Language selector

Suure kontrastiga versioonTavapärane tähesuurusKiri suuremaks

Käesolev lehekülg on kättesaadav 24 keeles

Miks töötada ELi institutsioonides?


Karjäär Euroopa tasandil

Ihkate väljakutseid pakkuvat tööd dünaamilises keskkonnas?
Otsime pidevalt inimesi, kes ei pelga väljakutseid ning on valmis andma oma panuse Euroopa arengusse.

Euroopa Liidu institutsioonid võimaldavad rahvusvahelist karjääri ambitsioonikatele ja suutlikele inimestele. Meiega ühinedes teete esimese sammu pikaajalises karjääris, mis võib teid viia sinna, kuhu soovite. Euroopa südames naudite kiiresti arenevat rahvusvahelist keskkonda ja tõelist vastutust juba oma esimesest tööpäevast alates. Oleme siin selleks, et teenida 500 miljoni inimese huve 28 liikmesriigis. See annab teie tööle erakordse ulatuse ja mõju ning võimaldab teil anda tõelise ning kestva panuse.

Kui olete viimase aasta üliõpilane või kõrgkoolilõpetanu, saate kandideerida algastme ametikohtadele erinevates valdkondades. See võib olla huvitava ja tõeliselt euroopaliku karjääri alguseks. Samuti värbame regulaarselt töökogemustega kõrgkoolilõpetanuid, halduspersonali ning kogemustega asjatundjaid erinevates valdkondades, samuti ka tõlkijaid ja tõlke.

ELi institutsioonides töötades saate kasutada oma tugevaid analüütilisi ja organisatoorseid võimeid ning suhtlemisoskust erinevates keskkondades. Te suudate palju ära teha, teil on soov saavutada parimad võimalikud tulemused ning suudate tõhusalt töötada mitmekultuurilises meeskonnas. Soovite õppida ja täiendada oma teadmisi ning arendada oma keele- ja muid oskusi. Kõrgharidust eeldavate ametikohtade puhul saate samuti kasutada oma juhioskusi ning motiveerida inimesi tulemuste saavutamisele.

Üles

Silmitsi tulevikuväljakutsetega

Kas olete valmis andma oma panuse 500 miljoni inimese elu paremaks muutmiseks?
ELi institutsioonides töötamine tähendab töötamist parema tuleviku nimel.

50 aasta jooksul on EL saavutanud oma 28 liikmesriigi jaoks rahu ja stabiilsuse ning muutnud seda, kuidas me tänapäeva Euroopas elame, töötame ja reisime. EL on oma institutsioonide ja ametitega kasvanud organisatsiooniks, mis hõlmab paljusid valdkondi − arenguabist keskkonnapoliitikani.

Eelkõige praegusel Euroopa ning kogu maailma jaoks keerulisel ajal vajame säravaimaid ja parimaid inimesi meie ees seisvate väljakutsetega tegelemiseks ning Euroopa Liidu tugevdamiseks, et muuta see meeldivaks elukohaks kõigi selle 500 miljoni elaniku jaoks. Te saate meid aidata käesoleva eesmärgi saavutamisel ning anda oma panuse Euroopa jaoks.

Sõltuvalt teie oskustest, kogemustest ja ametiülesannetest, võite töötada poliitika kavandamise ja ELi õiguse rakendamise, projektijuhtimise, kommunikatsioonistrateegiate koostamise, õigusalase nõustamise valdkondades ning osaleda paljude muude ülesannete täitmises erinevates vastutusvaldkondades.

ELi jaoks töötamine tähendab töötamist ühes mitmetest ELi institutsioonidest, nagu näiteks Euroopa Parlament, Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Komisjon jne.

Ülevaate ELi institutsioonidest ja nende tegevusest leiate aadressilt http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_en.htm.

Enamik ELi institutsioonidest asub Brüsselis või Luxembourgis, kus te elaksite ja töötaksite rahvusvahelises keskkonnas.

Üles

Algus eluaegsele karjäärile

Teie töö ei rahulda teid?
ELi institutsioonides töötamine võimaldab mitmekesiseid karjäärivõimalusi.

ELi institutsioonid toetavad ja julgustavad teie arengut, võimaldades paindlikke ja realistlikke karjäärivõimalusi, ausat tagasisidet ja ning erinevaid valikuvõimalusi.

Samuti julgustame teid oma karjääri aktiivselt planeerima, kuna vaid teie saate määratleda oma huvid ja väärtused ning teha otsuseid oma tulevase karjääri suhtes. Abistame teid karjäärikava kujundamisel, aidates teil teha kindlaks oma tugevad küljed ning arenguvaldkonnad ning koostades programmi, mille puhul saaksite rakendada oma tugevaid külgi ning arendada muid oskusi.

Üles

Pidev õppimine

Soovite oma oskusi veelgi parandada?
Jätkake enda täiendamist kogu
oma Euroopa karjääri vältel.

Töötades ELi institutsioonides, arendate pidevalt oma oskusi, et vastata teie väljakutseterohke karjääri nõuetele.
Te kuulete iga päev erinevaid keeli, seega on keelte õppimine oluline osa teie karjääriarengust. Enne esimest
ametikõrgendust peate tõendama kolmanda Euroopa keele oskust.

Korraldame 24 ametliku keele kursusi, et hõlbustada teie suhtlemist oma töökaaslastega. Saate valida 6 erineva taseme vahel (algajatest edasijõudnuteni), intensiivkursuste või kaks korda nädalas toimuvate keeletundide või e-õppe vahel.
Lisaks keelekursustele pakume erinevaid koolitusvõimalusi teie isiklike oskuste arendamiseks või teie töövaldkonnas toimuvate viimaste arengusuundadega kursis olemiseks. Koolitust ühitatakse teie karjäärikava ning teie meeskonna vajadustega.

Üles

Elu ja töö Euroopa südames

Te olete ümbritsetud 24 keelest ja 28 rahvusest?
Euroopa südames töötamine tähendab just seda.

Kui ühinete meiega, hakkate töötama koos inimestega üle kogu Euroopa. Lisaks sellele, et teie igapäevane tööelu saab olema rahvusvaheline, on ka väga tõenäoline, et te kolite mitmekultuurilistesse ja mitmekesistesse linnadesse − Brüsselisse või Luxembourgi.

ELi institutsioonide ning muude rahvusvaheliste organisatsioonide ja ettevõtete asumine neis linnades tähendab seda, et inimesed üle kogu Euroopa tulevad siia elama ja töötama ning tänavatel võite kuulda palju erinevaid keeli. Mõlemas linnas on eliitkaubanduse piirkondi ja palju ööelu − suur valik restorane, klubisid ja baare, kultuuriasutusi ja spordiklubisid. Brüssel ja Luxembourg on üsna kompaktsed − kesklinnast välja sõitmine ei võta kaua aega.

Kuna mõlemad linnad paiknevad Euroopa keskmes, asuvad Euroopa suurimad pealinnad vaid mõnetunnise teekonna kaugusel (Amsterdam, Pariis, London). Kui teil on pere või soovite selle luua, pakuvad nii Brüssel kui ka Luxembourg suurepäraseid riiklikke, Euroopa ja rahvusvahelisi koole. Abistame teid meeleldi lasteaedade, pikapäevarühmade ja muude asutustega ühenduse võtmisel.

Euroopa Komisjonil, põhiasukohaga Brüsselis ja Luxembourgis, on esindused kõigis ELi liikmesriikides ja delegatsioonid pealinnades üle kogu maailma. ELil on samuti mitmeid ameteid ja detsentraliseeritud asutusi erinevates riikides.

Lisateavet kõnealuste ametite kohta leiate aadressilt http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_en.htm

Üles

Paindlik tööandja

Mida me teile pakume?
Toetust ja arenguvõimalusi kogu karjääri jooksul.

ELi institutsioonid on uutele töötajatele abiks uude elukohta kolimisel ning terviklik tasustamissüsteem hõlmab pensione, tervishoidu ja konkurentsivõimelist palka. Olenevalt teie isiklikust olukorrast võib teil olla õigus hüvitistele, nagu kodumaalt lahkumise toetus, ülalpeetava lapse toetus või transporditoetus.

Lisateave ELi ametnike teenistustingimuste kohta (personalieeskirjad) ning ametnike ja lepinguliste töötajate töötasude kohta.

Soodustame töötajate liikuvust ja jätkuvat kutsealast arengut; pakume keelekursusi ning muid koolitusprogramme. Töötajad liiguvad oma palgaastmel ühest järgust teise ning edutamise kiirus sõltub nende töötulemustest. Samuti toetame paindlikku töökorraldust, võrdseid võimalusi ja peresõbralikku lähenemisviisi.

Üles