Language selector

Verzia s vysokým kontrastomNormálna veľkosť písmaZväčšiť veľkosť písma

Táto stránka je dostupná v 24 jazykoch

Pomocný personál


Sekretár/administratívny asistent (AST, CAST)


Administratívne úlohy pomocného personálu sa v inštitúciách EÚ líšia podľa jednotlivých pozícií. Vo všeobecnosti platí, že sekretári poskytujú nezávislú podporu jednej alebo viacerým osobám alebo oddeleniam v rámci inštitúcie pri formovaní, transformovaní a šírení informácií. K tejto práci patrí:

 • príprava spisov,
 • organizácia a koordinácia činností oddelenia (zasadnutia, pracovné cesty),
 • správa dokumentov (prijímanie, spracovanie, následné činnosti, zakladanie),
 • príprava, spracovanie, finalizácia a kontrola dokumentov,
 • vyhľadávanie, zber a šírenie informácií.

V prekladateľskom oddelení môže k náplni práce patriť aj:

 • prijímanie, riadenie a spracovanie požiadaviek na preklady, a to najmä príprava, spracovanie a finalizácia dokumentov,
 • dopĺňanie a aktualizácia prekladových pamätí,
 • zadávanie údajov, úprava rozloženia stránky a formátovanie.

Na vykonávanie sekretárskych prác sa môžu najímať aj zmluvní zamestnanci.

 

Kvalifikácie (orientačné)

Nevyhnutné požiadavky:

 • dobrá znalosť aspoň 2 európskych jazykov (jedným z nich musí byť angličtina, francúzština alebo nemčina),
 • buď
  - vyššie administratívne vzdelanie, alebo
  - stredoškolské vzdelanie a aspoň 3 roky odborných skúseností so sekretárskymi prácami.

V prípade zmluvných zamestnancov môžu byť požiadavky iné.

Na začiatok

Asistent pre ľudské zdroje (AST, CAST)


Asistenti v oblasti ľudských zdrojov vykonávajú povinnosti súvisiace s riadením personálnej politiky v oblastiach ako nábor zamestnancov, kariérne možnosti, školenia a rovnaké príležitosti.

K týmto povinnostiam patrí:

 • riadenie a zabezpečovanie záležitostí súvisiacich s riadením personálnej politiky, najmä nábor, kariérne možnosti, odborné školenia, rovnaké príležitosti, práva jednotlivcov a finančné práva,
 • príprava poznámok alebo korešpondencie, vypracúvanie administratívnych správ v súvislosti s uvedenými oblasťami,
 • príprava a usporadúvanie stretnutí a nadväzné činnosti,
 • riadenie projektov,
 • analýza a príprava pracovných metód,
 • pomoc pri zavádzaní účtovných, finančných, štatistických a informatických systémov atď.,
 • riadenie tímu.
 • Na vykonávanie niektorých povinností v oblasti ľudských zdrojov sa môžu najímať aj zmluvní zamestnanci.

 

Kvalifikácie (orientačné)

Nevyhnutné požiadavky:

 • dobrá znalosť aspoň 2 európskych jazykov (jedným z nich musí byť angličtina, francúzština alebo nemčina),
 • buď
  - vyššie vzdelanie a aspoň 3 roky odborných skúseností v oblasti ľudských zdrojov, alebo
  - stredoškolské vzdelanie a aspoň 6 rokov odborných skúseností v tejto oblasti.

V prípade zmluvných zamestnancov môžu byť požiadavky iné.

Na začiatok