Language selector

Contrast puternicCaractere de dimensiuni normaleCaractere mărite

Această pagină este disponibilă în 24 de limbi

Tipuri de posturi

Dacă doriți să lucrați în instituțiile UE, aveți mai multe opțiuni. Citiți, mai jos, o descriere a categoriilor de personal.

Pentru mai multe informații referitoare la ce înseamnă o carieră în instituțiile UE, inclusiv cu privire la procesul de recrutare, promovări, salariu și beneficii, consultați Statutul funcționarilor.

De asemenea, vă invităm să accesați secțiunea Oportunități de carieră actuale


Funcționari titulari

Funcționarii titulari compun funcția publică europeană și se împart în diferite grupe de funcții - administratori (AD), asistenți (AST) și asistenți-secretari (AST/SC).

În mod normal, administratorii se ocupă de elaborarea politicilor și de punerea în aplicare a legislației europene, efectuează analize și oferă consiliere. Un administrator poate juca un rol esențial în procesul legislativ și în cel bugetar al Uniunii Europene, poate coordona vastele politici economice sau de alt tip ale statelor membre, poate participa la negocieri cu țări terțe sau poate reprezenta instituțiile în cadrul forumurilor internaționale. Alți administratori se pot ocupa de controlul flotelor de pescuit din statele membre, de elaborarea sau de gestionarea unor programe de cercetare științifică, pot face studii și analize juridice pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene sau pot redacta decizii ale Ombudsmanului European. Traducătorii și interpreții sunt recrutați, de asemenea, ca administratori. Oferim o gamă largă de oportunități de carieră pentru absolvenții de studii universitare, în domenii precum administrație, drept, finanțe, economie, comunicare și știință, printre altele.

• Cariera unui administrator acoperă gradele AD 5 - AD 16.
AD 5 este gradul de intrare pentru absolvenții de studii universitare.
• Pentru posturi de specialiști, candidații pot fi selecționați și recrutați în gradele AD 6/AD 7. În acest caz, una din condițiile de recrutare va fi deținerea unei experiențe relevante de câțiva ani.
• Gradele AD 9/AD 12 corespund personalului de conducere de nivel mediu. Selecția și recrutarea candidaților pentru aceste grade necesită experiență anterioară într-un post de conducere.
• Consultați și exemplele de calificări necesarepdf.

 

În general, asistenții îndeplinesc sarcini executive și tehnice (pe probleme administrative, financiare, de comunicare, de cercetare, de elaborare și implementare a politicilor etc.). Ei au un rol foarte important în gestionarea internă a instituțiilor, în special în domeniul bugetar și financiar, în domeniul resurselor umane, în sectorul informatic, al gestiunii documentelor, precum și în cadrul laboratoarelor științifice.

• Cariera unui asistent acoperă gradele AST 1 - AST 11.
• În general, asistenții sunt recrutați în gradul AST 1 sau AST3.
• Candidații pentru posturile de AST 1 trebuie să fi absolvit ciclul secundar de învățământ și să aibă experiență anterioară relevantă sau o calificare profesională corespunzătoare.
• Candidații pentru posturile de AST 3 trebuie să fi absolvit ciclul secundar de învățământ, să aibă calificări profesionale corespunzătoare și/sau mai mulți ani de experiență relevantă.
• Consultați și exemplele de calificări necesarepdf

 

În general, asistenții-secretari au sarcini de birou și de sprijin administrativ. Ei pot prelua o gamă largă de atribuții, precum pregătirea dosarelor, organizarea și coordonarea reuniunilor, dar pot, de asemenea, să ofere sprijin echipelor, directorilor sau altor servicii din instituțiile UE.

• Cariera unui asistent acoperă gradele AST/SC1 - AST/SC6.
• De obicei, personalul nou va fi încadrat cu gradul AST/SC 1.
• Candidații pentru posturile de AST/SC1 trebuie să fi absolvit ciclul secundar de învățământ și să aibă experiență anterioară relevantă sau o calificare profesională corespunzătoare.
• Pentru gradul AST/SC2 sunt recrutați candidați cu mai multă experiență (minim 4 ani).
• Consultați și exemplele de calificări necesarepdf

 

Salarii*:

Grad  Salariu de bază lunar (în EUR)*
Săptămâna de lucru de 40 de ore
AD1210 406,80
AD97 185,01
AD75 612,65
AD54 384,38
AST33 424,90
AST12 675,40
AST/SC22 654
AST/SC12 345

 

Cum să vă depuneți candidatura pentru un post permanent - informații suplimentare

 

*: Consultați informații detaliate cu privire la salarii.

Începutul paginii

Personal contractual

 

Personalul contractual (CAST) are atribuții administrative și de asistență sau oferă sprijin suplimentar în domenii specializate în care nu există suficienți funcționari cu competențele necesare. Agenții contractuali sunt angajați pe o perioadă fixă maximă, deseori pe baza unui prim contract încheiat pe o perioadă mai scurtă de timp (6-12 luni), în funcție de tipul de post. În unele organisme ale UE, există posibilitatea ca acest contract să fie prelungit pe o perioadă nedeterminată.

Posturile de agenți contractuali sunt disponibile pentru o gamă largă de locuri de muncă, necesitând diferite niveluri de calificare. Ele se împart în patru grupe:

I. atribuții administrative și de asistență
II. atribuții de secretariat, de administrare a biroului și alte atribuții similare
III. atribuții de execuție, de redactare a unor documente, de contabilitate și alte atribuții de natură tehnică similare
IV. atribuții administrative, de consiliere, lingvistice și alte atribuții de natură tehnică similare.

Angajarea agenților contractuali - norme specifice Comisiei Europenepdf

 

Cum să vă depuneți candidatura pentru un post pe durată determinată - informații suplimentare

Începutul paginii

Personal temporar

 

Personalul temporar este recrutat pe posturi foarte variate, cu atribuții temporare sau punctuale, uneori foarte specializate.

Pentru mai multe informații despre diferitele tipuri de contracte pentru agenții temporari, consultați Statutul funcționarilor.

 

Cum să vă depuneți candidatura pentru un post temporar - informații suplimentare

Începutul paginii

Personal interimar

 

Unele instituții angajează și personal pe termen foarte scurt (până la 6 luni), prin intermediul agențiilor de muncă temporară.

Începutul paginii

Stagiari

 

În fiecare an, peste 1200 de tineri au posibilitatea de a dobândi noi competențe profesionale, de a-și dezvolta calitățile personale și de a-și lărgi cunoștințele despre UE prin intermediul stagiilor în instituțiile europene. Parlamentul European, Consiliul, Comisia, Serviciul European de Acțiune Externă, Curtea de Justiție, Curtea de Conturi, Comitetul Economic și Social, Comitetul Regiunilor și Ombudsmanul European organizează stagii de 3-5 luni, destinate tinerilor absolvenți de universitate. Stagiarii primesc sarcini similare cu cele ale funcționarilor cu cel mai mic grad AD.

 

Alte informații despre stagii și linkuri către paginile consacrate stagiilor de pe site-urile diferitelor instituții

Începutul paginii

Experți naționali detașați (END)

 

Experții naționali detașați sunt funcționari naționali sau internaționali sau angajați în sectorul public care lucrează, temporar, pentru o instituție europeană. Ei își pun experiența acumulată în domeniul în care lucrează la dispoziția instituției respective și se întorc în țară cu o serie de noi cunoștințe despre politicile și procedurile UE, dobândite pe durata detașării. 

 

Cum puteți deveni expert național detașat - informații suplimentare  

Reprezentanța permanentă a țării dumneavoastră pe lângă UE vă poate informa în legătură cu oportunitățile actuale.

Începutul paginii

Asistenți parlamentari

 

Pentru informații despre asistenții deputaților europeni, consultați site-ul Parlamentului European.

Vizitaţi și site-urile diferitelor grupuri politice pentru a afla informații despre procedurile de recrutare ale acestora.

Începutul paginii