Language selector

Odaberite jakog kontrasta verzijuPostavite stranicu u normalnu velicinu fontaPovecaj velicinu fonta

Ova stranica je dostupna na 24 jezika

Vrste zaposlenja

Razni su načini zapošljavanja u europskim institucijama. U nastavku se nalazi opis različitih kategorija osoblja koje u njima radi.

Za više informacija o radu u institucijama, uključujući zapošljavanje, promaknuća, plaće i povlastice vidi Pravilnik o osoblju.

Pogledajte i Slobodna radna mjesta


Stalno zaposleno osoblje

Stalno zaposleno osoblje čini državnu službu EU-a i dijeli se u različite funkcijske skupine –administratore (AD), asistente (AST) i asistente-tajnike (AST/SC).

Administratori se obično bave stvaranjem politika, provedbom zakonodavstva EU-a, analizama i savjetovanjem. Administrator može imati ključnu ulogu u zakonodavnim i proračunskim postupcima EU-a, usklađujući šire gospodarske i ostale politike država članica, sudjelujući u trgovinskim pregovorima s trećim zemljama ili predstavljajući institucije na međunarodnim forumima. Može se baviti i nadziranjem ribarskih flota u državama članicama, razvijanjem posebnog programa znanstvenog istraživanja i njegovim upravljanjem, pravnim istraživanjem i analizom za Sud EU-a ili pripremanjem odluka Europskog ombudsmana. Kao administratori se zapošljavaju i pismeni i usmeni prevoditelji. Osobama sa sveučilišnom diplomom nudimo mnoštvo prilika za zaposlenje u području administracije, prava, financija, ekonomije, komunikacija, znanosti i dr.

• Karijerom administratora obuhvaćeni su platni razredi AD 5 do AD 16.
• AD 5 početni je razred za kandidate sa sveučilišnom diplomom.
• Odabir i zapošljavanje organiziraju se i za razrede AD 6 / AD 7 za stručnije poslove. Potrebno je višegodišnje iskustvo u odgovarajućem području.
• Razredima AD 9 / AD 12 obuhvaćeno je srednje rukovodeće osoblje. Odabir i zapošljavanje u tim razredima iziskuje prethodno rukovoditeljsko iskustvo.
• Vidi i Primjere traženih kvalifikacijapdf

 

Asistenti se obično zapošljavaju na izvršnim i tehničkim poslovima (u području uprave, financija, komunikacija, istraživanja, stvaranja i provedbe politika itd.). Imaju važnu ulogu u unutarnjem upravljanju institucijama, posebice kada je riječ o proračunskim i financijskim pitanjima, radu osoblja, računarstvu, upravljanju dokumentima i znanstveno-laboratorijskom radu.

• Karijerom asistenta obuhvaćeni su platni razredi AST 1 do AST 11.
• Novo osoblje obično se zapošljava u razrede AST 1 ili AST 3.
• Kandidati za razred AST 1 moraju imati završeno srednje obrazovanje i odgovarajuće iskustvo ili odgovarajuću strukovnu kvalifikaciju.
• Kandidati za razred AST 3 moraju imati završeno srednje obrazovanje, odgovarajuću strukovnu kvalifikaciju i/ili višegodišnje iskustvo u odgovarajućem području.
• Vidi i Primjere traženih kvalifikacijapdf 

 

Asistenti-tajnici obično se zapošljavaju na poslovima uredskog poslovanja i poslovima administrativne podrške. Mogu obavljati širok raspon zadaća poput pripreme dokumenata, organizacije i koordinacije sastanaka te mnogih drugih zadaća u okviru pružanja administrativne podrške radnim timovima, načelnicima odjela ili drugim službama unutar institucija EU-a.

• Karijerom asistenta obuhvaćeni su platni razredi AST/SC 1 do AST/SC 6.
• Novo osoblje obično se zapošljava u razred AST/SC 1.
• Kandidati za razred AST/SC 1 moraju imati završeno srednje obrazovanje i odgovarajuće iskustvo ili odgovarajuću strukovnu kvalifikaciju.
• Razred AST/SC2 namijenjen je iskusnijim kandidatima (najmanje 4 godine iskustva).
• Vidi i Primjere traženih kvalifikacijapdf 

 

Plaće *:

Razred  Osnovne mjesečne plaće (u EUR)*
Radno vrijeme od 40 sati tjedno
AD1210 406,80
AD97 185,01
AD75 612,65
AD54 384,38
AST33 424,90
AST12 675,40
AST/SC22 654
AST/SC12 345

 

Dodatne informacije o prijavljivanju za stalni posao

 

*: Vidi podrobne informacije o plaćama.

Vrh

Ugovorno osoblje

 

Ugovorno osoblje (CAST) zapošljava se radi obavljanja fizičkih poslova, poslova administrativne podrške ili kako bi se osigurali dodatni kapaciteti u područjima u kojima je nedovoljan broj stalno zaposlenog osoblja s traženim vještinama. Ugovorno se osoblje zapošljava na određeno vrijeme s određenim najdužim trajanjem ugovora, često s početnim ugovorom od 6 do 12 mjeseci, ovisno o vrsti posla. U nekim tijelima EU-a ugovor se može produljiti na neodređeno vrijeme.

Ugovorno se osoblje zapošljava na razne vrste poslova koji zahtijevaju različite razine kvalifikacija. Dijele se na četiri funkcijske skupine:

I. fizički poslovi i poslovi administrativne podrške
II. uredski i tajnički poslovi, poslovi uredskog poslovanja i ostali istovjetni poslovi
III. izvršni poslovi, izrada zakonodavstva, knjigovodstvo i ostali istovjetni tehnički poslovi
IV. administrativni, savjetnički, jezični i istovjetni tehnički poslovi.

Posebna pravila Europske komisije za zapošljavanje ugovornog osobljapdf

 

Dodatne informacije o podnošenju prijave za rad na određeno vrijeme

Vrh

Privremeno osoblje

 

Privremeno osoblje zapošljava se radi obavljanja raznih visoko specijaliziranih ili privremenih poslova.

Više informacija o različitim vrstama ugovora za privremeno osoblje pronaći ćete u Pravilniku o osoblju.

 

Dodatne informacije o prijavljivanju za rad u svojstvu privremenog osoblja

Vrh

Privremeno lokalno osoblje

 

Neke institucije privremeno zapošljavaju i osoblje na kraće vrijeme (do 6 mjeseci) preko agencija za privremeno zapošljavanje.

Vrh

Pripravnici

 

Svake godine u okviru programa EU-a za pripravnike više od 1200 mladih ima priliku poboljšati stručne vještine, razviti osobne kvalitete i povećati znanje o EU-u. Europski parlament, Vijeće, Europska komisija, Europska služba za vanjsko djelovanje, Sud EU-a, Revizorski sud, Europski gospodarski i socijalni odbor, Odbor regija i Europski ombudsman nude pripravnička mjesta u trajanju od 3 do 5 mjeseci za mlade osobe sa sveučilišnom diplomom. Budući da pripravnici imaju sveučilišnu diplomu, dobivaju zadatke slične onima koje obavlja stalno zaposleno osoblje nižeg platnog razreda AD.

 

Više informacija o pripravništvu i poveznice na odgovarajuća web-mjesta institucija

Vrh

Upućeni nacionalni stručnjaci (UNS)

 

Upućeni nacionalni stručnjaci nacionalni su ili međunarodni državni službenici ili osobe zaposlene u javnom sektoru koje privremeno rade za europsku instituciju. Instituciji donose svoje iskustvo stečeno u struci kojom se bave, a državnoj upravi u svojoj domovini prenose znanje o politikama i postupcima EU-a koje stječu u razdoblju tijekom kojeg su upućeni. 

 

Više informacija o tome kako postati upućeni nacionalni stručnjak  

Za informacije o trenutačnim ponudama obratite se stalnom predstavništvu svoje zemlje pri EU-u.

Vrh

Parlamentarni asistenti

 

Za informacije o parlamentarnim asistentima koji rade za zastupnike u Europskom parlamentu vidi web-mjesto Europskog parlamenta.

Posjetite i web-mjesta klubova zastupnika za informacije o njihovim postupcima zapošljavanja.

Vrh