Language selector

Hög kontrastNormal textstorlekStörre textstorlek

Den här sidan finns på 24 språk

Stödpersonal


Sekreterare/administrativ assistent  (AST/Cast)


Sekreterarnas arbetsuppgifter i EU-institutionerna varierar beroende på vilken typ av tjänst det gäller. I allmänhet arbetar sekreterarna för en eller flera personer eller enheter och hjälper till att ta fram och sprida information. Arbetsuppgifterna kan vara att

 • förbereda ärenden
 • organisera och samordna verksamheten (t.ex. sammanträden och tjänsteresor)
 • hantera dokument (ta emot, gå igenom, följa upp och arkivera)
 • ta fram, bearbeta, slutföra och kontrollera handlingar
 • sammanställa och sprida information.

I översättningsavdelningarna kan sekreterare också

 • ta emot och administrera förfrågningar om översättning och förbereda, hantera och färdigställa översättningar
 • uppdatera översättningsminnen
 • sköta layout och formateringsarbete.

Även kontraktsanställda arbetar med sekreteraruppgifter.

 

Behörighetskrav

Du måste ha

 • goda kunskaper i minst två officiella EU-språk (ett av dem måste vara engelska, franska eller tyska)
 • antingen
  – eftergymnasial sekreterarutbildning, eller
  – gymnasieutbildning och minst tre års arbetslivserfarenhet som sekreterare.

För kontraktsanställda kan andra krav gälla.

Till början

Personalassistent  (AST/Cast)


Som personalassistent har du hand om frågor som rekrytering, karriärutveckling, utbildning och lika möjligheter.

Du kan också få

 • handlägga och följa upp personalärenden, särskilt när det gäller anställning, karriärutveckling, fortbildning, lika möjligheter, individuella rättigheter och finansiella rättigheter
 • ta fram utkast till skrivelser och/eller korrespondens samt administrativa rapporter inom de områden som nämns ovan
 • förbereda, hålla och följa upp möten
 • leda projekt
 • analysera och utveckla arbetsmetoder
 • hjälpa till att införa t.ex. redovisnings-, finans-, statistik- och it-system
 • leda ett team.

Även kontraktsanställda kan anställas för vissa personalfrågor.

Behörighetskrav

Du måste ha

 • goda kunskaper i minst två officiella EU-språk (ett av dem måste vara engelska, franska eller tyska)
 • antingen
  – eftergymnasial utbildning och minst tre års arbetslivserfarenhet inom personalfrågor, eller
  – gymnasieutbildning och minst sex års arbetslivserfarenhet.

För kontraktsanställda kan andra krav gälla.

Till början