Language selector

Wybierz wersję z dużym kontrastemUstaw normalny rozmiar czcionkiUstaw większą czcionkę

Strona jest dostępna w 24 językach

Pracownicy pomocniczy


Pracownik sekretariatu / Asystent ds. administracyjnych (AST, CAST)


Obowiązki administracyjne pracowników sekretariatów w instytucjach UE różnią się w zależności od konkretnego stanowiska. Ogólnie pracownik sekretariatu odpowiada za udzielanie wsparcia jednej osobie lub jednostce bądź ich grupie w danej instytucji, polegającego na opracowywaniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji. Do obowiązków może należeć:

 • przygotowywanie akt;
 • organizowanie i koordynowanie działań wydziałów (spotkania, podróże służbowe);
 • zarządzanie dokumentami (odbieranie, przetwarzanie, uzupełnianie, segregowanie);
 • opracowywanie, przetwarzanie, sprawdzanie dokumentów i przygotowywanie ich ostatecznych wersji;
 • wyszukiwanie, opracowywanie i rozpowszechnianie informacji.

W departamentach tłumaczeń praca ta może również obejmować:

 • odbieranie i przetwarzanie zleceń tłumaczeniowych, w szczególności przygotowywanie i przetwarzanie dokumentów oraz tworzenie ich wersji ostatecznych;
 • uzupełnianie i aktualizowanie pamięci tłumaczeń;
 • prace związane z pisaniem na maszynie, opracowaniem graficznym stron i formatowaniem dokumentów.

Do wykonywania zadań sekretariatu mogą być również zatrudniani pracownicy kontraktowi.

 

Kryteria kwalifikacyjne (przykładowe)

Wymagania:

 • dobra znajomość co najmniej dwóch europejskich języków (jednym z nich musi być język angielski, francuski lub niemiecki);
 • spełnienie jednego z poniższych wymogów:
  – wykształcenie pomaturalne w zakresie prac sekretarskich, lub
  – wykształcenie średnie oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownika sekretariatu.

Wymagania wobec pracowników kontraktowych mogą być inne.

Początek strony

Asystent ds. zasobów ludzkich (AST, CAST)


Asystenci pracujący w obszarze zasobów ludzkich wykonują obowiązki związane z zarządzaniem polityką kadrową w odniesieniu do rekrutacji, karier zawodowych, szkoleń i równych szans.

Obowiązki mogą również obejmować:

 • kierowanie i zajmowanie się sprawami związanymi z zarządzaniem polityką kadrową, w szczególności rekrutacją, karierami zawodowymi, szkoleniami zawodowymi, równością szans oraz prawami indywidualnymi i finansowymi;
 • sporządzanie notatek i/lub korespondencji, opracowywanie sprawozdań administracyjnych w zakresie wyżej wymienionych aspektów;
 • organizowanie i przeprowadzanie spotkań oraz podejmowanie związanych z nimi działań następczych;
 • zarządzanie projektami;
 • analizowanie i rozwijanie metod pracy;
 • wspieranie wdrażania systemów rozliczeniowych, finansowych, statystycznych i informatycznych;
 • kierowanie zespołem.
 • Do wykonywania niektórych zadań w obszarze zasobów ludzkich mogą być również zatrudniani pracownicy kontraktowi.

 

Kryteria kwalifikacyjne (przykładowe)

Wymagania:

 • dobra znajomość co najmniej dwóch europejskich języków (jednym z nich musi być język angielski, francuski lub niemiecki);
 • spełnienie jednego z poniższych wymogów:
  – wykształcenie pomaturalne oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie zasobów ludzkich, lub
  – wykształcenie średnie oraz co najmniej sześcioletnie doświadczenie zawodowe.

Wymagania wobec pracowników kontraktowych mogą być inne.

Początek strony