Language selector

Hoog contrastNormale tekstgrootteGrotere tekstgrootte

Deze pagina is beschikbaar in 24 talen

Ondersteunend personeel


Secretariaatmedewerker/ Administratief assistent  (AST, CAST)


De administratieve taken van secretariaatsmedewerk(st)ers bij de EU-instellingen verschillen naargelang de betrekking. In het algemeen bieden zij op zelfstandige wijze ondersteuning aan een of meer personen of eenheden van de instelling. Daarbij geven zij vorm aan en verwerken en verspreiden zij informatie. Mogelijke taken zijn:

 • het voorbereiden van dossiers;
 • het organiseren en coördineren van dienstactiviteiten (vergaderingen en dienstreizen);
 • documentbeheer (ontvangst, verwerking, opvolging en klassering);
 • het voorbereiden, verwerken, afwerken en controleren van documenten;
 • het opzoeken, bundelen en verspreiden van informatie.

In vertaaldiensten kunnen ook de volgende taken tot het pakket behoren:

 • het ontvangen, beheren en verwerken van vertaalaanvragen, met name het voorbereiden, verwerken en afwerken van documenten;
 • het aanvullen en bijwerken van vertaalgeheugens;
 • typewerk en het verzorgen van de pagina-indeling en de opmaak van documenten.

Arbeidscontractanten kunnen ook ingezet worden voor secretariaatswerk.

 

Kwalificaties (indicatief)

U moet beschikken over:

 • een goede kennis van ten minste 2 Europese talen (waarvan er één Engels, Frans of Duits moet zijn);
 • ofwel
  - een post-secundaire kwalificatie
  ofwel
  - een diploma secundair onderwijs en ten minste 3 jaar beroepservaring in een secretariaatsfunctie.

De eisen voor arbeidscontracten kunnen verschillend zijn.

Naar boven

Medewerker personeelszaken (AST, CAST)


Medewerkers personeelszaken voeren taken in verband met het personeelsbeheer uit op gebieden als werving, loopbanen, opleiding en gelijke kansen.

Mogelijke taken zijn ook:

 • het beheer en de follow-up van aangelegenheden in verband met het personeelsbeheer, met name inzake werving, loopbanen, beroepsopleiding, gelijke kansen en individuele en financiële rechten;
 • het opstellen van nota's en/of correspondentie, alsmede administratieve verslagen in verband met de bovengenoemde gebieden;
 • het voorbereiden, houden en opvolgen van vergaderingen;
 • het beheren van projecten;
 • het analyseren en ontwikkelen van werkmethoden;
 • het helpen met de tenuitvoerlegging van boekhoudkundige, financiële, statistische en IT-systemen enz.;
 • het leiden van een team.

Arbeidscontractanten kunnen ook worden ingezet voor bepaalde taken in verband met personeelszaken.

 

Kwalificaties (indicatief)

U moet beschikken over:

 • een goede kennis van ten minste 2 Europese talen (waarvan er één Engels, Frans of Duits moet zijn);
 • ofwel
  - een post-secundaire kwalificatie en ten minste 3 jaar beroepservaring op het gebied van personeelszaken
  ofwel
  - een diploma secundair onderwijs en ten minste 6 jaar beroepservaring.

De eisen voor arbeidscontracten kunnen verschillend zijn.

Naar boven