Language selector

Vælg udgave med høj kontrastVis siden med normal skriftstørrelseForstør skriftstørrelsen

Siden findes på 24 sprog

Ansættelsesformer

EU-institutionerne har forskellige ansættelsesformer. Nedenfor finder du en beskrivelse af de forskellige kategorier af personale, som kan arbejde i EU-institutionerne.

Du kan læse mere om karrieremulighederne, bl.a. rekruttering, forfremmelse, løn og andre ydelser, i personalevedtægten.

Se også vores aktuelle jobmuligheder


Tjenestemænd

Tjenestemænd udgør rygraden i EU-forvaltningen. Der skelnes mellem forskellige ansættelsesgrupper – administratorer (AD), assistenter (AST) og sekretærer (AST/SC).

Administratorer udarbejder typisk politiske initiativer, gennemfører EU-lovgivning, foretager analyser og yder rådgivning. Nogle administratorer spiller en vigtig rolle i EU's lovgivnings- og budgetproces. De kan f.eks. være med til at koordinere medlemslandenes politiske arbejde på forskellige områder, deltage i handelsforhandlinger med lande uden for EU eller repræsentere institutionerne i international sammenhæng. Andre inspicerer medlemslandenes fiskerflåder, udvikler eller forvalter et bestemt forskningsprogram, gennemfører juridisk forskning og analyser for EU-Domstolen eller udarbejder udkast til Den Europæiske Ombudsmands afgørelser. Oversættere og tolke ansættes også som administratorer. Vi kan tilbyde universitetsuddannede et bredt spektrum af karrieremuligheder, bl.a. inden for administration, jura, finans, økonomi, kommunikation og forskning.

• Administratorer placeres i lønklasse AD 5 til AD 16.
• AD 5 er den lønklasse man starter i som universitetsuddannet.
• Hvis man bliver rekrutteret til en mere specialiseret stilling, er det også muligt at starte i lønklasse AD 6/AD 7. Det kræver dog flere års relevant erfaring på området.
• Lønklasse AD 9/AD 12 er niveauet for mellemledere. Udvælgelse/rekruttering til disse lønklasser kræver forudgående ledelseserfaring
• Se også eksempler på nødvendige kvalifikationerpdf

 

Assistenter udfører normalt ekspeditionsopgaver og tekniske arbejdsopgaver (bl.a. inden for det administrative og økonomiske område, kommunikation og forskning og udvikling og gennemførelse af politiske initiativer). De spiller en vigtig rolle i institutionernes interne forvaltning, bl.a. inden for budget- og finansområdet, personaleadministration, it og dokumenthåndtering samt videnskabeligt laboratoriearbejde.

• Assistenter placeres i lønklasse AST 1 til AST 11.
• Nyansatte assistenter starter normalt i lønklasse AST 1 eller AST 3.
• Assistenter i lønklasse AST 1 skal have afsluttet en uddannelse på gymnasialt niveau og have forudgående erfaring eller have en relevant erhvervsuddannelse.
• Assistenter i lønklasse AST 3 skal have afsluttet en uddannelse på gymnasialt niveau og have en relevant erhvervsuddannelse og/eller flere års relevant erfaring
• Se også eksempler på nødvendige kvalifikationerpdf 

 

Sekretærer udfører normalt kontorforvaltningsopgaver og administrativt arbejde. Det omfatter en bred vifte af opgaver såsom forberedelse af sagsakter, forberedelse og koordinering af møder og mange andre støtteopgaver for kontorer, chefer og andre tjenester inden for EU's institutioner.

• Sekretærer placeres i lønklasse AST/SC 1 til AST/SC6.
Nyansatte sekretærer starter normalt i lønklasse AST/SC 1.
• Sekretærer i lønklasse AST/SC 1 skal have afsluttet en uddannelse på gymnasialt niveau og have forudgående erfaring eller have en relevant erhvervsuddannelse.
Sekretærer i lønklasse AST/SC2 skal have mere erfaring (mindst 4 år).
• Se også eksempler på nødvendige kvalifikationerpdf 

 

Løn*:

Lønklasse  Månedlig grundløn (i euro)*
40 timers arbejdsuge
AD1210 406,80
AD97 185,01
AD75 612,65
AD54 384,38
AST33 424,90
AST12 675,40
AST/SC22 654
AST/SC12 345

 

Mere information om, hvordan du ansøger om en stilling som tjenestemand

 

*: Nærmere oplysninger om lønvilkår.

Sidens top

Kontraktansatte

 

Kontraktansatte (CAST) udfører manuelt arbejde eller administrative støttefunktioner eller tilfører ekstra kapacitet på bestemte områder, hvor der er mangel på tjenestemænd med de rette kvalifikationer. Ansættelsen er tidsbegrænset. Den første kontrakt er tit på seks til tolv måneder, alt efter hvilken type job der er tale om. I nogle EU-organer kan der være mulighed for at forlænge kontrakten på ubestemt tid.

Arbejdsopgaverne er meget forskelligartede og kræver forskellige kvalifikationer. De kan inddeles i fire grupper:

I. manuelt arbejde og administrative støttefunktioner
II. kontor-, sekretariats- og forvaltningsopgaver samt tilsvarende opgaver
III. ekspeditions-, redaktions- og revisionsopgaver samt tilsvarende tekniske opgaver
IV. administrations- og rådgivningsopgaver samt sproglige og tilsvarende tekniske opgaver.

Europa-Kommissionens særlige regler for ansættelse af kontraktansattepdf

 

Mere information om, hvordan du ansøger om en stilling som kontraktansat

Sidens top

Midlertidigt ansatte

 

Midlertidigt ansatte kan være ansat til at udføre en bred vifte af højt specialiserede opgaver eller midlertidige opgaver.

Se personalevedtægten for at læse mere om de forskellige typer kontrakter, der tilbydes midlertidigt ansatte.

 

Mere information om, hvordan du ansøger om en stilling som midlertidigt ansat

Sidens top

Vikarer

 

Nogle af institutionerne tilbyder også meget korte og midlertidige kontrakter (op til seks måneder) til vikarer, som de rekrutterer via vikarbureauer.

Sidens top

Praktikanter

 

Hvert år giver EU's praktikantprogrammer over 1 200 unge mulighed for at lære mere om EU og forbedre deres faglige og personlige kompetencer. Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen, Udenrigstjenesten, Domstolen, Revisionsretten, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den Europæiske Ombudsmand arrangerer alle praktikophold, som varer 3-5 måneder. For at ansøge om et praktikophold skal man have en bacheloruddannelse. Arbejdsopgaverne svarer til dem, der udføres af administratorer i de laveste lønklasser.

 

Mere information om praktikpladser og links til institutionernes hjemmesider om praktikophold.

Sidens top

Udstationerede nationale eksperter

 

Nationale og internationale tjenestemænd eller offentligt ansatte kan udstationeres til midlertidig tjeneste i en EU-institution. De bidrager med deres erfaringer på deres respektive arbejdsområder og opnår en viden om EU's initiativer og procedurer, der efterfølgende kan komme deres egne myndigheder til gode. 

 

Mere information om, hvordan du kan blive udstationeret som national ekspert  

Kontakt dit lands faste repræsentation ved EU, hvis du vil vide mere om de aktuelle muligheder.

Sidens top

Assistent for medlem af Parlamentet

 

Se Europa-Parlamentets hjemmeside for mere information om arbejdet som assistent for et medlem af Europa-Parlamentet.

Se også de politiske gruppers egne hjemmesider for mere information om deres egne ansættelsesprocedurer.

Sidens top