Language selector

Izberi različico z močnim kontrastomNastavi na običajno velikost pisavePovečaj velikost pisave

Stran je na voljo v 24 jezikih

Pomožno osebje


Tajnik/poslovnoupravni sodelavec (AST, CAST)


Administrativne naloge tajnikov v institucijah EU se razlikujejo glede na delovno mesto. Tajnik na splošno zagotavlja samostojno podporo eni ali več osebam ali enotam znotraj institucije, pri čemer pripravlja, preoblikuje in razširja informacije. Delo lahko vključuje:

 • pripravo dokumentacije
 • organiziranje in usklajevanje dejavnosti oddelkov (srečanja, službene poti)
 • upravljanje dokumentov (prejemanje, obdelava, nadaljnje spremljanje, evidentiranje)
 • pripravo, obdelavo, dokončanje in pregledovanje dokumentov
 • zbiranje, združevanje in razširjenje informacij

V oddelkih za prevajanje lahko delo vključuje tudi:

 • prejemanje, upravljanje in obdelavo zahtevkov za prevajanje, zlasti pripravo, obdelavo in dokončanje dokumentov
 • vnos podatkov v pomnilnike prevodov in njihovo posodabljanje
 • tipkanje, postavitev strani in oblikovanje

Za opravljanje tajniških nalog se lahko zaposli tudi pogodbeno osebje.

 

Kvalifikacije (okvirne)

Pogoji za prijavo:

 • dobro znanje vsaj 2 evropskih jezikov (eden od njiju mora biti angleščina, francoščina ali nemščina)
 • izobrazba in izkušnje:
  – posrednješolska izobrazba s področja tajniških del ALI
  – srednješolska izobrazba in najmanj 3 leta izkušenj na delovnem mestu tajnika

Za pogodbeno osebje lahko veljajo drugačne zahteve.

Na vrh

Strokovni sodelavec za človeške vire (AST, CAST)


Strokovni sodelavci za človeške vire izvajajo naloge v zvezi z upravljanjem kadrovske politike na področjih, kot so zaposlovanje, poklicna pot, usposabljanje in enake možnosti.

Naloge lahko vključujejo:

 • upravljanje in nadaljnje spremljanje zadev na področju upravljanja kadrovske politike, zlasti zaposlovanje, poklicne poti, strokovno usposabljanje, enake možnosti, individualne in finančne pravice
 • priprava zapiskov in/ali korespondence, priprava osnutkov upravnih poročil v zvezi z zgoraj navedenimi področji
 • pripravo in sklicevanje srečanj ter opravljanje nalog po njihovi izvedbi
 • vodenje projektov
 • analizo in razvoj delovnih metod
 • pomoč pri izvajanju računovodskih, finančnih in statističnih sistemov ter sistemov IT itd.
 • vodenje skupine
 • Za opravljanje nekaterih nalog na področju človeških virov se lahko zaposli tudi pogodbeno osebje.

 

Kvalifikacije (okvirne)

Pogoji za prijavo:

 • dobro znanje vsaj 2 evropskih jezikov (eden od njiju mora biti angleščina, francoščina ali nemščina)
 • izobrazba in izkušnje:
  – posrednješolska izobrazba in najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju človeških virov ALI
  – srednješolska izobrazba in najmanj 6 let delovnih izkušenj

Za pogodbeno osebje lahko veljajo drugačne zahteve.

Na vrh