekijöitä, jotka toimivat tehokkaasti osana monikulttuurista tiimiä. Tärkeää on halu oppia uutta ja kehittää itseään ja kielitaitoaan. Päällikön viroissa tarvitaan myös esimiestaitoja ja kykyä motivoida muita hyviin suorituksiin.

Sivun alkuun

Työtä tulevaisuuden rakentamiseksi

Haluatko työskennellä EU:n ja sen 500 miljoonan kansalaisen hyväksi?
EU:n palveluksessa voit kehittää eurooppalaisten elinympäristöä.

EU on jo yli 50 vuoden ajan edistänyt rauhaa ja vakautta jäsenmaissaan sekä parantanut suuresti kansalaisten mahdollisuuksia asua, työskennellä ja matkustaa eri puolilla Eurooppaa. Siitä on tullut monitahoinen organisaatio, joka käsittää lukuisia toimielimiä ja virastoja ja toimii monilla elämänaloilla ympäristö- ja kauppapolitiikasta kehitysapuun.

EU-elimet tarvitsevat päteviä ja osaavia työntekijöitä, jotka pystyvät ratkaisemaan ongelmia ja kehittämään unionia sen kansalaisten hyväksi.

Eri viroissa työtehtäviin voi kuulua esimerkiksi EU:n toimien ja politiikan suunnittelua, EU-lainsäädännön täytäntöönpanon valvontaa, viestintästrategian kehittämistä tai oikeudellista neuvontaa.

EU-virkamiehet työskentelevät Euroopan parlamentissa, EU:n neuvostossa, Euroopan komissiossa ja muissa EU:n toimielimissä ja virastoissa.

Lisätietoa EU-elimistä

Useimmat EU:n toimipisteet sijaitsevat Brysselissä tai Luxemburgissa.

Sivun alkuun

Mahdollisuus elinikäiseen työuraan

Haluatko panostaa omaan tulevaisuuteesi?
EU:n palveluksessa oleville avautuu monenlaisia uramahdollisuuksia.

EU-elimissä urakehitystäsi tuetaan monella tavoin: saat mahdollisuuden kehittää itseäsi ja voit halutessasi hakeutua toisiin EU-tehtäviin.

Työntekijöitä kannustetaan suunnittelemaan uraansa oman kiinnostuksensa ja omien arvojensa mukaisesti. Ammattilaisten tuella voit tehdä urasuunnitelman, kartoittaa omat vahvuutesi ja arvioida, mitä taitoja kannattaisi kehittää.

Sivun alkuun

Oppia ikä kaikki

Haluatko kehittää itseäsi?
Voit oppia uutta koko EU-urasi ajan.

EU-tehtävissä saat koko ajan kehittää osaamistasi.

Työskentelet ja elät monikielisessä ympäristössä, joten kielten opiskelu kuuluu tärkeänä osana urakehitykseesi. Ensimmäisen ylennyksen voi saada vasta osoitettuaan kielitaitonsa kolmessa EU-kielessä. Tarjolla on kaikkien 24 virallisen EU-kielen koulutusta eri tasoilla alkeista lähtien joko viikko-, intensiivi- tai verkkokursseilla.

Voit myös kehittää muita valmiuksia tai oman erikoisalan osaamista. Koulutuksessa otetaan huomioon sekä urasuunnitelmasi että työtiimisi tarpeet.

Sivun alkuun

Elämää EU:n ja Euroopan ytimessä

EU:ssa on 28 jäsenmaata ja 24 virallista kieltä.
Ne kaikki voivat olla edustettuina työpaikallasi.

EU:n palveluksessa saat tehdä töitä eri puolilta Eurooppaa tulevien ihmisten kanssa. Työympäristö on aina kansainvälinen ja myös asuinympäristö suurella todennäköisyydellä monikulttuurinen.

Useimmat EU-virkamiehet työskentelevät Brysselissä tai Luxemburgissa. Ne ovat kansainvälisiä kaupunkeja, joihin EU-elimet sekä kansainväliset yritykset ja järjestöt vetävät työntekijöitä kaikkialta Euroopasta, mikä tuo oman lisänsä kaupunkikuvaan ja kielten kirjoon. Niissä on hyvät ostosmahdollisuudet, runsaasti kulttuuritapahtumia, harrastuskerhoja ja urheiluseuroja sekä vilkas yöelämä ravintoloineen, klubeineen ja baareineen. Kaupungit ovat kooltaan kohtalaisen pieniä, joten keskustasta on lyhyt ajomatka maaseudulle.

Monet suurkaupungit, kuten Amsterdam, Pariisi ja Lontoo, ovat vain muutaman tunnin matkan päässä niin Brysselistä kuin Luxemburgistakin. Molemmissa kaupungeissa on lapsille ja nuorille hyvät koulunkäyntimahdollisuudet: tarjolla on mm. Eurooppa-kouluja, kansainvälisiä kouluja ja paikallisia oppilaitoksia.

Euroopan komissiolla on Brysselin ja Luxemburgin toimipisteiden lisäksi edustusto joka EU-maassa ja usean EU:n ulkopuolisen maan pääkaupungissa. EU:lla on myös virastoja ja muita elimiä eri EU-maissa.

Lisätietoa EU-elimistä

Sivun alkuun

EU on joustava työnantaja

Saat turvatun työpaikan, jossa voit kehittää itseäsi koko urasi ajan.

EU:n toimielimillä on tukipalveluja, jotka auttavat uusia työntekijöitä muuttojärjestelyissä ja uuteen ympäristöön asettautumisessa. Kattava korvausjärjestelmä sisältää kilpailukykyiset palkka-, eläke- ja terveydenhoitoetuudet. Työntekijän tilanteen mukaan voidaan maksaa palkanlisiä, kuten ulkomaankorvausta, lapsilisää tai matkustuskorvausta.

Lisätietoa EU-virkamiesten palvelussuhteen ehdoista (henkilöstösäännöt) ja virkamiesten ja sopimussuhteisten toimihenkilöiden palkkauksesta

EU:n työntekijöitä kannustetaan urakiertoon ja itsensä kehittämiseen. Tarjolla on runsaasti kielikursseja ja muuta koulutusta. Virkamiehet saavat ikälisähyvityksiä ja etenevät asteittain palkkaluokasta toiseen. Ylenemisnopeus määräytyy työntekijän tulosten mukaan. Toimielinten henkilöstöpolitiikkaan kuuluvat joustavat työaikajärjestelyt, tasa-arvo ja perhemyönteisyys.

Sivun alkuun