Language selector

Hoog contrastNormale tekstgrootteGrotere tekstgrootte

Deze pagina is beschikbaar in 24 talen

Personeelscategorieën en functiegroepen

U kunt op verschillende manieren bij een Europese instelling aan de slag. Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende personeelscategorieën bij de EU-instellingen.

De details over loopbanen, werving en selectie, bevorderingen, beloning en voordelen staan in het Statuut.

Bekijk ook onze vacatures.


Ambtenaren in vaste dienst

De ambtenaren in vaste dienst vormen het ambtelijk apparaat van de EU. Ambtenaren worden ingedeeld in verschillende functiegroepen: administrateurs (AD), assistenten (AST) en secretariaats- en kantoormedewerkers (AST/SC).

Administrateurs houden zich meestal bezig met beleidsvoorbereiding, toepassing van het EU-recht, of analyse en advies. Sommige administrateurs spelen een belangrijke rol bij wetgevings- en begrotingsprocedures, coördineren het algemeen economisch beleid van de EU-landen, voeren handelsbesprekingen met niet-EU-landen of vertegenwoordigen de instellingen op internationale fora. Anderen inspecteren de vissersvloten van de EU-landen, ontwikkelen of beheren een specifiek wetenschappelijk onderzoeksprogramma, maken juridische analyses voor het Europees Hof van Justitie of stellen een ontwerpbesluit van de Europese ombudsman op. Ook vertalers en tolken worden als administrateur aangeworven. Wij bieden een zeer ruim scala aan loopbaanmogelijkheden voor academici op gebieden zoals bestuur, recht, financiën, economie, communicatie en wetenschap, om er maar een paar te noemen.

• De loopbaan van een administrateur kan gaan van rang AD 5 tot AD 16.
• AD 5 is het instapniveau voor universitair afgestudeerden.
• Sommige specialisten mogen als AD 6 of 7 beginnen, waarbij relevante ervaring de doorslag geeft.
• AD 9 tot AD 12 is het niveau van het middle management. Om in een van die rangen te beginnen, is managementervaring vereist.
• Zie ook voorbeelden van de vereiste diploma’spdf.

 

Assistenten verrichten doorgaans uitvoerende en technisch werkzaamheden (op het gebied van administratie, financiën, communicatie, onderzoek, beleidsontwikkeling en –uitvoering, enz.). Als assistent kunt u een belangrijke rol spelen bij de interne werking van de EU-instellingen, met name op het gebied van begrotings- en financiële zaken, personeelszaken, informatica of documentbeheer.

• De loopbaan van een assistent kan gaan van rang AST 1 tot AST 11.
• Bij indiensttreding begint een assistent doorgaans in rang AST 1 of AST 3.
• Kandidaten voor AST 1 moeten beschikken over een diploma middelbaar onderwijs en relevante ervaring, hetzij een relevante beroepskwalificatie.
• Kandidaten voor AST 3 moeten, behalve over een diploma middelbaar onderwijs, ook beschikken over een relevante beroepskwalificatie en/of meerdere jaren relevante ervaring.
• Zie ook voorbeelden van de vereiste diploma’spdf

 

Secretariaats- en kantoormedewerkers worden in het algemeen ingezet voor ondersteunende taken op het gebied van kantoorbeheer en administratie. Dit omvat allerlei werkzaamheden zoals voorbereiding van dossiers, organisatie en coördinatie van vergaderingen en ondersteuning van teams, managers en diensten van EU-instellingen.

• De loopbaan van een secretariaats- of kantoormedewerker kan gaan van rang AST/SC 1 tot AST/SC 6.
• Bij indiensttreding begint een secretariaats- of kantoormedewerker doorgaans in rang AST/SC 1.
• Kandidaten voor AST/SC 1 moeten beschikken over een diploma middelbaar onderwijs en relevante ervaring, hetzij een relevante beroepskwalificatie.
• Kandidaten met veel ervaring (minimaal 4 jaar) kunnen beginnen in rang AST/SC 2.
• Zie ook voorbeelden van de vereiste diploma’spdf

 

Salarissen*:

Rang  Maandelijks basissalaris (in euro’s) *
Werkweek van 40 uur
AD1210 406,80
AD97 185,01
AD75 612,65
AD54 384,38
AST33 424,90
AST12 675,40
AST/SC22 654
AST/SC12 345

 

Lees hoe u kunt solliciteren naar een baan in vaste dienst

 

*: Zie onze gedetailleerde salarisinformatie.

Naar boven

Arbeidscontractanten

 

Arbeidscontractanten (CAST) leveren praktische of administratieve ondersteunende diensten of zorgen voor extra mankracht op gespecialiseerde terreinen waarop onvoldoende ambtenaren over de nodige vaardigheden beschikken. Ze worden voor een beperkte termijn in dienst genomen, vaak eerst met een korter contract van 6-12 maanden, naargelang het soort werk. Bij sommige EU-organen kan het contract voor onbepaalde tijd worden verlengd.

Arbeidscontractanten kunnen voor allerlei taken worden aangesteld, op verschillende kwalificatieniveaus. Er zijn vier functiegroepen:

I. Handarbeid en administratieve ondersteuning
II. Kantoor- en secretariaatswerkzaamheden, kantoorleiding en gelijkwaardige werkzaamheden
III. Uitvoerende, redactionele, boekhoudkundige en gelijkwaardige technische werkzaamheden
IV. Administratieve, adviserende, taalkundige en gelijkwaardige technische werkzaamheden

Regels voor arbeidscontractanten van de Europese Commissiepdf

 

Meer over het solliciteren naar een betrekking van bepaalde duur

Naar boven

Tijdelijk personeel

 

Tijdelijke functionarissen kunnen voor allerlei hooggespecialiseerde of tijdelijke taken worden ingezet.

Zie het Statuut voor meer informatie over de verschillende soorten contracten.

 

Meer over het solliciteren naar een tijdelijke betrekking

Naar boven

Uitzendkrachten

 

Sommige instellingen nemen ook via uitzendbureaus werknemers op zeer korte termijn en voor tijdelijke functies (tot zes maanden) in dienst.

Naar boven

Stagiairs

 

Jaarlijks krijgen meer dan 1 200 jongeren de kans om via een stage beroepservaring op te doen, hun talenten te ontwikkelen en hun kennis van de EU te vergroten. Bij het Europees Parlement, de Raad, de Commissie, de Dienst voor extern optreden, het Hof van Justitie, de Rekenkamer, het Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio's en de Europese Ombudsman worden voor jonge academici geregeld stages met een duur van drie tot vijf maanden georganiseerd. De stagiairs hebben allemaal hun eerste universitaire diploma op zak en krijgen daarom taken van hetzelfde niveau als de ambtenaren uit de lagere rangen van de AD-categorie.

 

Meer over stages en links naar stagewebsites

Naar boven

Gedetacheerde nationale deskundigen

 

Gedetacheerde nationale deskundigen zijn nationale of internationale ambtenaren of werknemers uit de openbare sector die tijdelijk bij een EU-instelling komen werken. De EU profiteert van hun ervaring op nationaal niveau, en de overheid in hun land van herkomst profiteert naderhand van de kennis van EU-beleid en -procedures die de deskundigen tijdens hun detachering opdoen. 

 

Meer informatie over het werken als gedetacheerd nationaal deskundige  

De permanente vertegenwoordiging van uw land bij de EU kan u meer vertellen over de mogelijkheden en de procedure.

Naar boven

Parlementaire medewerkers

 

Op de website van het Europees Parlement vindt u informatie over de medewerkers van de leden van het Europees Parlement.

Op de websites van de fracties staat informatie over hun eigen procedures voor werving en selectie.

Naar boven