Language selector

Contrast puternicCaractere de dimensiuni normaleCaractere mărite

Această pagină este disponibilă în 24 de limbi

Personal de sprijin


Secretar / Asistent administrativ (AST, CAST)


Sarcinile administrative ale secretarilor din instituţiile UE variază în funcţie de postul ocupat. În general, un secretar oferă suport autonom pentru una sau mai multe persoane sau unităţi din cadrul instituţiei - prin producerea, prelucrarea şi difuzarea informaţiei. Activitatea poate cuprinde:

 • pregătirea de dosare
 • organizarea şi coordonarea activităţilor departamentelor (reuniuni, deplasări oficiale)
 • gestionarea documentelor (primire, prelucrare, monitorizare, arhivare)
 • pregătirea, prelucrarea, definitivarea şi verificarea de documente
 • identificarea, compilarea şi difuzarea de informaţii.

În departamentele de traducere, activitatea poate include şi:

 • primirea, gestionarea şi prelucrarea cererilor de traducere, în special pregătirea, prelucrarea şi definitivarea documentelor
 • alimentarea şi actualizarea memoriilor de traducere
 • tehnoredactare, aşezare în pagină, armonizarea formatului.

Pentru efectuarea unor sarcini de secretariat poate fi angajat şi personal contractual.

 

Condiţii de admitere (orientativ)

Trebuie să deţineţi:

 • o bună cunoaştere a cel puţin 2 limbi europene (dintre care una trebuie să fie limba engleză, franceză sau germană)
 • fie
  - o diplomă de studii postsecundare în domeniul secretariatului, fie
  - o diplomă de bacalaureat şi cel puţin 3 ani de experienţă profesională ca secretar

Pentru personalul contractual, cerinţele pot fi diferite.

Începutul paginii

Asistent resurse umane (AST, CAST)


Activând în sfera resurselor umane, asistenţii îndeplinesc sarcini legate de gestionarea politicii de personal, în domenii precum recrutare, cariere, formare şi egalitate de şanse.

Atribuţiile pot include:

 • administrarea şi monitorizarea aspectelor legate de gestionarea politicii de personal, în special recrutare, cariere, formare profesională, egalitate de şanse, drepturi individuale şi financiare,
 • redactarea de note şi/sau corespondenţă, redactarea de rapoarte administrative cu privire la domeniile indicate mai sus
 • pregătirea, desfăşurarea şi monitorizarea ulterioară a reuniunilor
 • gestionarea proiectelor
 • analiza şi dezvoltarea metodelor de lucru
 • furnizarea de asistenţă în implementarea sistemelor contabile, financiare, statistice şi informatice etc.
 • gestionarea unei echipe.

Pentru efectuarea unor sarcini privind resursele umane poate fi angajat şi personal contractual.

 

Condiţii de admitere (orientativ)

Trebuie să deţineţi:

 • o bună cunoaştere a cel puţin 2 limbi europene (dintre care una trebuie să fie limba engleză, franceză sau germană)
 • fie
  - o diplomă de studii postsecundare (universitare sau neuniversitare) şi cel puţin 3 ani de experienţă profesională în domeniul resurselor umane, fie
  - o diplomă de bacalaureat şi cel puţin 6 ani de experienţă profesională

Cerinţele pentru personalul contractual pot fi diferite.

Începutul paginii