Language selector

Kontrasztos megjelenítésNormál betűméretBetűméret növelése

Ez a weboldal 24 nyelven olvasható

Alkalmazotti kategóriák

Az uniós intézmények többféle jogállásban vesznek fel alkalmazottakat. Az alábbiakban bemutatjuk, milyen alkalmazotti kategóriák léteznek az EU intézményeiben.

Ha részletesebben szeretne tájékozódni az uniós intézmények által kínált pályafutási lehetőségekről, a felvételről, az előléptetésről, a bérekről és juttatásokról, olvassa el a személyzeti szabályzat vonatkozó részeit.

Nézzen utána a jelenleg megpályázható álláslehetőségeknek is.


Állandó tisztviselők

Az uniós intézmények tisztviselői a következő kategóriákba vannak besorolva: a tanácsosok (AD-besorolású tisztviselők), az asszisztensek (AST-besorolású tisztviselők), valamint a titkárok és irodai alkalmazottak (AST/SC-besorolású tisztviselők) kategóriájába.

A tanácsosok feladata általában a szakpolitika-tervezés és az uniós jog végrehajtása, elemzés, illetve tanácsadás. A tanácsosok fontos szerepet játszhatnak például az EU jogalkotási és költségvetési folyamataiban, a tagállamok általános gazdaságpolitikájának vagy más szakpolitikáinak összehangolásában, részt vehetnek az Unión kívüli országokkal folytatott kereskedelmi tárgyalásokban, vagy képviselhetik nemzetközi fórumokon az intézményeket. Részt vehetnek továbbá a halászflották tagállamokbeli ellenőrzésében, meghatározott tudományterületek kutatási programjainak kifejlesztésében vagy irányításában, jogi kutatást vagy elemzést végezhetnek az Európai Bíróság számára, valamint szerepet kaphatnak az európai ombudsman határozatainak megszövegezésében. A fordítók és tolmácsok szintén a tanácsosok kategóriájába tartoznak. A karrierlehetőségek széles választéka várja az egyetemi vagy főiskolai végzettséggel rendelkező munkavállalókat: el lehet helyezkedni igazgatási, jogi, gazdasági, kommunikációs és tudományos szakterületen, hogy csak néhányat említsünk az uniós munkalehetőségek tárházából.

• A tanácsosok kategóriája az AD 5-től az AD 16-ig terjedő fokozatokat foglalja magában.
• Az AD 5-ös a legalacsonyabb fokozat; erre egyetemi/főiskolai végzettséggel lehet jelentkezni.
• Előfordul, hogy AD 6-os és AD 7-es versenyvizsgák meghirdetésére is sor kerül a szakmai tapasztalatot igénylő állások betöltése céljából. Ezeknek az állásoknak a megpályázásához az adott területen szerzett többéves szakmai tapasztalatra van szükség.
• AD 9-től AD 12-ig terjed a középvezetői besorolási szint. Ezekbe a fokozatokba csak előzetes vezetői tapasztalat birtokában lehet felvételt nyerni.
• Példák a különböző versenyvizsgákhoz szükséges képesítésekrepdf

 

Az asszisztensek általában végrehajtási és technikai jellegű (adminisztratív, pénzügyi, kommunikációs, kutatási, politikafejlesztési és -végrehajtási stb.) feladatokat látnak el. Az asszisztensek fontos szerepet töltenek be az intézmények belső irányításában, különösen a költségvetési, pénzügyi, személyzeti, számítástechnikai, iratkezelési és tudományos laboratóriumi tevékenységek terén.

• Az asszisztensi kategória az AST 1-től AST 11-ig terjedő fokozatokat foglalja magában.
• Az újonnan felvett alkalmazottak rendszerint AST 1-es vagy AST 3-as fokozatban kezdik meg pályafutásukat.
• Az AST 1-es fokozat esetében a jelentkezőknek középiskolai végzettséggel és releváns szakmai tapasztalattal vagy szakmai képzettséggel kell rendelkezniük.
• Az AST 3 esetében a jelentkezőknek releváns szakmai képzettséggel és/vagy az adott szakterületen szerzett többéves tapasztalattal kell rendelkezniük.
• Példák a különböző versenyvizsgákhoz szükséges képesítésekrepdf 

 

A titkárok és irodai alkalmazottak általában irodavezetői és adminisztratív támogatási munkakört töltenek be. A feladatok széles körét láthatják el. Munkakörükbe tartozhat például ügyiratok előkészítése, ülések szervezése és koordinálása, csoportok, vezetők és más uniós szervezeti egységek munkájának támogatása.

• A titkári és irodai alkalmazotti kategória az AST/SC 1-től AST/SC 6-ig terjedő fokozatokat foglalja magában.
• Az újonnan felvett alkalmazottak rendszerint AST/SC 1-es fokozatban kezdik meg pályafutásukat.
• Az AST/SC 1-es fokozat esetében a jelentkezőknek középiskolai végzettséggel és releváns szakmai tapasztalattal vagy szakmai képzettséggel kell rendelkezniük.
• AST/SC 2-es fokozatra csak azok jelentkezhetnek, akik legalább 4 éves tapasztalattal rendelkeznek.
• Példák a különböző versenyvizsgákhoz szükséges képesítésekrepdf 

 

Bérek*:

Besorolási fokozat  Havi alapilletmény (euróban)*
40 órás munkahét
AD1210 406,80
AD97 185,01
AD75 612,65
AD54 384,38
AST33 424,90
AST12 675,40
AST/SC22 654
AST/SC12 345

 

Hogyan lehet jelentkezni állandó tisztviselői állásokra? További információk

 

*: Részletes tájékoztatás a bérekről

Az oldal tetejére

Szerződéses alkalmazottak

 

A szerződéses (CAST) alkalmazottak fizikai vagy adminisztratív kisegítő-szolgáltató feladatokat látnak el, vagy az olyan szakterületeken folytatott tevékenységeket segítik, ahol nem állnak kellő számban rendelkezésre megfelelő szaktudású tisztviselők. A szerződéses alkalmazottakat az intézmények határozott időre veszik fel, a munka jellegétől függően gyakran egy rövidebb, 6–12 hónapos időszakra szóló első szerződéssel, amelyet később meghosszabbíthatnak. Egyes uniós szervek esetében előfordul, hogy a határozott idejű szerződést határozatlan idejűre módosítják.

A szerződéses alkalmazottak az állások széles körét tölthetik be, melyekhez más-más szintű képesítésre van szükség. Négy csoportot különböztethetünk meg aszerint, hogy milyen feladatokat látnak el:

I. csoport – fizikai vagy adminisztratív kisegítő-szolgáltató feladatok;
II. csoport – irodai és titkári feladatok, irodavezetés és más egyenértékű feladatok;
III. csoport – végrehajtási feladatok, tervezés, könyvelés és más hasonló technikai feladatok;
IV. csoport – igazgatási, tanácsadói, nyelvi és más hasonló technikai feladatok.

Az Európai Bizottság saját szabályai a szerződéses alkalmazottak foglalkoztatásával kapcsolatbanpdf

 

Hogyan lehet jelentkezni határozott idejű állásokra? További információk

Az oldal tetejére

Ideiglenes alkalmazottak

 

Az ideiglenes alkalmazottak igen változatos, különleges szakértelmet igénylő vagy ideiglenes jellegű feladatokat láthatnak el.

Ha bővebb tájékoztatást szeretne az ideiglenes szerződések különböző típusairól, olvassa el a személyzeti szabályzat idevágó részeit.

 

Hogyan lehet jelentkezni ideiglenes állásokra? További információk

Az oldal tetejére

Kölcsönzött munkaerő

 

Egyes intézmények nagyon rövid időre (legfeljebb 6 hónapra), időszakosan is alkalmaznak munkaerőt munkaerő-kölcsönző ügynökségeken keresztül.

Az oldal tetejére

Gyakornokok

 

Évente több mint 1200 fiatalnak adatik meg a lehetőség, hogy az európai uniós gyakornoki programok révén növelje szaktudását, fejlessze személyes készségeit és bővítse uniós ismereteit. Az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság, az Európai Külügyi Szolgálat, a Bíróság, a Számvevőszék, a Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók Bizottsága és az európai ombudsman hivatala szervez 3–5 hónapig tartó szakmai gyakorlatot a felsőfokú képzettséggel rendelkező fiatalok számára. Mivel gyakornoki állásra csak a felsőfokú alapképzés befejezése után lehet jelentkezni, a gyakornokok a legalacsonyabb fokozatú AD-besorolású tisztviselők által ellátott feladatokhoz hasonló feladatokat kapnak.

 

Az uniós intézmények által kínált gyakornoki programok – további információk és linkek

Az oldal tetejére

Kirendelt nemzeti szakértők

 

A kirendelt nemzeti szakértők nemzeti vagy nemzetközi hatóságok köztisztviselői vagy a közszféra más alkalmazottai, akik ideiglenesen az EU valamelyik intézményében dolgoznak. Hazájukban szerzett szakmai tapasztalatukkal segítik az intézmények tevékenységét, hazatérésük után pedig hazájuk közigazgatási rendszerében kamatoztatják az uniós szakpolitikákról és eljárásokról nemzeti szakértőként szerzett ismereteiket. 

 

Hogyan lehet kirendelt nemzeti szakértői pozícióra jelentkezni? További információk  

Az aktuális lehetőségekről az EU mellett működő állandó tagállami képviseletek tudnak felvilágosítással szolgálni.

Az oldal tetejére

Parlamenti asszisztensek

 

Az Európai Parlament képviselőinek munkáját segítő asszisztensek listáját az Európai Parlament honlapján lehet megtalálni.

Az EP politikai csoportjai saját felvételi eljárással választják ki munkatársaikat. Ezekről az eljárásokról a képviselőcsoportok saját honlapján lehet tájékozódni.

Az oldal tetejére