Language selector

Choose high-contrast versionSet page to normal font sizeIncrease font size

Tyto stránky jsou k dispozici ve 24 jazycích

Proč pracovat pro EU?


Kariéra, která vás zavede do zemí celého kontinentu.

Hledáte zajímavé a dynamické zaměstnání?
Uvítáme u nás všechny, kteří se nebojí výzev a není jim lhostejná budoucnost Evropy.

Orgány Evropské unie nabízejí ambiciózním a schopným uchazečům práci v multikulturním prostředí. Naše výběrová řízení představují dobrý start pro perspektivní kariéru, která vám umožní podívat se do zemí celého světa. Naše instituce sídlí v srdci Evropy, v rychle se vyvíjejícím a kosmopolitním prostředí. Už od prvního dne ve vašem novém zaměstnání vám bude svěřena zodpovědná práce. Naše činnost ovlivňuje životy 500 milionů lidí ve 28 členských státech Unie – v málokterém zaměstnání bude mít vaše práce takový dopad.

EU nabízí kromě jiného i pracovní místa pro čerstvé absolventy (do výběrových řízení se mohou hlásit i studenti posledních ročníků), kteří u nás mohou v nejrůznějších oborech začít svou profesní dráhu v evropském měřítku. Pravidelně vyhlašujeme výběrová řízení i pro absolventy vysokých škol s praxí, pro administrativní personál, zkušené odborníky z řady oblastí, překladatele a tlumočníky.

Při práci pro orgány EU maximálně využijete své analytické, organizační a komunikační schopnosti. Hledáme uchazeče, pro které je rozhodující výsledek jejich práce, kteří se nespokojí s polovičatostí a jsou schopni podávat maximální výkon v multikulturním týmu. Uchazeče, kteří se chtějí učit a dále prohlubovat své dovednosti a jazykové znalosti. V neposlední řadě by měli mít vedoucí schopnosti a měli by umět motivovat ostatní.

Začátek stránky

Dokážete čelit výzvám budoucnosti?

Nebojíte se obhajovat zájmy 500 milionů lidí?
Pracovat pro EU znamená zasazovat se o lepší budoucnost Evropanů.

Za 50 let své existence se Evropské unii podařilo v jejích 28 členských státech udržet mír a stabilitu a zkvalitnit jejich obyvatelům podmínky pro práci, cestování a život obecně. Toto společenství s řadou orgánů, institucí a agentur se během let silně rozvinulo a v současné době se věnuje širokému spektru oblastí – od rozvojové pomoci po ochranu životního prostředí.

Zejména nyní, kdy Evropa a celý zbytek světa procházejí složitým obdobím, potřebujeme ty nejlepší z nejlepších, aby nám pomohli vypořádat se s aktuálními výzvami. Evropská unie musí zůstat silná a být pro všechny obyvatele skutečným domovem. Máte chuť se na plnění tohoto úkolu podílet?

Podle vašich dovedností, zkušeností a zvolené profese se můžete podílet např. na tvorbě politik nebo na provádění evropského práva, řízení projektů, rozvoji komunikačních strategií nebo můžete poskytovat právní poradenství, popř. plnit mnoho dalších zajímavých úkolů v různých oblastech.

Tyto a řadu dalších pracovních pozic nabízejí instituce EU, jako je např. Evropský parlament, Rada Evropské unie, Evropská komise a jiné.

Jejich úplný seznam s informacemi o jejich činnosti najdete na adrese http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_cs.htm.

Většina orgánů EU sídlí v Bruselu nebo v Lucemburku, tedy kosmopolitních evropských městech.

Začátek stránky

Životní rozhodnutí

Není zaměstnání jako zaměstnání
Instituce EU nabízí kariéru s mnoha příležitostmi.

Evropské instituce budou v roli zaměstnavatele podporovat a motivovat váš osobní rozvoj. Můžete očekávat flexibilní a realistické kariérní nabídky, objektivní zpětnou vazbu a příležitost prozkoumat různé možnosti.

Od vás se čeká, že se budete aktivně podílet na plánování své kariéry, protože přesně zvažovat osobní priority, vytvářet žebříček hodnot a činit konečná rozhodnutí o budoucí kariéře můžete nejlépe sami. Pomůžeme vám při modelování vašeho kariérního plánu, při určení vašich silných stránek i celkového potenciálu a společně vás nasměrujeme tam, kde budou vaše silné stránky maximálně využity a spolu s dalšími dovednostmi dále rozvíjeny.

Začátek stránky

Neustále na sobě pracujte

Proč je právě celoživotní učení důležité?
Jak k tomu může přispět
kariéra v evropských institucích?

Při práci pro instituce EU budete své dovednosti rozvíjet nepřetržitě a automaticky, protože budou muset splňovat požadavky vaší náročné pracovní pozice.
V každodenním životě budete zpracovávat informace v mnoha jazycích, takže studium jazyků bude naprosto nedílnou součástí vašeho profesního rozvoje. Před vaším
prvním povýšením budete muset například prokázat znalost třetího evropského jazyka.

Pro své zaměstnance zajišťujeme jazykové kurzy všech 24 úředních jazyků, abychom zajistili hladkou komunikaci v našich týmech. Můžete volit z šesti úrovní základních kurzů (od začátečníků pro pokročilé), dále z intenzivních kurzů a nebo e-learningu.
Kromě jazykových kurzů nabízíme celou řadu jiných odborných kurzů, které vám pomohou rozvinout vaše dovednosti a zůstat v kontaktu s nejnovějším vývojem ve vašem oboru. Vaše odborná příprava bude přizpůsobena potřebám vašeho kariérního plánu a vašeho pracovního týmu.

Začátek stránky

V srdci Evropy

Kde jinde budete denně obklopeni 24 jazyky a lidmi ze 28 zemí?
Při práci pro EU, v srdci Evropy.

Při práci v našich týmech se budete setkávat s lidmi z celé Evropy. Nejen že náplň vaší práce bude mít mezinárodní charakter – je více než pravděpodobné, že vás v rámci výkonu vaší profese čeká stěhování do Bruselu nebo Lucemburku, kosmopolitních a kulturně bohatých evropských měst.

Přítomnost evropských institucí, dalších mezinárodních organizací a společností láká do těchto měst pracovní síly z celého kontinentu, takže častý příměr „evropský babylon“ je zcela na místě. Obě města nabízejí možnosti kulturního a sportovního vyžití, nechybí kvalitní obchody a restaurace a rušný noční život si můžete užít v nepřeberném množství klubů a barů. Jelikož tato města nejsou příliš rozlehlá, dostanete se z jejich center poměrně rychle i ven do přírody.

Daleko není ani do ostatních evropských metropolí, např. Amsterdamu, Paříže či Londýna. Pokud máte nebo plánujete rodinu, jistě vás potěší, že v Bruselu i Lucemburku najdete vynikající místní, evropské a mezinárodní školy. Poradíme vám také, kde najít jesle, družiny a podobná zařízení.

Ačkoli Evropská komise sídlí v Bruselu a v Lucemburku, má kanceláře (tzv. zastoupení) v každém členském státě a delegace v hlavních městech po celém světě. EU má také několik agentur a decentralizovaných orgánů, které sídlí v různých státech Evropy.

Další informace o kancelářích evropských institucí najdete na adrese http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_en.htm

Začátek stránky

Flexibilní a pokrokový zaměstnavatel

Co vám nabízíme?
Podporu a rozvoj během celé vaší kariéry.

Instituce EU nabízejí kromě podpory a pomoci novým pracovníkům při stěhování do nového působiště i ucelený systém odměňování, včetně důchodu, zdravotní péče a lákavého nástupního platu. V závislosti na vaší rodinné situaci můžete mít také nárok na odlučné, přídavky na dítě nebo na příspěvek na dopravu.

Další informace o podmínkách zaměstnávání úředníků EU najdete ve služebním řádu. Jsou zde uvedeny i nejnovější informace týkající se platů úředníků a dočasných zaměstnanců.

Podporujeme mobilitu a soustavný osobní rozvoj, například prostřednictvím jazykových kurzů a dalších vzdělávacích programů. Zaměstnanci postupují v rámci své platové třídy do vyšších platových stupňů. Ti, co vykazují v práci mimořádné výsledky, bývají i rychleji povýšeni. Rovněž podporujeme flexibilní pracovní podmínky a rovné příležitosti a vycházíme vstříc rodinám.

Začátek stránky