Language selector

Izberi različico z močnim kontrastomNastavi na običajno velikost pisavePovečaj velikost pisave

Stran je na voljo v 24 jezikih

Kategorije zaposlenih

V institucijah se lahko zaposlite na različnih delovnih mestih. V nadaljevanju je opis različnih kategorij osebja, ki dela v institucijah EU.

Več informacij o poklicni poti, vključno z zaposlitvijo, napredovanjem, plačo in drugimi nadomestili, je na voljo v Kadrovskih predpisih.

Preverite tudi Trenutne možnosti za zaposlitev.


Uradniki za nedoločen čas

Uradniki so javni uslužbenci EU, ki se lahko zaposlijo v različnih funkcionalnih skupinah: kot upravni uslužbenci (AD), strokovno-tehnični uslužbenci (AST) ter tajniki in referenti (AST/SC).

Upravni uslužbenci (AD) običajno pripravljajo politične usmeritve in izvajajo zakonodajo EU, analizirajo in svetujejo. Pomembno vlogo imajo v zakonodajnih in proračunskih postopkih EU, pri usklajevanju splošnih gospodarskih in drugih politik držav članic, sodelujejo v trgovinskih pogajanjih z državami zunaj EU in zastopajo institucije na mednarodnih forumih. Nadzorujejo tudi ribiške flote v državah članicah, pripravljajo ali upravljajo posebne znanstveno-raziskovalne programe, pripravljajo pravne raziskave in analize Sodišča ali sklepe evropskega varuha človekovih pravic. Tudi prevajalci in tolmači se zaposlijo kot upravni uslužbenci. Univerzitetnim diplomantom ponujamo številne poklicne možnosti na upravnem, zakonodajnem, finančnem, gospodarskem, komunikacijskem, znanstvenem in mnogih drugih področjih.

• Poklicna pot upravnega uslužbenca zajema razrede od AD 5 do AD 16.
• AD 5 je začetni razred za zaposlitev z univerzitetno diplomo.
• Izbirni postopek in zaposlitev za bolj specializirane profile sta možna tudi v razredih AD 6 in AD 7. Pogoj je več let ustreznih delovnih izkušenj.
• Od AD 9 do AD 12 so razredi za srednje vodstvene kadre. Za izbor in zaposlitev v teh razredih so potrebne predhodne vodstvene izkušnje.
• Glej tudi Primeri zahtevanih kvalifikacijpdf.

 

Strokovno-tehnični uslužbenci (AST) imajo običajno izvršilne in tehnične naloge (upravne, finančne naloge in naloge na področju komuniciranja, raziskav, oblikovanja in izvajanja politike itd). Njihovo delo je pomembno za notranje upravljanje institucij, zlasti na področju proračuna, finančnih in kadrovskih zadev, računalništva, urejanja dokumentov ter znanstvenega in laboratorijskega dela.

• Poklicna pot strokovno-tehničnega uslužbenca zajema razrede od AST 1 do AST 11.
• Začetna razreda za zaposlitev sta običajno AST 1 in AST 3.
• Pogoj za zaposlitev v razredu AST 1 je zaključena srednješolska izobrazba in ustrezne delovne izkušnje ali poklicne kvalifikacije.
• Pogoj za zaposlitev v razredu  AST 3 je zaključena srednješolska izobrazba, ustrezne poklicne kvalifikacije in/ali več let ustreznih delovnih izkušenj.
• Glej tudi Primeri zahtevanih kvalifikacijpdf

 

Tajniki/referenti (AST/SC) opravljajo pisarniško delo in druge podporne administrativne naloge. Sem sodijo najrazličnejše naloge, kot so priprava dokumentov, organizacija in usklajevanje sestankov ter številne podporne naloge za skupine, vodje in druge službe v institucijah EU.

• Poklicna pot zajema razrede od AST/SC1 do AST/SC6.
• Začetni razred za zaposlitev je običajno AST/SC 1.
• Pogoj za zaposlitev v razredu AST/SC1 je zaključena srednješolska izobrazba in ustrezne delovne izkušnje ali poklicne kvalifikacije.
• V razredu AST/SC2 se lahko zaposlijo kandidati z večletnimi izkušnjami (najmanj 4 leta).
• Glej tudi Primeri zahtevanih kvalifikacijpdf

 

Plače*:

Razred  Osnovna mesečna plača (v EUR)*
40-urni delovni teden
AD1210 406,80
AD97 185,01
AD75 612,65
AD54 384,38
AST33 424,90
AST12 675,40
AST/SC22 654
AST/SC12 345

 

Dodatne informacije o zaposlitvi za nedoločen čas

 

*: Podrobne informacije o plačah.

Na vrh

Pogodbeni uslužbenci

 

Pogodbeni uslužbenci (CAST) opravljajo fizične ali upravno-administrativne naloge podpornih storitev ali pomagajo na posebnih področjih, kjer ni dovolj uradnikov s potrebnim znanjem in izkušnjami. Pogodbeni uslužbenci se zaposlijo za določen čas, ponavadi za krajše začetno obdobje (od 6 do 12 mesecev, odvisno od vrste zaposlitve). V nekaterih organih EU se lahko pogodba podaljša za nedoločen čas.

Pogodbeni uslužbenci se lahko zaposlijo na različnih delovnih mestih, ki zahtevajo različne stopnje kvalifikacij, in so razvrščeni v štiri funkcionalne skupine:

I. fizične in upravno-administrativne naloge podpornih storitev
II – pisarniške in tajniške naloge, naloge pisarniškega poslovanja in druge enakovredne naloge
III – izvedbene naloge, priprava osnutkov, računovodske in druge enakovredne tehnične naloge
IV – upravno-administrativne, svetovalne, jezikovne in enakovredne tehnične naloge

Posebna pravila Evropske komisije za zaposlovanje pogodbenih uslužbencevpdf

 

Dodatne informacije o zaposlitvi za določen čas

Na vrh

Začasni uslužbenci

 

Začasni uslužbenci se lahko zaposlijo za izvajanje različnih visoko specializiranih ali začasnih nalog.

Več informacij o različnih vrstah pogodb za začasne uslužbence je na voljo v Kadrovskih predpisih.

 

Dodatne informacije o začasnem delu

Na vrh

Začasne storitve

 

Nekatere institucije začasno in za zelo kratko obdobje (do 6 mesecev) zaposlujejo osebje tudi prek agencij za začasno zaposlovanje.

Na vrh

Pripravniki

 

Vsako leto dobi več kot 1 200 mladih priložnost, da s pripravništvom v EU povečajo svoje strokovno znanje in poznavanje EU ter se osebnostno razvijejo. Evropski parlament, Svet, Evropska komisija, Evropska služba za zunanje delovanje, Sodišče Evropske unije, Računsko sodišče, Evropski ekonomsko-socialni odbor, Odbor regij in Evropski varuh človekovih pravic organizirajo 3- do 5-mesečna pripravništva za mlade univerzitetne diplomante. Pripravniki z zaključenim univerzitetnim programom opravljajo podobna dela kot upravni uslužbenci nižjih razredov.

 

Dodatne informacije o pripravništvu in povezave na spletne strani institucij o pripravništvu

Na vrh

Napoteni nacionalni strokovnjaki

 

Napoteni državni strokovnjaki so nacionalni ali mednarodni uslužbenci ali zaposleni v javni upravi, ki začasno delajo za institucije EU. Prinašajo znanje s svojega delovnega področja, domov pa se vračajo z znanjem o politikah in postopkih EU, ki so ga pridobili v obdobju napotitve. 

 

Dodatne informacije o napotitvi nacionalnih strokovnjakov  

Za več informacij o trenutnih možnostih se obrnite na stalno predstavništvo Republike Slovenije pri EU.

Na vrh

Parlamentarni pomočniki

 

Več informacij o parlamentarnih pomočnikih, ki poslancem pomagajo pri delu v Evropskem parlamentu, je na voljo na spletišču Evropskega parlamenta.

Informacije o zaposlovanju so na voljo tudi na spletnih straneh posameznih političnih skupin.

Na vrh