Language selector

Choose high-contrast versionSet page to normal font sizeIncrease font size

Tyto stránky jsou k dispozici ve 24 jazycích

Kategorie zaměstnanců

Evropské instituce skýtají řadu pracovních příležitostí. Níže najdete popis zaměstnaneckých pozic, které se v prostředí orgánů EU používají.

Další informace o pracovních místech, náboru, kariérním postupu, platu a zaměstnaneckých výhodách najdete ve služebním řádu.

Doporučujeme se také podívat na aktuální nabídku pracovních míst.


Stálí úředníci

Stálí úředníci Evropské unie zajišťují veřejnou službu EU a dělí se do dvou kategorií – administrátoři (AD) a asistenti (AST).

Administrátoři většinou tvoří návrhy politik EU, zabývají se prováděním předpisů EU, zpracovávají analýzy a poskytují poradenství. Někteří z nich zastávají klíčovou úlohu v legislativních a rozpočtových procesech EU, koordinují obecnou hospodářskou politiku členských států i další politiky, účastní se obchodních jednání se státy mimo EU nebo zastupují Unii na mezinárodních fórech. Rovněž mohou provádět inspekce rybářských loďstev členských států, připravovat nebo řídit vědecký výzkumný program, zpracovávat právní rešerše a analýzy pro Evropský soudní dvůr nebo připravovat návrhy rozhodnutí v kanceláři Evropského veřejného ochránce práv. Jako administrátoři jsou přijímáni i překladatelé a tlumočníci. Nabízíme řadu příležitostí pracovního uplatnění pro absolventy vysokých škol v oborech veřejná správa, právo, finance, ekonomie, komunikace a dalších.

Rozpětí platových tříd na pozici administrátora je AD 5 až AD 16.
Třída AD 5 je vstupní úrovní pro absolventy vysokých škol.
U specializovaných pozic se někdy provádí nábor do tříd AD 6 a AD 7. V tomto případě je požadována víceletá praxe v příslušné oblasti.
Místa na úrovni středního managementu jsou obsazována ve třídách AD 9 a AD 12. Nábor zaměstnanců do těchto tříd předpokládá předchozí manažerskou praxi.
Viz také příklady požadované kvalifikacepdf.

 

Asistenti jsou obvykle zaměstnáváni jako administrativně-technický personál (sekretářské pozice, administrativa, finanční záležitosti, komunikace, příprava a realizace politik apod.). Hrají důležitou roli ve vnitřním chodu institucí, zejména v oblasti rozpočtových a finančních záležitostí, personalistiky, správy dokumentů a vědecké laboratorní práce.

Rozpětí platových tříd na pozici asistenta je AST 1 až AST 11.
Noví zaměstnanci obvykle začínají v platové třídě AST 1 nebo AST 3.
Uchazeči o třídu AST 1 musejí mít ukončené středoškolské vzdělání a relevantní praxi nebo odbornou kvalifikaci.
Uchazeči o třídu AST 3 by měli mít ukončené středoškolské vzdělání, příslušnou odbornou kvalifikaci nebo několik let praxe v oboru.
Viz také příklady požadované kvalifikacepdf

 

Asistenti-sekretáři mají obvykle na starosti řízení chodu kanceláře a podpůrné funkce administrativní povahy. Mohou vykonávat širokou škálu úkolů, jako je příprava podkladové dokumentace, organizace a koordinace schůzek, a řadu dalších činností podporujících práci jednotlivých týmů, vedoucích pracovníků nebo dalších útvarů v rámci orgánů EU.

• Rozpětí platových tříd na pozici asistenta-sekretáře se pohybuje od AST/SC1 do AST/SC6.
• Noví zaměstnanci obvykle začínají v platové třídě AST/SC 1.
• Uchazeči o třídu AST/SC 1 musejí mít ukončené středoškolské vzdělání a relevantní praxi nebo odbornou kvalifikaci.
• Uchazeči s delší praxí (minimálně 4 roky) mohou být přijati do třídy AST/SC2.
Viz také příklady požadované kvalifikacepdf

 

Platy*:

Třída  Základní měsíční plat (v EUR) *
40hodinový pracovní týden
AD1210 406,80
AD97 185,01
AD75 612,65
AD54 384,38
AST33 424,90
AST12 675,40
AST/SC22 654
AST/SC12 345

 

Další informace o tom, jak se ucházet o smlouvu na dobu neurčitou

 

*: viz podrobnější informace o platech.

Začátek stránky

Smluvní zaměstnanci

 

Smluvní zaměstnanci (CAST) plní úkoly manuální či administrativní povahy nebo doplňují kapacitu ve specializovaných oborech, kde je nedostatek úředníků s požadovanými dovednostmi. V závislosti na typu práce jsou zaměstnáváni na stanovenou maximální dobu, která většinou začíná kratší pracovní smlouvou na 6 až 12 měsíců. V některých institucích EU je možné smlouvu prodloužit na dobu neurčitou.

Smluvní zaměstnanci nacházejí uplatnění v široké škále pracovních pozic podle úrovně kvalifikace. Jejich pracovní náplň je rozdělena do čtyř funkčních skupin:

I – manuální nebo podpůrná administrativně-technická činnost
II – kancelářské a sekretářské práce, řízení chodu kanceláře a jiné obdobné činnosti
III – výkonné úkoly, redakční činnost, účetnictví a jiné obdobné odborné úkoly
IV – výkonné úkoly, redakční činnost, účetnictví a jiné obdobné odborné úkoly.

Pravidla zaměstnávání smluvních pracovníků – Evropská komisepdf

 

Další informace o tom, jak žádat o pracovní smlouvu na dobu určitou.

Začátek stránky

Dočasní zaměstnanci

 

Dočasní zaměstnanci vykonávají vysoce specializované nebo dočasné úkoly.

Více informací o různých typech smluv pro dočasné zaměstnance najdete ve služebním řádu.

 

Další informace o tom, jak se ucházet o dočasnou smlouvu.

Začátek stránky

Prozatímní zaměstnanci

 

Některé instituce zaměstnávají také prostřednictvím specializovaných agentur personál na velmi krátkou dobu (maximálně 6 měsíců).

Začátek stránky

Stážisté

 

Každý rok dostává více než 1 200 mladých lidí příležitost zvýšit své profesionální dovednosti rozvinout svou osobnost a rozšířit své znalosti o Unii prostřednictvím speciálních programů EU pro stážisty. Stáže pro absolventy vysokých škol, které trvají 3 až 5 měsíců, nabízejí Evropský parlament, Rada, Komise, Evropská služba pro vnější činnost, Soudní dvůr, Účetní dvůr, Hospodářský a sociální výbor, Výbor regionů a kancelář Evropského veřejného ochránce práv. Všichni stážisté musí mít alespoň bakalářský titul, aby mohli plnit podobné úkoly jako úředníci na nižších stupních AD.

 

Další informace o stážích a odkazy na příslušné stránky jednotlivých institucí.

Začátek stránky

Vyslaní národní odborníci

 

Vyslaní odborníci z členských států jsou úředníci z vnitrostátních či mezinárodních orgánů nebo osoby zaměstnané ve veřejném sektoru, kteří dočasně pracují pro některou z institucí EU. Do institucí přinášejí odbornou znalost problematiky, kterou se zabývají, a zpět domů si odnášejí poznatky o politikách a postupech EU, jež si během svého přidělení osvojili. 

 

Další informace pro zájemce o pozici vyslaný národní odborník.  

V případě zájmu o tuto pracovní pozici se obracejte na stálé zastoupení vaší země při EU.

Začátek stránky

Parlamentní asistenti

 

Informace o pozici asistenta pro poslance Evropského parlamentu najdete na internetových stránkách Evropského parlamentu.

Viz také internetové stránky jednotlivých politických skupin, kde najdete informace o jejich vlastních náborových postupech.

Začátek stránky